wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski młodzików w prowadzeniu

Puchar Polski młodzików w prowadzeniu

Opublikowano: 1-10-2019; 7:40 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 10-10-2019; 14:20 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 12 października we Wrocławiu odbędzie się finałowa edycja Pucharu Polski młodzików w konkurencji wspinaczki prowadzenie. 

1. Organizacja

Wrocławski Sportowy Klub Wspinaczkowy
Miejsce rozgrywania zawodów:
Ścianka wspinaczkowa FPINKA, ul. Długosza 57, Wrocław 51-162
Osoba odpowiedzialna: Michał Panenka, michal.panenka@wskw.pl, +48 508183541

2. Partnerzy i sponsorzy

Polski Związek Alpinizmu, Szkoła Wspinania Alpika

2019-10-12-plakat

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2019 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.
Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

5. Termin i opłata startowa

Zgłoszenia przez internet przyjmowane są do dnia 09.10.2019. Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą możliwe.
Od zawodników będzie pobierana opłata startowa. Wynosi ona 40,00 zł. Płatności należy dokonać gotówką w dniu zawodów.

6. Nagrody i świadczenia organizatora

  • miejsca 1 – 3 – medale, dyplomy,
  • miejsca 1 – nagrody rzeczowe.

7. Miejsce

Ścianka wspinaczkowa FPINKA, ul. Długosza 57, 51-162 Wrocław

8. Harmonogram

12.10.2019, sobota

Eliminacje – formuła: flash 2 drogi 

  • 08:30 – otwarcie biura zawodów,
  • 09:00–9:45 — zapisy i weryfikacja zgłoszeń,
  • 09:45 — prezentacja dróg eliminacyjnych,
  • 10:15 – rozpoczęcie eliminacji w formule flash 2 drogi eliminacyjne dla dziewcząt i chłopców,
  • 15:30 — zamknięcie strefy izolacji,
  • 16:00 —18:00 finały na dwóch drogach (on- sight), po jednej dla każdej płci,
  • 18:30 — dekoracje zwycięzców, ogłoszenie klasyfikacji końcowej sezonu 2019 w konkurencji prowadzenie i dekoracja zwycięzców, zakończenie zawodów

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów zależnie od ostatecznej liczby zawodników zgłoszonych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

9. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Michał Panenka
Sędzia główny PZA: Rafał Strzelecki

Sędzia PZA: Olga Tanasheva
Główny konstruktor: Mateusz Szczucki
Konstruktorzy dróg: Krzysztof Kąkol, Grzegorz Kozłowski

10. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Polski w Fabryczna Boulder (Black Walls spółka z o.o.) w dniu 14.09.2019, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

Partnerzy