wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski Mł, JM, J i M w prowadzeniu – Sosnowiec 2018

Puchar Polski Mł, JM, J i M w prowadzeniu – Sosnowiec 2018

Opublikowano: 24-09-2018; 12:51 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 25-09-2018; 8:36 przez Arkadiusz Kamiński

W dniu 06 października 2018 w Sport Poziom 450 w Sosnowcu odbędą się zawody Pucharu Polski młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w konkurencji prowadzenie. 

1. Organizacja

Sport Poziom 450

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2018 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj. Dodatkowo wszyscy uczestnicy muszą mieć wypełnione oświadczenie uprawniające do wspinaczki na terenie SPORT POZIOM 450 ze strony. Należy zwrócić uwagę aby wypisać oświadczenie przeznaczone dla odpowiedniej grupy wiekowej. Formularz należy przekazać w dniu imprezy do biura zawodów przy rejestracji zawodników.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Kategorie wiekowe:

 • Mł – kategoria młodzików, wiek 12-13 lat,
 • JM – kategoria junior młodszy, wiek 14-15 lat,
 • J – kategoria junior, wiek 16-17 lat,
 • M – kategoria młodzieżowiec, wiek 18-19 lat. 

4. Rejestracja i opłata startowa

Zgłoszenia na zawody przyjmowane są tylko online. Ostateczny termin rejestracji upływa 3 października godz. 23:59. Zapisy online nie będą prowadzone po tym terminie. Nie ma możliwości zapisania się w dniu zawodów. 

Opłata startowa wynosi 30 złotych, obejmuje udział w zawodach i pakiet startowy (woda, baton). 

5. Nagrody i świadczenia organizatora

 • pierwsze miejsca: puchary,
 • miejsca 1–3: dyplomy i medale,

6. Miejsce zawodów

Sport Poziom 450 ul. Narutowicza 51 41-200 Sosnowiec

7. Harmonogram

Sobota, 06.10.2018

 • 08:00 – 09:00 – zapisy i weryfikacja zgłoszeń w Biurze Zawodów, 
 • 08:30 – 09:00 – pokaz dróg na monitorze, 
 • 09:15 – rozpoczęcie eliminacji w konkurencji prowadzenie w formule flash po 2 drogi eliminacyjne dla chłopców i dziewcząt, 
 • 15:00 – zamkniecie strefy izolacji dla finalistów, 
 • 15:30 – 17:30 – finały równolegle na dwóch drogach (on-sight), po jednej dla każdej płci,
 •  18:00 – zakończenie zawodów – ceremonia dekoracji zawodów
 • 18:30 – ceremonia dekoracji dla młodzików, juniorów młodszych i juniorów Pucharu Polski 2018 w prowadzeniu oraz Pucharu Polski 2018 w trójboju 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin w harmonogramie.

8. Informacje dodatkowe

Uwaga! Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu, regulaminu ściany wspinaczkowej Sport Poziom 450, oraz poleceń organizatorów
i obsługi zawodów.

 • Za bezpieczeństwo podczas asekuracji odpowiedzialna jest obsługa zawodów wspinaczkowych, 
 • Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań
  do uprawiania sportów wysiłkowych, 
 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów wysokiego ryzyka, 
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie zawodów.

9. Postanowienia końcowe

 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • Podczas zgłoszenia się na zawody za pomocą formularza na stronie www.pza.org.pl uczestnik zgadza się na publikację na tej stronie swoich danych: imienia, nazwiska, klubu, miasta pochodzenia,
 • Uczestnicy zawodów muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach. Niepodpisanie
  w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach,
 • Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatorów.

10. Osoby oficjalne PZA

Sędzia główny PZA: Marcin Grabarczyk

Sędzia PZA: Kinga Kluska

Sędziowie stażyści: Wojciech Sadłoń, Olga Tanasheva

 

 

 

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni