wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Dzieci i Dzieci Młodszych we wspinaniu na czas – Tarnowskie Góry 2019 [AKTUALIZACJA]

Puchar Dzieci i Dzieci Młodszych we wspinaniu na czas – Tarnowskie Góry 2019 [AKTUALIZACJA]

Opublikowano: 22-05-2019; 23:00 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 23-05-2019; 5:08 przez Arkadiusz Kamiński

[ZMIANY W HARMONOGRAMIE – AKTUALIZACJE NA CZERWONO, PONIŻEJ]

Dnia 25 maja 2019 r. (sobota) odbędzie się Puchar Dzieci i Dzieci Młodszych we wspinaczce na czas, format klasyczny. Gospodarzem zawodów będzie Centrum Wspinaczkowe Klif w Tarnowskich Górach. Serdecznie zapraszamy!

 

puchar-dzieci-wspinaczka_plakat

1. Organizacja

Stowarzyszenie Sanus Vivere
Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu
Ministerstwo Sportu i Turystyki

3. Uczestnitctwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2019 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie, ewentualne pytania prosimy kierować do KWS – licencjekws@pza.org.pl. Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Wszyscy startujący muszą przedstawić DWIE pisemne zgody rodziców, dostępne:

 1. Zgoda PZA
 2. Zgoda Centrum Wspinaczkowe Klif

Zawodnicy muszą zapoznać się z regulaminem ściany wspinaczkowej.

Kategorie wiekowe:

 • dzieci – 10-11 lat (roczniki: 2009-2008),
 • dzieci młodsze – do 9 lat (roczniki: do 2010).

4. Zgłoszenia

Zgłoszenia są przyjmowane online do dnia 22.05.2019, poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego PZA.
Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.
Organizator nie przewiduje możliwości zapisania się zawodnika w dniu zawodów.

Rejestracja zawodników:

Rejestracja zawodników w dniu zawodów w godzinach:

 • 08.00 – 8.45 – dzieci młodsze,
 • 11.15 – 11.45 – dzieci.

Każdy zawodnik przed przystąpieniem do startu musi zarejestrować się w biurze zawodów przedstawić dokument potwierdzający wiek i tożsamość (legitymacja szkolna).

Uczestnicy zawodów muszą pozostawić w biurze zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Dzieci i Dzieci Młodszych w Centrum Wspinaczkowym Klif w dniu 25.05.2019, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyrażają zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku.

5. Opłata startowa

Opłata startowa za udział nie będzie pobierana! Zawody współfinansowane są ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

6. Nagrody

Puchary dla pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej dla dziewczynek i chłopców. Medale dla wszystkich miejsc od trzeciego do pierwszego w każdej kategorii wiekowej dla dziewczynek i chłopców. 

8. Miejsce zawodów

Centrum Wspinaczkowe Klif ul. Obwodnica 8, 42- 600 Tarnowskie Góry

9. Harmonogram

Sobota, 25.05.2019 – aktualizacja na dzień 23.05.2019, zmiany na czerwono

Dzieci młodsze

 • 08:00 – 08:45 – zapisy dzieci młodszych w biurze zawodów,
 • 09:00 – 10:15 – eliminacje dzieci młodszych,
 • 10:30 – 11:15 – finały dzieci młodszych,
 • 11:20 – ceremonia dekoracji dzieci młodszych,

Dzieci

 • 10.30 – 11.15 – zapisy dzieci w biurze zawodów,
 • 11.30 – 13.30 – eliminacje dzieci,
 • 13.45 – 14.30 – finały dzieci,
 • 14.45 – ceremonia dekoracji dzieci.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

10. Postanowienia końcowe

Uczestnicy zawodów startują na własna odpowiedzialność. Uczestnicy ubezpieczają się w własnym zakresie. Protesty należy zgłaszać do sędziego głównego zgodnie z przepisami PZA. Osobą uprawnioną do zgłaszania protestów jest trener lub opiekun prawny zawodnika. Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nieodwołalne. Zarejestrowanie zawodnika w biurze zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego.

11. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Tomasz Pąchalski
Sędzia główny PZA: Marcin Grabarczyk

Sędzia PZA: Olga Tanaszewa

 

 

Partnerzy