wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski w boulderingu – Lublin 2021

Mistrzostwa Polski w boulderingu – Lublin 2021

Opublikowano: 21-04-2021; 10:54 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 12-05-2021; 19:31 przez Rafał Kanowski

W dniach 22-23 maja 2021r. w Centrum Wspinaczkowym Kotłownia odbędą się Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców we wspinaczce sportowej w konkurencji bouldering.

1. Organizacja

Klub Wspinaczkowy Kotłownia, Centrum Wspinaczkowe Kotłownia, 

2. Partnerzy/sponsorzy

Polski Związek Alpinizmu, Ministerstwo Sportu, Urząd Miasta Lublin, Wspinalnik, Batholds, AGREST, Crafty Climbing, Grafforma, info112.pl, Varapo, BMW, BEAL, Red Bull

mp2021

3. Uczestnictwo

W zawodach Mistrzostw Polski mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na 2021 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

5. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 14.05.2021. Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą możliwe. 

6. Nagrody i świadczenia organizatora

 • pierwsze miejsca: puchary,
 • miejsca 1–3: dyplomy i medale,
 • nagrody rzeczowe.

7. Opłata startowa

 • 60 zł – płatne w dniu zawodów, 

8. Miejsce

Centrum Wspinaczkowe Kotłownia, Cisowa 11, 20-703 Lublin

9. Harmonogram

Sobota, 22.05.2021

Eliminacje kobiet i mężczyzn – system rotacyjny, 5 boulderów / 5 minut wspinania / 5 minut restu. Mężczyźni i kobiety startują równolegle. 

 • 10:00 – otwarcie biura zawodów,
 • 11:00 – zakończenie rejestracji dla kobiet i mężczyzn,
 • 11:00 – zamknięcie strefy izolacji dla kobiet i mężczyzn,
 • 11:30 – 14:30 – eliminacje kobiet i mężczyzn,

Półfinał kobiet i mężczyzn –  system rotacyjny,  bouldery / 5 minut wspinania / 5 minut restu. Mężczyźni i kobiety startują równolegle. 

 • 17:30 – 18:00 – otwarcie / zamknięcie strefy izolacji dla kobiet i mężczyzn,
 • 19:00 – 21:15 – półfinał kobiet i mężczyzn,
 • 21:30 – ogłoszenie wyników półfinału.

Niedziela, 23.05.2021

Runda finałowa 

 • 9:30 – 10:00 – otwarcie / zamknięcie strefy izolacji dla kobiet i mężczyzn,
 • 10:30 – 12:30 – finały kobiet i mężczyzn,
 • 13:00 – 13:15 – ceremonia dekoracji i zakończenie zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.

10. Informacja turystyczna

www.lublin.eu

11. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Magdalena Karaś
Konstruktorzy dróg: Aleksander Romanowski, Piotr Smaroń, Michał Ginszt
Konstruktorzy dróg na stażu: Mikołaj Nawotnik, Marcin Karnicki
Sędzia główny PZA: Rafał Kanowski
Sędzia PZA:

Organizator zapewnia sobie możliwość zmian na każdym etapie zawodów.

12. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzane są następujące zasady:

 • Uczestnicy przed wejściem do obiektu muszą zdezynfekować ręce. W całym obiekcie znajdują się płyny do dezynfekcji osobistej – zachęcamy do korzystania,
 • W obiekcie wszystkich obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, poza zawodnikami w momencie startu,
 • Preferowane jest używanie magnezji w płynie.

13. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.
W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Polski w Centrum Wspinaczkowym Kotłownia (CWK Lublin Sp z o.o. w dniach 10/11.04.2021, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

Partnerzy
Partnerzy techniczni