wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Regionalny dzieci młodszych i dzieci we wspinaczce na czas – Tarnów 2018

Puchar Regionalny dzieci młodszych i dzieci we wspinaczce na czas – Tarnów 2018

Opublikowano: 9-05-2018; 7:34 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 20 maja w Tarnowie odbędzie się Puchar Regionalny dzieci młodszych i dzieci w konkurencji wspinaczki na czas, format klasyczny. Zawody adresowane są do zawodników zameldowanych w województwach: małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Zawody wliczane są do rankingu Pucharu Regionalnego 2018 dzieci młodszych i dzieci, na który składać się będą edycje w: Wieliczce, Tarnowie, Nowym Sączu i Rzeszowie – zgodnie z komunikatem

1. Organizacja

Klub Sportowy Sportiva, Klub Uczelniany AZS PWSZ Tarnów, PWSZ Tarnów

2. Partnerzy i sponsorzy

Urząd Miasta Tarnowa. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa. 

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć tylko dzieci zamieszkujące województwa: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. O uczestnictwie w zawodach decyduje miejsce zameldowania, a nie przynależność do Klubu Sportowego. Zawodnik w dniu zawodów będzie zobowiązany do okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzający adres zameldowania. Każdy zawodnik powinien dostarczyć w dniu zawodów wypełnione i podpisane oświadczenie zgody rodzica. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Kategorie wiekowe:

  • Dzieci młodsze -rok urodzenia 2010- 2009,
  • Dzieci – rok urodzenia 2008-2007,

4. Rejestracja i termin zapisów

Zgłoszenia na Puchar Regionalny są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

5. Nagrody i świadczenia organizatora

  • Miejsca 1 puchary,
  • Miejsca 1 – 3 medale, dyplomy.

6. Miejsce

Hala Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8. 

Puchar Regionalny – format klasyczny, system pomiaru czasu PZA, asekuracja z lin,

7. Harmonogram

Niedziela, 20.05.2018

  • 15:30 – 16:30 – rejestracja zawodników (brak możliwości dopisywania po wyznaczonym czasie), 
  • 17:00 – 18:00 – eliminacje dzieci młodsze i dzieci, 
  • 18:15 – 19:15 – finały dzieci młodsze i dzieci (po 8 zawodników w każdej kategorii), 
  • 19:30 – dekoracja dla najlepszych uczestników

8. Noclegi i informacja turystyczna

www.pwsztar.edu.pl
www.it.tarnow.pl
www.tarnow.pl

Partnerzy