wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski i Puchar Regionalny MiD we wspinaczce na czas – Tarnów 2017

Puchar Polski i Puchar Regionalny MiD we wspinaczce na czas – Tarnów 2017

Opublikowano: 8-10-2017; 7:28 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 30-10-2017; 9:42 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 4 listopada w Tarnowie odbędzie się Puchar Polski juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów w konkurencji wspinaczki na czas, format rekordu. Po zakończeniu Pucharu  odbędą się zawody dla młodszych wspinaczy w ramach Pucharu Regionalnego Młodzików i Dzieci we wspinaczce na czas, format klasyczny. Zawody te adresowane są do dzieci w kategoriach wiekowych dzieci młodszych, dzieci i młodzików, zameldowanych w województwach małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. 

1. Organizacja

Polski Związek Alpinizmu, KS Sportiva, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Klub Uczelniany AZS PWSZ Tarnów.

2. Partnerzy i sponsorzy

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Miasta Tarnowa, Decathlon Tarnów, Good Snack, Vilsone.
Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.

3. Uczestnictwo

Puchar Polski

W zawodach Pucharu Polski JM, J, MiS mogą uczestniczyć tylko Polacy, zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo – lekarskiego. Aktualne badania lekarskie muszą dotrzeć do Biura PZA najpóźniej do dnia 1 listopada 2017 r., w przeciwnym razie należy oryginał mieć ze sobą i przedstawić sędziemu głównemu PZA podczas rejestracji.
Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Puchar Regionalny Młodzików i Dzieci

W zawodach PRMiD mogą uczestniczyć zawodnicy zameldowani w województwach małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, posiadający zgodę rodziców/opiekunów prawnych. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj. Przy rejestracji w biurze zawodów wymagany będzie dokument dziecka ze zdjęciem i adresem zameldowania. Badania lekarskie NIE są wymagane. 

Kategorie wiekowe:
Puchar Regionalny Młodzików i Dzieci

 • młodzicy – rok urodzenia 2004 i 2005,
 • dzieci – rok urodzenia 2006 i 2007,
 • dzieci młodsze – rok urodzenia 2008 i późniejsze

4. Rejestracja i opłata startowa

Zgłoszenia na Puchar Polski są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

Opłata startowa wynosi 30 zł przy wcześniejszym zgłoszeniu przez internet, płatne w biurze zawodów; 60 zł w przypadku braku zgłoszenia przez internet, płatne w biurze zawodów.

Zgłoszenia na Puchar Regionalny Młodzików i Dzieci są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

Opłata startowa w kategoriach dzieci młodszych, dzieci i młodzików NIE będzie pobierana.

Termin zgłoszeń: 02.11.2017

5. Nagrody i świadczenia organizatorów

 • Miejsca 1 puchary,
 • Miejsca 1 – 3 medale, drobne nagrody rzeczowe, 

6. Miejsce

Hala Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8.
Puchar Polski – format rekordu, system pomiaru czasu PZA, automatyczna asekuracja
Puchar Regionalny MiD – format klasyczny, system pomiaru czasu PZA, asekuracja z lin,

7. Harmonogram

Puchar Polski

 • 09:30 – 12:00 – praktyki i eliminacje,
 • 12:30 – 14:00 – finały,
 • 14:30 – 14:45 – ceremonia dekoracji,

Puchar Regionalny MiD – Puchar Tarnowa 2017

UWAGA – zmiana harmonogramu PR MiD

 • 13:00 – 14:40 – rejestracja zawodników (brak możliwości dopisania po wyznaczonym czasie),
 • 15:00 – 17:00 – eliminacje dzieci młodsze, następnie dzieci i młodzicy, 
 • 17:30-18:30 finały (po kategoriach wiekowych zaczynając od kategorii najmłodszej),
 • 19:00 dekoracja najlepszych uczestników

8. Noclegi i informacja turystyczna

www.pwsztar.edu.pl,
www.it.tarnow.pl,
www.tarnow.pl.

Partnerzy