wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Powołania na PEJ w Bruneck oraz Mezzolobardo

Powołania na PEJ w Bruneck oraz Mezzolobardo

Opublikowano: 5-06-2018; 23:47 przez Bożena Bator

Komisja Wspinaczki Sportowej poniżej przedstawia listę powołanych zawodników do Reprezentacji Polski Juniorów na zawody PEJ w Bruneck 16-17.06.2018 r. oraz PEJ w Mezzolobardo 23.06.2018 r.

Powołania otrzymują:

1. W ramach przygotowań do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires w 2018 r.

Aleksandra Kałucka.

2. Zawodnicy spełniający kryterium osiągniętych miejscach 1-4 w MŚJ 2017, MEJ 2017 i MEJ 2018.

Ida Kupś,

Natalia Kałucka,

Maja Rudka,

Miłosz Bujak.

3. Następnie z miejsc 5-10 na MŚJ 2017, MEJ 2017 i MEJ 2018 pod warunkiem plasowania się w zawodach w 1/3 stawki wszystkich startujących zawodników w danej kategorii wiekowej, w danej konkurencji. Przy założeniu, że maksymalna liczba zawodników otrzymujących dofinansowanie na dane zawody wynosi dwie osoby w danej kategorii, danej płci (*z wyłączeniem kategorii młodzieżowców mężczyzn),

nikt

4. Na podstawie wyników z MEJ 2018 w Imst, najwyżej klasyfikowani zawodnicy plasujący się w zawodach w 1/3 stawki wszystkich startujących zawodników w danej kategorii wiekowej, w danej konkurencji. Przy założeniu, że maksymalna liczba zawodników otrzymujących dofinansowanie na dane zawody wynosi dwie osoby w danej kategorii, danej płci (*z wyłączeniem kategorii młodzieżowców mężczyzn),

Jan Gurba.

5. Na podstawie wyników z edycji PEJ 2018 w Voiron, Graz, Soure, Bolonia najwyżej klasyfikowani zawodnicy plasujących się w 1/3 stawki wszystkich startujących zawodników w danej kategorii wiekowej, w danej konkurencji. Przy założeniu, że maksymalna liczba zawodników otrzymujących dofinansowanie na dane zawody wynosi dwie osoby w danej kategorii, danej płci (*z wyłączeniem kategorii młodzieżowców mężczyzn),

Bianka Janecka.

6. Najwyżej klasyfikowani zawodnicy z współczynniku wyniku WW = PPJ Katowice x MPJ Sosnowiec x PPJ Tarnów. Przy założeniu, że maksymalna liczba zawodników otrzymujących dofinansowanie na dane zawody wynosi dwie osoby w danej kategorii, danej płci (*z wyłączeniem kategorii młodzieżowców mężczyzn i kobiet).

Zuzanna Mientus,

Jakub Ziętek,

Piotr Oleszczuk.

W zawodach mogą uczestniczyć pozostali zawodnicy, jednak na swój koszt. O kolejności startu decyduje:

7. w pierwszej kolejności uplasowanie sią na zawodach MEJ w Imst 2018 w 1/3 stawki wszystkich startujących zawodników w danej kategorii wiekowej, w danej konkurencji,

8. następnie uplasowanie się w zawodach PEJ 2018 w Voiron, Graz, Soure, Bolonia w 1/3 stawki wszystkich startujących zawodników w danej kategorii wiekowej, w danej konkurencji,

9. w następnej kolejności pod uwagę będzie brany współczynnik wyniku WW z zawodów PPJ Katowice x MPJ Sosnowiec x PPJ Tarnów.

Powołani zawodnicy oraz zawodnicy chcący startować na swój koszt (wg. w/w kryteriów), proszeni są o potwierdzenie udziału w zawodach wysyłając e-mail na adres kws@pza.org.pl do dnia: środa, 06.06.2018 do godziny 16:00. Powołani zawodnicy, w przypadku rezygnacji, również proszeni są o przesłanie informacji na adres KWS w wyznaczonym terminie, wraz z podaniem powodu rezygnacji.

Trenerzy i osoby współpracujące z zawodnikami także proszone są o potwierdzenie udziału.

Partnerzy
Partnerzy techniczni