wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Dzieci i Dzieci Młodszych w boulderingu – Sosnowiec 2019

Puchar Dzieci i Dzieci Młodszych w boulderingu – Sosnowiec 2019

Opublikowano: 27-04-2019; 5:40 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 27-04-2019; 5:59 przez Arkadiusz Kamiński

W dniu 11 maja 2019 roku (sobota) w Sport Poziom 450 odbędzie się Puchar Dzieci i Dzieci Młodszych. Zawodnicy rywalizować będą w konkurencji bouldering. 

1. Organizacja

Sport Poziom 450

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu, Ministerstwo Sportu i Turystyki

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2019 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie, ewentualne pytania prosimy kierować do KWS – licencjekws@pza.org.pl.  Zawodnicy muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj. Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Kategorie wiekowe:

 • dzieci młodsze – rok urodzenia 2010 i późniejszy,
 • dzieci – rok urodzenia 2009 i 2008.

4. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów. 

5. Termin przyjmowania zgłoszeń

 • zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie online. Ostateczny termin rejestracji upływa 08.05.2019 o godz. 24:00.
 • zapisy nie będą prowadzone po tym terminie.

6. Nagrody i świadczenia organizatora

 • pierwsze miejsca: puchary, medale i dyplomy, 
 • miejsca 2–3: dyplomy i medale,

8. Miejsce zawodów

Poziom 450, Gabriela Narutowicza 51, 41-200 Sosnowiec

9. Harmonogram

Sobota, 11.05.2019

 • 08:15 – 08:45 – Biuro zawodów – rejestracja : Dzieci Młodsze
 • 10.15 – 10:45 – Biuro zawodów – rejestracja : Dzieci

Eliminacje – formuła: flash 6-8 boulderów / dla kategorii, próby rejestrowane (max 5 prób/problem)

 • 09:00 – 11:00 – eliminacje Dzieci Młodsze,
 • 11:10 – 13:10 – eliminacje Dzieci

Finały – formuła: strefa, 4 problemy / dla kategorii, rotacja 5 minut, próby rejestrowane, 

 • 13.30 – 14.30 – otwarcie i zamknięcie strefy, 
 • 15:00 – 16:00 – finały w kategorii dzieci młodsze (chłopcy i dziewczęta równolegle), 
 • 16:10 – 17:10 – finały w kategorii dzieci (chłopcy i dziewczęta równolegle),
 • 17:20 – ceremonia dekoracji i zakończenie zawodów. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów zależnie od ostatecznej liczby zawodników zgłoszonych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

8. Osoby oficjalne

Sędzia główny PZA: Sandra Bauer

Sędzia PZA: 

 

Partnerzy