wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Proponowany skład Kadry Narodowej 2018

Proponowany skład Kadry Narodowej 2018

Opublikowano: 15-01-2018; 18:52 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 15-01-2018; 19:10 przez Arkadiusz Kamiński

Komisja Wspinaczki Sportowej publikuje informację na temat proponowanego składu kadry narodowej we wspinaczce sportowej. Jednocześnie informujemy, że zarówno regulaminy powoływania KN, jak i sam skład KN muszą uzyskać akceptację Zespołu Metodycznego Instytutu Sportu. Oficjalny skład KN zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu. 

  • Proponowana kadra narodowa 2018 – plik PDF, plik excel,
  • Proponowana młodzieżowa kadra narodowa 2018 (KN U23)- plik PDF, plik excel,

Trenerów i zawodników prosimy o sprawdzenie poprawności danych. Ewentualne błędy należy zgłaszać pisząc na adres kws@pza.org.pl  

Przypominamy również, że zawodnicy powołani do kadry narodowej zobowiązani są do dopełnienia następujących formalności:

  • Posiadać aktualne badania lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Zawodników KN obowiązuje zachowanie ciągłości ważności w/w badań, tj. jakakolwiek przerwa będzie skutkowała wykreśleniem ze składu KN. Badania należy przesłać e-mailem na adres biuro@pza.org.pl wraz z podpisaną adnotacją o treści „Potwierdzam zgodność z oryginałem” (w przypadku osób nieletnich adnotację podpisują rodzice). 
  • Przesłać do Biura PZA w oryginale, pocztą tradycyjną (NIE e-mail), prawidłowo wypełniony i podpisany druk zgody członka kadry narodowej. Druki do pobrania są tu: druk osoby pełnoletnie, druk osoby niepełnoletnie

W/w formalności należy dopełnić do dnia 24.01.2018 do godziny 16:00.

Partnerzy
Partnerzy techniczni