wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Nabór do programu Sport Wszystkich Dzieci

Nabór do programu Sport Wszystkich Dzieci

Opublikowano: 23-12-2017; 14:43 przez Bożena Bator

Komisja Wspinaczki Sportowej zaprasza kluby i sekcje wspinaczkowe do zgłaszania aplikacji do udziału w projektach: „W górę 2018 – bezpłatne zajęcia wspinaczkowe” oraz organizacji zawodów w ramach Pucharów Regionalnych 2018 we wspinaczce sportowej.

W ramach programu Sport Wszystkich Dzieci, komisja planuje wystąpienie o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla dwóch zadań:

W górę 2018 – bezpłatne zajęcia wspinaczkowe

Ważniejsze warunki realizacji:
1. Uczestnikami przedsięwzięcia realizowanego w ramach niniejszego zadania mogą być wyłącznie dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych,
2. Przedsięwzięcie realizowane w ramach niniejszego zadania nie może zakładać pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników,
3. Wymagane jest, aby uczestnicy zajęć przynajmniej raz na semestr przeszli testy sprawnościowe, których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia sportowe do Narodowej Bazy Talentów (www.narodowabazatalentow.pl),
4. Zadania programu mogą być realizowane wyłącznie na terenie kraju,
5. Udział środków własnych koniecznych do pokrycia przez klub/sekcję, wskazanych we wniosku i rozliczeniu zadania nie może być mniejszy niż 30% całości kosztów zadania.

Wybrane komponenty programowe możliwe do uwzględnienia w realizacji zadania:
1. Prowadzenie zajęć sportowych,
2. Zakup i dystrybucja sprzętu sportowego,
3. Organizacja obozów sportowych (wyłącznie w okresie wolnym od nauki).
Zgodnie z proporcjami ogłoszonymi w decyzji MSiT.

Środki finansowe związane z pokryciem kosztów bezpośrednich ze środków MSiT można przeznaczyć na:
1) obsługę: instruktorską, trenerską,
2) dyplomy, medale, puchary,
3) zakup i dystrybucję sprzętu sportowego,
4) promocję i wydawnictwa,
5) transport: uczestników, urządzeń i sprzętu,
6) wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu,
7) wyżywienie,
8) zakwaterowanie,
9) obsługę techniczną,

Puchary Regionalne 2018 we wspinaczce sportowej

Ważniejsze warunki realizacji:
1. Zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
2. Zadanie musi mieć charakter ogólnopolski lub ponadregionalny (uczestnikami imprezy sportowej muszą być dzieci i młodzież z terenu co najmniej dwóch województw),
3. Udział środków własnych klubu / sekcji wskazanych we wniosku i rozliczeniu zadania nie może być mniejszy niż 20% całości kosztów zadania
4. W przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadania uczestniczyć mogą wyłącznie dzieci i młodzież (również z kategorii junior młodszy, junior i młodzieżowiec).

Środki finansowe związane z pokryciem kosztów bezpośrednich ze środków MSiT można przeznaczyć na:
1) dyplomy, medale, puchary,
2) transport: uczestników, urządzeń i sprzętu,
3) wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu,
4) promocję zadania, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze,
5) obsługę sędziowską,
6) obsługę techniczną,
7) obsługę medyczną,
8) wyżywienie,
9) zakwaterowanie,

Aplikowanie do programu
Przygotowaniem oferty do MSiT zajmuje się KWS. Oferta przygotowywana jest na podstawie nadesłanych wniosków – formularz do pobrania i zostanie ujednolicona. Preferowane będą podmioty posiadające doświadczenie w realizacji i rozliczaniu zadań publicznych. Aplikowanie do udziału w w/w programach NIE jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji i dołączeniem do programu. Ostateczna wysokość dofinansowania uzależniona jest od decyzji MSiT.

Wnioski o dołączenie do programu należy wysyłać na adres kws@pza.org.pl
Termin nadsyłania aplikacji do KWS to 10 stycznia 2018.

Szczegółowe informacje nt. programu „Sport Wszystkich Dzieci” na stronie MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2186,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html

Partnerzy