wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski SiM – Tarnowskie Góry 2019

Puchar Polski SiM – Tarnowskie Góry 2019

Opublikowano: 25-02-2019; 7:53 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 6-03-2019; 7:49 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 10 marca 2019 r. w Centrum Wspinaczkowym Klif w Tarnowskich Górach odbędzie się Puchar Polski seniorów i młodzieżowców we wspinaczce sportowej, konkurencja prowadzenie. 

1. Organizacja

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A., Centrum Wspinaczkowe Klif w Tarnowskich Górach, Stowarzyszenie Sanus Vivere, Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry.

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu, Impreza organizowana pod Patronatem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, Pana Arkadiusza Czecha.

2019-PPJ-TG-plakat

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2019 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy muszą mieć wypełnione oświadczenie uprawniające do wspinaczki na terenie Centrum Wspinaczkowego Klif do pobrania ze strony: www.parkwodny.com.pl

Należy zwrócić uwagę aby wypisać oświadczenie przeznaczone dla odpowiedniej grupy wiekowej. Formularz należy przekazać w dniu imprezy do biura zawodów przy rejestracji zawodników. Brak ww. oświadczeń dyskwalifikuje ze startu w zawodach.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

5. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 7.03.2019.

6. Nagrody i świadczenia organizatorów

  • pierwsze miejsca: puchary,
  • miejsca 1–3: dyplomy i medale.

7. Opłata startowa

Seniorzy i młodzieżowcy: 

  • 40 złotych przy wcześniejszym zgłoszeniu przez internet, 
  • 10 złotych pakiet startowy. 

Ww. płatności należy dokonać w dniu zawodów, przed rejestracją w Biurze Obsługi Klienta w Hali Sportowej.

8. Miejsce

Centrum Wspinaczkowe Klif mieszczące się w Hali Sportowej w Tarnowskich Górach, ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry

9. Harmonogram zawodów

Niedziela, 10.03.2019

Seniorzy i młodzieżowcy

  • 09:00–10:00 — zapisy i weryfikacja zgłoszeń,
  • 10:30 — rozpoczęcie eliminacji w konkurencji prowadzenie w formule flash 2 drogi eliminacyjne dla kobiet i mężczyzn, 
  • 14:30 — zamknięcie strefy izolacji,
  • 15:00 —17:00 finały na dwóch drogach (on-sight), po jednej dla każdej płci,
  • 17:30 — zakończenie zawodów, dekoracje zwycięzców w obu konkurencjach.

10. Osoby oficjalne

Sędzia główny: Rafał Kanowski,
Sędzia PZA: Karol Porwol, 
Dyrektor zawodów: Tomasz Pąchalski, tel. 505-980-268, e-mail: t.pachalski@parkwodny.com.pl
Routesetter: Michał Łodziński.

11. Dojazd

Szczegóły dotyczące dojazdu: www.parkwodny.com.pl

12. Noclegi i informacja turystyczna

www.tarnowskiegory.pl

13. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat jest równocześnie regulaminem zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Polski w Centrum Wspinaczkowym Klif w dniu 10.03.2019, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

14. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Tomasz Pąchalski

Sędzia główny: Rafał Kanowski

Sędziowie PZA: Karol Porwoł, 

Konstruktorzy dróg PZA: Michał Łodziński, Tomasz Rumianowski.

 

Partnerzy