wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski Juniorów – Tarnowskie Góry

Puchar Polski Juniorów – Tarnowskie Góry

Opublikowano: 4-02-2018; 8:20 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 22-10-2018; 13:36 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 24 lutego 2018 w Centrum Wspinaczkowym Klif w Tarnowskich Górach odbędzie się Puchar Polski młodzików, juniorów młodszych i juniorów w konkurencji wspinaczki prowadzenie. 

1. Organizator

Polski Związek Alpinizmu, Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. – Centrum Wspinaczkowe Klif w Tarnowskich Górach, Stowarzyszenie Sanus Vivere- Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry.

Impreza pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusza Czecha.

2. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2018 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj. Dodatkowo wszyscy uczestnicy muszą mieć wypełnione oświadczenie uprawniające do wspinaczki na terenie Centrum Wspinaczkowego Klif do pobrania ze strony. Należy zwrócić uwagę aby wypisać oświadczenie przeznaczone dla odpowiedniej grupy wiekowej. Formularz należy przekazać w dniu imprezy do biura zawodów przy rejestracji zawodników.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

3. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

4. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 22.02.2018. Zgłoszenia w dniu zawodów są możliwe, wiąże się to z większa opłatą startową. 

5. Nagrody i świadczenia organizatorów

  • pierwsze miejsca: puchary,
  • miejsca 1–3: dyplomy i medale,

6. Opłata startowa

Młodzicy, Juniorzy Młodsi i Juniorzy: opłata startowa wynosi 30 złotych przy wcześniejszym zgłoszeniu przez internet, 60 złotych w przypadku braku zgłoszenia przez internet. 10 złotych pakiet startowy. W/w. płatności należy dokonać w dniu zawodów, przed rejestracją w Biurze Obsługi Klienta w Hali Sportowej.

7. Miejsce

Hala Sportowa w Tarnowskich Górach, ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry

8. Harmonogram

Sobota 24.02.2018 r.- Młodzicy, Juniorzy Młodsi i Juniorzy

  • 08:00–9:00 — zapisy i weryfikacja zgłoszeń,
  • 8:30 – 8:50 prezentacja eliminacyjnych dróg wspinaczkowych na rzutniku
  • 9:00 — rozpoczęcie eliminacji w konkurencji prowadzenie w formule flash 2 drogi eliminacyjne dla kobiet i mężczyzn,
  • 16:30 — zamknięcie strefy izolacji,
  • 17:00 —19:00 finały na dwóch drogach (on-sight), po jednej dla każdej płci,
  • 19:30 — zakończenie zawodów, dekoracje zwycięzców w obu konkurencjach.

9. Dojazd

 Szczegóły dotyczące dojazdu na naszej stronie.

10. Noclegi i informacja turystyczna

www.tarnowskiegory.pl

11. Osoby oficjalne PZA

Sędzia główny: Rafał Kanowski

Sędziowie PZA: Andrzej Olejniczak, Monika Prokopiuk

Partnerzy