wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski Dzieci i Dzieci Młodszych w konkurencji Bouldering

Puchar Polski Dzieci i Dzieci Młodszych w konkurencji Bouldering

Opublikowano: 7-05-2024; 9:23 przez Rafał Kanowski | Modyfikacja: 16-05-2024; 20:07 przez Rafał Kanowski

 

438082725_829420815897652_857250097986214369_n

TATRA FEST / CLIMB (15.06.2024 ZAKOPANE)

Puchar Polski Dzieci i Dzieci Młodszych w konkurencji Bouldering

 

LISTY STARTOWE

lista aktualizowana

 

 • Organizator

 

           Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim

Partnerzy: Województwo Małopolskie, Gmina Miasto Zakopane, Polskie Koleje Linowe S.A., Klub Wysokogórski Zakopane, Decathlon Polska, UKS Lider

 

 • Termin i miejsce zawodów

 

15.06.2024 r. – Zakopane, ul. Nowotarska 42

 

 • Klasyfikacje

 

S (skrzaty): do 7 lat, (urodzeni  2017 –  >)

DM (dzieci młodsze):  8 – 9 lat, (urodzeni 2015 – 2016)

D (dzieci):  10 – 11 lat, (urodzeni 2013-2014)

 

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Brak zgody dyskwalifikuje z udziału w zawodach. Zgoda dostępna jest tutaj

Zawodnicy w kategorii S (skrzaty) i DM (dzieci młodsze) będą sklasyfikowani w Pucharze Polski PZA w kategori DM (dzieci młodsze).

Zawodnicy w kategorii D (dzieci) będą sklasyfikowani w Pucharze Polski PZA w kategori D (dzieci).

Warunkiem sklasyfikowania w Pucharze Polski PZA jest posiadanie aktualnej licencji zawodnika PZA (kontakt w sprawie licencji kws@pza.org.pl). Na miejscu, w biurze zawodów będzie możliwość wykupienia licencji jednorazowej w cenie 25 zł.

 

 • Zgłoszenia

 

Zgłoszenia poprzez system Decathlon Go będą  przyjmowane do dnia: 12.06.2024. 

Link do zgłoszeń: link

 

 • Opłata wpisowa

 

 

70 zł

Płatne w systemie Decathlon Go  lub w dniu zawodów 150 zł.

 

 

 • Rejestracja zawodników

 

 

Rejestracja zawodników do 30 min przed planowaną godziną startu na baldzie nr 1 zgodnie z harmonogramem minutowym w dniu zawodów w godzinach: 07.00 – 20.00. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do startu musi zarejestrować się w biurze zawodów.  Przedstawić dokument potwierdzający wiek, tożsamość oraz miejsce zamieszkania (legitymacja szkolna, dowód osobisty).

 

 

 • Nagrody

 

Medale i Puchary  dla trzech pierwszych miejsc w kategorii wiekowej dla dziewczynek i chłopców.

 

 • Formuła zawodów

 

 Flash, 6 – 7  boulderów, rotacja 4 min, próby rejestrowane

 

Minutowy harmonogram zawodów: harmonogram minutowy

Brak finału

Wynik zawodów stanowi suma liczby Top oraz Zon z uwzględnieniem liczby prób zgodnie z przepisami wspinaczki sportowej PZA.

 

W czasie każdej próby zawodnikowi będzie mogła towarzyszyć jedna osoba (trener, opiekun) postępująca zgodnie z zasadami formuły flash. Każde dotknięcie zawodnika przez osobę towarzyszącą będzie odnotowane  jako próba skutkująca koniecznością rozpoczęcia kolejnej próby od przyjęcia pozycji startowej z poziomu materaca.

 

 • Harmonogram zawodów

 

13.06.2023 (czwartek)

Ogłoszenie list startowych i programu minutowego

15.06.2023 (sobota)

08:00 – 20:00   Rejestracja zawodników

08:00 – 14:00  Rotacja zgodnie z harmonogramem minutowym w kategoriach S (skrzaty) i D (dzieci młodsze)

15:00      Ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców w kategorii S i DM

14:00 – 19:00  Rotacja zgodnie z harmonogramem minutowym w kategori  D (dzieci)

19:30      Ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców w kategorii D

 

 • Postanowienia końcowe

 

–      Uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność

–      Uczestnicy ubezpieczają się w własnym zakresie

 

 • Organizator ustala limit zawodników: 170 osób
 • Protesty 

 

– Czas na zgłaszanie protestów oraz ich formę regulują przepisy wspinaczki sportowej PZA

– Osobą uprawnioną do zgłaszania protestów jest opiekun prawny zawodnika lub   trener.

– Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nieodwołalne

 

 

 • Osoby Oficjalne:

 

Dyrektor zawodów: Tomasz Piąstka

Sędzia główny: Rafał Kanowski

Główny konstruktor problemów: Łukasz Filipiak

Konstruktor problemów: Piotr Tabor

Kontakt w sprawie zawodów: sekcjawspinaczkowauks@gmail.com / tel: 609131825

 

 • Zarejestrowanie zawodnika w biurze zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Postanowienia końcowe

 

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna

 

 

 

  Dyrektor zawodów:  Tomasz Piąstka                     Sędzia główny: Rafał Kanowski

Partnerzy