wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Europy Juniorów – Mitterdorf 12-13.08.2017 – dofinansowanie

Puchar Europy Juniorów – Mitterdorf 12-13.08.2017 – dofinansowanie

Opublikowano: 2-08-2017; 19:21 przez Bożena Bator

Komisja Wspinaczki Sportowej, informuję że ustaliła propozycję dofinansowań na Puchar Europy Juniorów w Mitterdorf 12-13.08.2017 – prowadzenie. Na podstawie wyników w zawodach IFSC oraz PZA proponujemy, że dofinansowanie otrzymują niżej wymienieni zawodnicy:

  1. Maja Rudka 720 zł.
  2. Olaf Malinowski 640 zł.
  3. Bianka Janecka 640 zł.
  4. Marcelina Matyjaszczyk 560 zł.
  5. Natalia Woś 480 zł.
  6. Krzysztof Palczyński 480 zł.
  7. Bartłomiej Winiarek 480 zł.
  8. Marta Klimaszewska 400 zł.

Wyniki zawodników

W celu wypłaty dofinansowania prosimy o kontakt z biurem PZA. Informujemy również, że dofinansowania będą wypłacane dopiero po uregulowaniu opłat startowych za w/w imprezy.

Zawodnicy proszeni są o wyrobienie licencji IFSC na 2017 rok. Przypominamy również, że wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich – chociażby jeden dzień braku ciągłości ważności badań lekarskich = skreślenie ze składu KN 2017.

Zawodnik ubiegający się o zaliczkę na zawody IFSC przysyła do biura PZA minimum na 14 dni przed wyjazdem prośbę o zaliczkę z kopią potwierdzającą opłatę startową w zawodach, na którą dostał dofinansowanie. Rozliczenie pobranej zaliczki musi nastąpić po powrocie, w ciągu 14 dni. Nie zastosowanie się do tego terminu, a także brak uiszczania opłat startowych IFSC skutkować będzie zablokowaniem rejestracji na kolejne imprezy IFSC i nie przyznawaniem dofinansowań na kolejne zawody.

Andrzej Kajdan

KWS PZA

Partnerzy