wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski na czas i w prowadzeniu – Gliwice 2021

Puchar Polski na czas i w prowadzeniu – Gliwice 2021

Opublikowano: 10-03-2021; 7:39 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 18-03-2021; 11:41 przez Arkadiusz Kamiński

W dniach 19-21 marca w Gliwicach odbędzie się Puchar Polski młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów we wspinaczce sportowej w konkurencjach wspinaczki na czas i prowadzenie. 

1. Organizacja

Chwyciarnia Arena Gliwice, Arena Gliwice, 

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu, Ściany wspinaczkowe Monolit, Miasto Gliwice, Batholds

 

2021-03-19-1200x628

3. Uczestnictwo

W zawodach Pucharu Polski mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na 2021 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy, którzy będą na ściance wspinaczkowej Chwyciarnia Arena Gliwice po raz pierwszy, muszą mieć wypełnione oświadczenie uprawniające do wspinaczki na terenie Chwyciarni. Dostępne poniżej: http://chwyciarnia.pl/pobieralnia/ (Trenerzy klubów mogą dostarczyć „Oświadczenie opiekuna sekcji”, Rodzice, którzy z uczestnikiem przyjadą indywidualnie muszą posiadać wypełnione „Oświadczenie rodziców lub opiekunów dziecka – indywidualne”).

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja

Zgłoszenia zawodników przyjmowane są poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego, osobno dla konkurencji:

Lista zgłoszeń dostępna jest na stronach PZA, osobno dla konkurencji:

5. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 14.03.2021. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

6. Nagrody

Wszystkie kategorie:

 • Miejsca 1 – puchary
 • Miejsca 1-3 – medale, 

7. Opłata startowa

 • 70 zł – jedna konkurencja
 • 100 zł – dwie konkurencje

Płatne na miejscu w dniu zawodów. Juniorzy startujący w kategorii seniora uiszczają opłatę tylko raz. 

8. Miejsce

Chwyciarnia Arena Gliwice, ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice

9. Harmonogram

Piątek, 19.03.2021

Młodzicy – dystans 10 metrów

 • 14:00 – 14:30 – potwierdzenie obecności w biurze zawodów,
 • 15:00 – 16:30 – praktyki i eliminacje,
 • 17:00 – 17:30 – finały,
 • 17:45 – ceremonia dekoracji młodzików

Juniorzy młodsi i juniorzy – dystans 15 metrów,

 • 14:00 – 17:30 – potwierdzenie obecności w biurze zawodów,
 • 18:00 – 19:30 – praktyki i eliminacje,
 • 20:00 – 20:45 – finały,
 • 21:00 – ceremonia dekoracji.

Sobota, 20.03.2021

Konkurencja na czas seniorów i młodzieżowców

 • 09:00 – 09:30 – potwierdzenie obecności w biurze zawodów
 • 10:00 – 11:00 – praktyki i eliminacje,
 • 11:15 – 11:45 – finały
 • 12:00 – ceremonia dekoracji.

Konkurencja prowadzenie młodzików i juniorów młodszych – eliminacje i finały

A) młodzicy

 • 09:00 – 09:30 – potwierdzenie obecności w biurze zawodów
 • 9:50 – prezentacja dróg eliminacyjnych,
 • 10:00 – eliminacje młodzików (start na 4 drogach równolegle według list startowych),
 • 16:30 – zamknięcie strefy izolacji dla finalistów
 • 17:30 – finały
 • 19:30 – ceremonia dekoracji.

B) juniorzy młodsi

 • 11:00 – 11:30 – potwierdzenie obecności w biurze zawodów,  
 • 12:00 – prezentacja dróg eliminacyjnych, 
 • 12:30 – 15:30 – eliminacje juniorów młodszych, 
 • 16:30 – zamknięcie strefy izolacji młodzików i juniorów młodszych, 
 • 17:30 – 19:00 – finały młodzików i juniorów młodszych,
 • 19:30 – ceremonia dekoracji młodzików i juniorów młodszych w prowadzeniu, 

Niedziela, 21.03.2021

Konkurencja prowadzenie juniorów, młodzieżowców i seniorów – wszystkie kategorie startują na tych samych drogach, 

 • 09:00 – 09:30 – potwierdzenie obecności w biurze zawodów, 
 • 09:30 – prezentacja dróg eliminacyjnych, 
 • 10:00 – 13:00 – eliminacje w formule flash (2 drogi eliminacyjne dla każdej z płci),
 • 14:00 – zamknięcie strefy izolacji dla finalistów (liczba juniorów w finale = 8), 
 • 15:00 – 17:00 – runda finałowa
 • 17:30 – ceremonia dekoracji najlepszych zawodników (juniorzy, młodzieżowcy, seniorzy)

Zakwaterowanie

W związku z nowymi obostrzeniami, informujemy, że Kluby macierzyste zawodników zgłoszonych na zawody mają możliwość i są proszone o wystawienie zaświadczeń osobom zainteresowanym o przebywaniu w podróży służbowej (udział w Pucharze Polski we wspinaczce sportowej w Gliwicach, 19-21.03.2021), by członkowie ekip mogli skorzystać z zakwaterowania podczas zawodów.

10. Osoby oficjalne

Sędzia główny: Rafał Kanowski

Sędziowie PZA: Kinga Kluska, Tomasz Polichnowski, Tomasz Sordyl, Paulina Michalska, 

Routesetterzy: Łukasz Smagała – CFR, Andrzej Mecherzynski-Wiktor, Piotr Suder, Krzysztof Roza (obsługa techniczna), Denis Pail

11. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzane są następujące zasady:

 • Uczestnicy przed wejściem do obiektu muszą zdezynfekować ręce. W całym obiekcie znajdują się płyny do dezynfekcji osobistej – zachęcamy do korzystania.
 • W obiekcie wszystkich obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, poza zawodnikami w momencie startu.
 • Preferowane jest używanie magnezji w płynie.

12. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Polski w Chwyciarnia Arena Gliwice w dniach 19-21.03.2021, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

Partnerzy