wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski Juniorów – Lublin 2019 [AKTUALIZACJA]

Puchar Polski Juniorów – Lublin 2019 [AKTUALIZACJA]

Opublikowano: 27-02-2019; 7:14 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 27-02-2019; 16:42 przez Arkadiusz Kamiński

ZMIANA HARMONOGRAMU – informacja poniżej

Dnia 2 marca 2019 w CW Kotłowania w Lublinie odbędzie się Puchar Polski młodzików, juniorów młodszych i juniorów we wspinaczce sportowej w konkurencji bouldering. 

1. Organizacja

Klub Wspinaczkowy Kotłownia, Centrum Wspinaczkowe Kotłownia,

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Miasta Lublin, Szkoła językowa Avalon, Wspinalnik, 

 

2019-lublin-plakat

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2019 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.
Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów. 

5. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 27.02.2019.

6. Nagrody i świadczenia organizatora

 • pierwsze miejsca: puchary,
 • miejsca 1–3: dyplomy i medale,
 • nagrody rzeczowe. 

7. Opłata startowa

Młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy: opłata startowa wynosi 30 złotych (przedpłata przelewem – informacja poniżej) / 60 zł (płatność w dniu zawodów). 

W celu usprawnienia organizacji zawodów prosimy o wpłacanie opłaty startowej na konto klubu. W przypadku nieobecności istnieje możliwość zwrotu opłaty startowej. 

Dane do przelewu:
Klub Wspinaczkowy Kotłownia
ul. Batalionów Chłopskich 13
20-808 Lublin
Rachunek nr: 66 1240 5497 1111 0010 3549 6541
TYTUŁ wpłaty: PPJ – imię i nazwisko dziecka, kategoria wiekowa

8. Miejsce

Centrum Wspinaczkowe Kotłownia, Cisowa 11, 20-703 Lublin

9. Harmonogram [AKTUALIZACJA Z DNIA 27.02.2019]

Sobota, 02.03.2019

W eliminacjach zawodnicy mają do pokonania 8 problemów, formuła flash, 5 prób. 

Eliminacje młodzicy dziewczęta

 • 08:00 – 08:40 – rejestracja w kategorii młodzików dziewczynki, 
 • 09:00 – 10:20 – eliminacje w kategorii młodzików dziewczynki, 

Eliminacje młodzicy chłopcy

 • 09:00 – 10:10 – rejestracja w kategorii młodzików chłopcy, 
 • 10:30 – 11:50 – eliminacje w kategorii młodzików chłopcy, 

Eliminacje juniorzy młodsi i juniorzy (chłopcy i dziewczęta):

 • 11:00 – 12:00 – rejestracja w kategorii junior młodszy i junior,
 • 12:30 – 14:30 – eliminacje w kategorii junior młodszy i junior,

Finały wszystkie kategorie (4 problemy; czas rotacji 5 minut)

 • 15:00 – 16:00 – otwarcie/zamknięcie strefy izolacji,
 • 16:30 – 17:30 – finały w kategorii młodzików (chłopcy i dziewczęta równolegle),
 • 17:40 – 18:40 – finały w kategorii junior młodszy (chłopcy i dziewczęta równolegle),
 • 18:50 – 19:50 – finały w kategorii junior (chłopcy i dziewczęta równolegle),
 • 20:15 – ceremonia dekoracji, zakończenie zawodów. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu.

10. Informacja turystyczna

www.lublin.eu

11. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Magdalena Karaś
Sędzia główny PZA: Sandra Bauer
Sędzia PZA: Karol Adamczewski
Sędzia na stażu: Grzegorz Grudka
Główny konstruktor dróg PZA: Aleksander Romanowski,
Konstruktorzy dróg: Michał Ginszt, Paweł Pietrzak

Partnerzy