wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Regionalny DM, D, Mł, JM, J i M – Tarnowskie Góry 2018

Puchar Regionalny DM, D, Mł, JM, J i M – Tarnowskie Góry 2018

Opublikowano: 20-10-2018; 9:07 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 26-10-2018; 6:45 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 17 listopada w Centrum Wspinaczkowym Klif w Tarnowskich Górach odbędzie się Puchar Regionalny dzieci młodszych, dzieci, młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców we wspinaczce na czas w formacie klasycznym. 

1. Organizator

Stowarzyszenie Sanus Vivere, Klub Wspinaczki Sportowej Klif, Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. 
Dyrektor zawodów: Tomasz Pąchalski
Sędzia Główny: Mateusz Nawratek

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć tylko dzieci zamieszkujący województwo śląskie, opolskie i dolnośląskie. O uczestnictwie w zawodach decyduje miejsce zameldowania, a nie przynależność do Klubu Sportowego. Zawodnik w dniu zawodów będzie zobowiązany do okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzający adres zameldowania we województwie śląskim, opolskim lub dolnośląskim. 

 • Wszyscy zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach – dokument do pobrania ze strony www.pza.org.pl.   Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w zawodach.
 • Dodatkowo wszyscy zawodnicy muszą mieć wypełniony formularz/ oświadczenie rodzica dziecka wspinającego się na ściance CW Klif, do pobrania tutaj.  
 • W trakcie zawodów Zawodnicy muszą znajdować się pod opieką trenera/ prawnego opiekuna.

Osoby biorące udział w rozgrywkach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny mieć aktualne badania lekarskie uprawniające do uprawiania wspinaczki. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spadają na prawnych opiekunów uczestników zawodów.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Kategorie wiekowe:

 • dzieci młodsze – 7-9 lat (roczniki 2009-2011), 
 • dzieci – 10-11 lat (roczniki 2007-2008), 
 • młodzicy – 12-13 lat (roczniki 2005-2006),
 • juniorzy młodsi – 14-15 lat (roczniki 2003-2004), 
 • juniorzy i młodzieżowcy 16 – 19 lat (roczniki 1999 – 2002)

4. Rejestracja zawodników

Zapisy na zawody prowadzone są poprzez formularz rejestracyjny. Lista uczestników dostępna jest na stronie PZA. Zapisy przyjmowane są do dnia 15.11.2018 do godziny 23:59 przez internet. Dla osób, które nie zdążą zapisać się przez internet możliwe są zapisy w dniu zawodów.

Ostateczna rejestracja zawodnika następuje w dniu imprezy w biurze zawodów po weryfikacji płatności oraz przekazaniu zgód rodziców. 

5. Opłata startowa

 • Opłata startowa wynosi 30 zł w przedsprzedaży – płatne przelewem do 14.11.2018.
 • Opłata startowa wynosi 40 zł w terminie od 15.11.2018 do dnia zawodów – płatne gotówką w biurze zawodów.

NR KONTA:
26 2030 0045 1110 0000 0406 0930
Stowarzyszenie Sanus Vivere
ul. Obwodnica 8
42-600 Tarnowskie Góry

W tytule przelewu proszę wpisać: „Puchar_Regionalny_17.11.2018_IMIĘ_NAZWISKO_ZAWODNIKA”.

6. Miejsce i adres zawodów

Centrum Wspinaczkowe Klif
Hala Sportowa Tarnowskie Góry
ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry.

7. Nagrody i wyróżnienia

Organizator przewiduje medale i dyplomy dla zawodników za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej z podziałem na dziewczęta i chłopców.

8. Harmonogram

Sobota 17.11.2018

Konkurencja wspinaczki na czas, format klasyczny:

 • 08:00 – otwarcie biura zawodów i rejestracji,
 • 09:00 – 9:45 – start kategorii dzieci młodsze (eliminacje + finał),
 • 09:45 – 10:00 – dekoracja kategorii dzieci młodsze,
 • 10.00 – 11.00 – start kategorii dzieci (eliminacje + finał),
 • 11:00 – 11:15 – dekoracja kategorii dzieci młodsze,
 • 11.15 – 12.15 – start kategorii młodzików (eliminacje + finał),
 • 12:15 – 12:30 – dekoracja kategorii młodzików,
 • 12.45 – 13.30 – start kategorii junior młodszy (eliminacje + finał),
 • 13:30 – 13:45 – dekoracja kategorii junior młodszy,
 • 13.45 – 14:30 – start kategorii junior i młodzieżowiec (eliminacje + finał),
 • 14:30 – 14:45 – dekoracja kategorii junior i młodzieżowiec (eliminacje + finał),
 • 15:00 – zakończenie zawodów

Harmonogram ma charakter poglądowy, organizator zastrzega sobie prawo zmian w przypadku dużych ilości dzieci w poszczególnych kategoriach.

9. Format zawodów

Zawody w konkurencji na czas składają się z rundy eliminacyjnej i rundy finałowej. Runda finałowa odbędzie się zaraz po zakończeniu rund eliminacyjnych.
Zawody odbywają się na dwóch drogach jednocześnie. Zawodnicy startują parami, o kolejności startu decyduje algorytm losowy.

Na wyznaczonych drogach start odbywa się dwa razy. Raz na drodze nr 1 i raz na drodze nr 2. Suma dwóch czasów jest brana pod uwagę w klasyfikacji generalnej.

Najlepsza 4 po eliminacjach rywalizuje ponownie w półfinale, po którym dwoje najlepszych wchodzi do finału gdzie startują jeszcze raz a przegrana dwójka zajmuje miejsca 3 i 4 w oparciu o czasy z półfinału.

Drogę uznaje się za ukończoną, kiedy zawodnik dotknie oznaczonego chwytu, który oznacza koniec drogi. Nieukończenie drogi lub odpadnięcie od ściany powoduje doliczenie do wyniku końcowego 1000 sekund. Pomiar czasu ręczny.

10. Zasady bezpieczeństwa

Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia wydawane przez organizatorów i sędziów zawodów. Zawodnicy przebywają na ściance wspinaczkowej wyłącznie pod opieką swoich opiekunów/ trenerów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu Hali Sportowej oraz Centrum Wspinaczkowego Klif. Osoby nie stosujące się do zaleceń organizatora i sędziego będą dyskwalifikowane.

11. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat jest równocześnie regulaminem zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego oraz Naczelnika zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA.

Decyzja Sędziego Głównego oraz Naczelnika Zawodów jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Regionalnym w Centrum Wspinaczkowym Klif w dniu 17.11.2018, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.  

Partnerzy