wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski J, JM i MŁ – Wrocław 2019

Puchar Polski J, JM i MŁ – Wrocław 2019

Opublikowano: 25-08-2019; 7:48 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 14 września we Wrocławiu odbędzie się Puchar Polski juniorów, juniorów młodszych i młodzików we wspinaczce sportowej konkurencja bouldering. 

2019-09-14-PPJ-Wroclaw

1. Organizacja

Fabryczna Boulder, ul. Grabiszyńska 241 D, Wrocław 53-235

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Rajchert-Żak, kasia@fabryczna-boulder.pl, +48 609747575

2. Partnerzy i sponsorzy

Polski Związek Alpinizmu, Polar Sport, Climbingholds.shop, Beastmaker

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2019 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

5. Termin i opłata startowa

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 11.09.2019. Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą możliwe.

Opłata startowa wynosi 40 zł. Płatności należy dokonać w dniu zawodów.

6. Nagrody i świadczenia organizatora

 • miejsca 1 – 3 – medale, dyplomy,
 • miejsca 1 – nagrody rzeczowe.

7. Miejsce

Fabryczna Boulder, ul. Grabiszyńska 241D, 53-235 Wrocław.

8. Harmonogram

14.09.2019, sobota

Eliminacje –formuła: flash, 7 boulderów, próby rejestrowane (max 5 prób /problem).

Młodzicy

 • 08:30 – otwarcie biura zawodów
 • 09:00 – 09:40 – rejestracja w kategorii młodzików,
 • 10:00 – 12:00 – eliminacje w kategorii młodzików,

Juniorzy młodsi i juniorzy

 • 11:00 – 11:40 – rejestracja w kategorii junior młodszy i junior,
 • 12:30 – 14:30 – eliminacje w kategorii junior młodszy i junior,

Finały – formuła: strefa, 4 problemy dla kategorii, rotacja (5 min), próby rejestrowane.

 • 15:45 – zamknięcie strefy izolacji dla chłopców i dziewcząt (wszystkie kategorie), 
 • 16:30 – 17:40 – finały w kategorii chłopców (wszystkie kategorie),
 • 18:25 – 19:35 – finały w kategorii dziewczyn (wszystkie kategorie),
 • 19:50 – 20:10 – ceremonia dekoracji, zakończenie zawodów.

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów zależnie od ostatecznej liczby zawodników zgłoszonych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

9. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Katarzyna Rajchert-Żak
Sędzia główny PZA: Rafał Kanowski
Główny konstruktor: Arkadiusz Dziki-Sereda
Konstruktorzy stażyści: Mikołaj Nowotnik

10. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.
W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Polski w Fabryczna Boulder (Black Walls spółka z o.o.) w dniu 14.09.2019, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

Partnerzy