wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Regionalny Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców – Tarnowskie Góry 11.12.2017

Puchar Regionalny Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców – Tarnowskie Góry 11.12.2017

Opublikowano: 23-11-2017; 13:12 przez Bożena Bator | Modyfikacja: 24-11-2017; 9:05 przez Bożena Bator

W dniu 11 XII 2017r. (poniedziałek) w Centrum Wspinaczkowym Klif w Tarnowskich Górach odbędą się zawody z cyklu Puchar Regionalny Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców, w konkurencji bouldering.

 1. Organizator:

– Stowarzyszenie Sanus Vivere

– Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry

 1. Termin zawodów: 11.12.2017 (poniedziałek)

 1. Kategorie:

1 kategoria: Juniorzy MłodsiDziewczęta i chłopcy 14 – 15 lat (urodzone w latach 2002 – 2003)

2 kategoria: JuniorzyDziewczęta i chłopcy 16 – 17 lat (urodzone w latach 2000 – 2001)

3 kategoria: MłodzieżowcyDziewczęta i chłopcy 18-19 lat (urodzone w latach 1999 – 2000)

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach – dokument do pobrania ze strony http://www.pza.org.pl/download/573023.pdf

Dodatkowo wszyscy uczestnicy muszą mieć wypełnione oświadczenie uprawniające do wspinaczki na terenie Centrum Wspinaczkowego Klif do pobrania ze strony: http://www.parkwodny.com.pl/hala-sciana-wspinaczkowa,pl,3,25

Należy zwrócić uwagę aby wypisać oświadczenie przeznaczone dla odpowiedniej grupy wiekowej.

Brak ww. oświadczeń dyskwalifikuje ze startu w zawodach.

 1. Zgłoszenia zawodników:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8.12.2017 za pośrednictwem formularza na stronie : TUTAJ Lista zgłoszonych uczestników tutaj

Istnieje możliwość zgłoszenia w dniu zawodów 11.12.2017 jednak należy tego dokonać minimum na 30 minut przed rozpoczęciem rundy wspinaczkowej dla danej grupy wiekowej.

 1. Opłata wpisowa:

Organizator pobiera opłatę wpisową wysokości:

– 30 zł od osób zgłoszonych przez internet

– 60 zł od osób zgłoszonych w dniu zawodów

 1. Rejestracja zawodników:

Rejestracja zawodników będzie otwarta w dniu zawodów 22.11.2017 od godziny 12:00.
Przed rozpoczęciem startu, każdy zawodnik ma obowiązek zgłosić się do biura zawodów w celu wpisania na listę startową, odebrania numeru startowego oraz podpisania oświadczenia o przestrzeganiu regulaminu zawodów.

 1. Nagrody dla zawodników:

W każdej kategorii wiekowej organizator przewiduje:

Puchar za 1 miejsce

– Medale za miejsca 1-3
– Dyplomy za miejsca 1-3

 

 1. Formuła zawodów oraz punktacja:

Dla poszczególnych kategorii wiekowych przewidziana jest odpowiednia ilość problemów boulderowych:

1 kategoria: JUNIOR MŁODSZY – 12-16 problemów boulderowych (limit czasu 120 minut)

2 kategoria: JUNIOR – 12-16 problemów boulderowych (limit czasu 120 minut)

3 kategoria: MŁODZIEŻOWIEC – 12-16 problemów boulderowych (limit czasu 120 minut)

Dla każdej kategorii przewidziana jest tylko jedna runda wspinaczkowa, organizator nie przewiduje systemu eliminacje- finał.

Każdy zawodnik może oddać maksymalnie 5 prób na każdym problemie (próby są ewidencjonowane). Wspinaczka rozgrywana jest formule flash, bez wcześniejszej demonstracji sposobu przejścia problemów. Każdy z zawodników sam wybiera moment, w których chce wykonać próbę na danym problemie.

Kolejność zdobytych miejsc w zawodach uwarunkowana będzie w kolejności od najważniejszego:

– ilość zdobytych topów

– ilość prób potrzebnych do osiągnięcia topu

– ilość bonusów

– ilość prób potrzebnych do osiągnięcia bonusu

 1. Harmonogram zawodów:

12:00 – rejestracja zawodników w biurze zawodów

13:00 – 15:00 rywalizacja w kategorii 1-3, Juniorzy Młodsi, Juniorzy i Młodzieżowcy (120 minut)

15:15-15:30 dekoracja kategorii 1,2,3.

15:30 zakończenie zawodów.

 1. Informacje dodatkowe:

Uwaga! Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu, regulaminu Centrum Wspinaczkowego Klif, oraz poleceń organizatorów i obsługi zawodów.

Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych.

Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie zawodów.

 1. Postanowienia końcowe:

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

– Uczestnicy zawodów muszą zostawić w Biurze Zawodów oświadczenie Centrum Wspinaczkowego Klif uprawniające do korzystania z obiektu oraz oświadczenie Polskiego Związku Alpinizmu uprawniające do udziału w zawodach. Niepodpisanie w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.

– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Serdecznie zapraszamy do Centrum Wspinaczkowego Klif w Tarnowskich Górach.

Partnerzy
Partnerzy techniczni