wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Regionalny dla dzieci – Solne Miasto 15.04.2018

Puchar Regionalny dla dzieci – Solne Miasto 15.04.2018

Opublikowano: 20-03-2018; 15:39 przez Bożena Bator

W związku z odbywającymi się 15 kwietnia 2018 roku zawodami w Ramach Pucharu Regionalnego, serdecznie zapraszamy do Wieliczki wszystkie dzieci w kategoriach od skrzata do młodzików. Zaproszenie adresowane jest uczestników z województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

 

 1. Organizator

Uczniowski Klub Sportowy Lider

 1. Termin i miejsce zawodów

15.04.2018 godz. 08.00 Wieliczka, CER Solne Miasto.

 1. Klasyfikacje

XS (Skrzaty): do 7lat włącznie, urodzeni do 2011r (skrzaty będą również klasyfikowane w kategorii DM),

DM (dzieci młodsze):  8- 9lat włącznie, urodzeni 2010- 2009

D (dzieci):  10 – 11lat, urodzeni 2008-2007

Mł (młodzik): 12 – 13lat, urodzeni 2005-2006

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Brak zgody dyskwalifikuje z udziału w zawodach. Zgoda do pobrania z strony klubu: http://uks.sp-siercza.pl/

Wszyscy zawodnicy zarejestrowani w biurze zawodów będą jednocześnie klasyfikowani w Pucharze Regionalnym PZA w kategoriach dzieci młodsze, dzieci i młodzik. Zgodnie z przepisami PZA. Wyżej wymieniona klasyfikacja będzie obejmowała województwa małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

 1. Zgłoszenia

Zgłoszenia w formie elektronicznej będą przyjmowane do dnia: 13.04.2018. Zgłoszenia należy przysyłać na adres mailowy: uks.zawody@sp-siercza.pl W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko zawodnika, rocznik, miejscowość zamieszkania, przynależność klubową. Zapisy w dniu zawodów będą możliwe do wyczerpania limitu miejsc.

 1. Opłata wpisowa 20 zł.

Płatne przelewem na konto UKS Lider: 

83 8619 0006 0010 0200 9289 0001  (w tytule wpłaty podać imię, nazwisko dziecka i dopisek zawody wspinaczkowe) lub w dniu zawodów 30 zł.

 1. Rejestracja zawodników

Rejestracja zawodników w dniu zawodów w godzinach: 08.00 – 13.00. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do startu musi zarejestrować się w biurze zawodów przedstawić dokument potwierdzający wiek i tożsamość ( legitymacja szkolna ,licencja zawodnika w przypadku klasyfikacji PZA, dowód osobisty )

 1. Nagrody

Puchary dla trzech pierwszych miejsc w kategorii wiekowej dla dziewczynek i chłopców

 • Medale dla wszystkich uczestników zawodów
 • Nagrody rzeczowe dla najlepszych
 1. Formuła zawodów

Zawody będą rozegrane w konkurencji wspinanie na trudność z asekuracją górną (wędka). Finał młodzików asekuracja dolna. O zajętym miejscu decydować będzie suma zdobytych punktów, zgodnie z przepisami PZA . Zostaną rozegrane eliminacje oraz dla najlepszych w kategoriach DM, D, MŁ finał, zgodnie z przepisami PZA.

W przypadku zbyt małej ilości zawodników w danej kategorii dopuszcza się  możliwość wyłonienia zwycięzców na podstawie przejść eliminacyjnych

Eliminacje:

Zawodnicy będą startować w eliminacjach zgodnie z szczegółowym harmonogramem, który będzie opublikowany do 13.04.2018 Zawodnicy startujący w eliminacjach po godzinie 12.00 muszą być przygotowani do startu 1 godzinę przed planowanym w harmonogramie

Eliminacje rozgrywane będą na dwóch drogach o zróżnicowanym stopniu trudności.

Każdy z zawodników będzie miał do przejścia dwie drogi.

Czas na pokonanie drogi 6 minut. Czas przejścia dróg eliminacyjnych będzie mierzony.

Brak strefy izolacji

Finał:

Osobna droga finałowa dla kategorii  D, DM, MŁ

Ilość osób zakwalifikowanych do finału – 8 dziewczyn i 8 chłopców z każdej z trzech kategorii : Dzieci, Dzieci Młodsze, Młodzicy

Czas na pokonanie drogi finałowej max  8 minut. Obowiązuje strefa izolacji.

 1. Harmonogram zawodów

08 .00 – 13.00    Rejestracja zawodników

08.30 – 16.00     Eliminacje

 16.15 – 16.20     Dekoracja zawodników w kategorii XS Skrzaty

16.00 – 17.00     Przerwa techniczna

17.00 – 18.00     Finały

18.15 – Dekoracja zwycięzców w kategoriach: Dzieci, Dzieci Młodsze, Młodzicy oraz zakończenie zawodów

 1. Postanowienia końcowe

– Uczestnicy zawodów startują na własna odpowiedzialność;

– Uczestnicy ubezpieczają się w własnym zakresie;

– Uczestnicy zawodów muszą pozostawić w biurze zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz zgodę na publikacje danych osobowych oraz wizerunku uczestnika zawodów. Zgoda do pobrania z www.uks.sp-siercza.pl lub dostępna w biurze zawodów. Niepodpisanie w/w zgody będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników zawodów

 1. Organizator ustala limit zawodników: 150 osób
 1. Protesty

– Protesty należy zgłaszać do sędziego głównego bezpośrednio po ukończeniu wspinaczki przez zawodnika;

– Osobą uprawnioną do zgłaszania protestów jest opiekun prawny zawodnika lub   trener;

– Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nieodwołalne.

 1. Zarejestrowanie zawodnika w biurze zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Partnerzy