wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski Mł, JM i J w boulderingu – Warszawa 2021

Puchar Polski Mł, JM i J w boulderingu – Warszawa 2021

Opublikowano: 24-02-2021; 6:46 przez Arkadiusz Kamiński

W dniu 6 marca 2021r. w Warszawie odbędzie się Puchar Polski młodzików, juniorów młodszych i juniorów we wspinaczce sportowej w konkurencji bouldering. 

1. Organizacja

Centrum Wspinaczkowe Murall Krakowska

2. Partnerzy

Ministerstwo Sportu, Polski Związek Alpinizmu, Flathold, Cheeta, Agripp, La Sportiva, Polar Sport,

3. Uczestnictwo

W zawodach Pucharu Polski mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na 2021 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja

Zgłoszenia zawodników przyjmowane są poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego.

Lista zgłoszeń dostępna jest na stronach PZA.

5. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 28.02.2021. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów. 

6. Nagrody

Wszystkie kategorie:

 • Miejsca 1 – puchary
 • Miejsca 1-3 – medale, nagrody rzeczowe
 • Miejsca 1-6 – dyplomy

7. Opłata startowa

 • 60 zł – płatne na miejscu w dniu zawodów

8. Miejsce

Centrum Wspinaczkowe Murall Krakowska. Al. Krakowska 61; 02-183 Warszawa

9. Harmonogram

06.03.2021, sobota

Eliminacje – formuła: flash, 8 boulderów, próby rejestrowane (max 5 prób /problem).

Chłopcy – wszystkie kategorie wiekowe

 • 08:00 – otwarcie biura zawodów,
 • 08:30 – 09:40 – rejestracja,
 • 10:00 – 12:30 – eliminacje,

Dziewczęta – wszystkie kategorie wiekowe

 • 11:30 – 12:30 – rejestracja,
 • 13:00 – 15:30 – eliminacje.

Finały – formuła: strefa, 4 bouldery, rotacja (5 min), próby rejestrowane.

 • 17:00 – zamknięcie strefy izolacji dla chłopców i dziewcząt (wszystkie kategorie),
 • 17:30 – 18:30 – finały chłopców (wszystkie kategorie),
 • 18:30 – 19:30 – finały dziewcząt (wszystkie kategorie),
 • 20:00 – 20:30 – ceremonia dekoracji, zakończenie zawodów.

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów zależnie od ostatecznej liczby zawodników zgłoszonych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

10. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Michał Humienik

Konstruktorzy dróg: Michał Łodziński (CRS), Tomasz Zacharewicz, Andrzej Musiał

Sędzia główny: Artur Polański

Sędziowie PZA: Sandara Bauer, Natalia Woś, Agata Lesiewicz, Andrzej Olejniczak, Marcin Grabarczyk, Tomasz Piąstka. 

11. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzane są następujące zasady:

 • Uczestnicy przed wejściem do obiektu muszą zdezynfekować ręce. W całym obiekcie znajdują się płyny do dezynfekcji osobistej – zachęcamy do korzystania.
 • W obiekcie wszystkich obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, poza zawodnikami w momencie startu.
 • Preferowane jest używanie magnezji w płynie.

12. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.
W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Polski w Centrum Wspinaczkowym Murall Krakowska (White Walls spółka z o.o.) w dniu 06.03.2021, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

Partnerzy