wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Regionalny Młodzików i Dzieci – Sosnowiec 22.11.2017

Puchar Regionalny Młodzików i Dzieci – Sosnowiec 22.11.2017

Opublikowano: 15-11-2017; 10:07 przez Bożena Bator | Modyfikacja: 17-11-2017; 12:26 przez Bożena Bator

W dniu 22 XI 2017  w Sosnowcu odbędą się zawody z cyklu Puchar Regionalny Młodzików i Dzieci w konkurencji prowadzenie.

 1. Organizator:

Sport Poziom 450, ul. Narutowicza 51, 41-200 Sosnowiec.

 1. Termin zawodów: 22.11.2017
 1. Kategorie:

DZIECI MŁODSZE

 1. Dziewczęta 7 – 9 lat (urodzone w latach 2010 – 2008)
 2. Chłopcy 7 – 9 lat (urodzeni w latach 2010 – 2008)

DZIECI

 1. Dziewczęta 10 – 11lat (urodzone w latach 2007 – 2006)
 2. Chłopcy 10-11 lat (urodzeni w latach 2007 – 2006)

MŁODZIKI

 1. Dziewczęta 12-13 lat (urodzone w latach 2005 – 2004)
 2. Chłopcy 12-13 lat (urodzeni w latach 2005 – 2004)

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach – dokument do pobrania ze strony http://www.pza.org.pl/download/573023.pdf.   Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w zawodach.

 1. Zgłoszenia zawodników:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.11.2017 za pośrednictwem formularza na stronie https://competit.pl/w/6689/

Istnieje możliwość zgłoszenia w dniu zawodów 22.11.2017
jednak wiąże się to z ryzykiem wyczerpania wolnych miejsc startowych.

 1. Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa wynosi 0 zł

 1. Rejestracja zawodników:

Rejestracja zawodników odbędzie się w środę 22.11.2017 od godziny 8.00 do 9:00 . Przed rozpoczęciem startu każdy zawodnik ma obowiązek zgłosić się do biura zawodów w celu wpisania na listę startową, odebrania numeru startowego oraz podpisania oświadczenia o przestrzeganiu regulaminu zawodów.

 1. Świadczenia dla zawodników:

– Medale i dyplomy za 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii

 1. Formuła zawodów oraz punktacja:

Każda z kategorii ma do zrobienia po 2 drogi eliminacyjne, dziewczynki i chłopcy startują na tych samych drogach. Na drogach eliminacyjnych mierzony jest czas, który ma wpływ na wynik w przypadku zajęcia miejsc ex aequo.

Limit czasu na zrobienie jednej drogi to 3 minuty dla kategorii dzieci młodszych, dzieci i młodzików (wędka).

Dla najmłodszej kategorii wiekowej (DZIECI MŁODSZE) nie odbędą się finały, uczestnicy klasyfikowani będą na podstawie wyników eliminacji.

 

Finały przeznaczone są dla kategorii dzieci i młodzików. Do finałów z każdej kategorii wchodzi sześcioro zawodników. Klasyfikacja dzieci i młodzików odbędzie się na podstawie wyników finałów (odpowiednio – wędka i prowadzenie); w przypadku miejsc ex aequo o wyniku decyduje czas przejścia. Limit czasu na przejście drogi finałowej to 4 minuty.

 1. Harmonogram zawodów:

8:00 – 9:00

Rejestracja zawodników w biurze zawodów.

9:00 – 9:30

Prezentacja dróg wspinaczkowych oraz omówienie zasad punktacji.

9:30 – 13:30

Zawody.

13:45 – 15:30  Finały

16:00  Ceremonia Dekoracji

 1. Informacje dodatkowe:

Uwaga! Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia

i życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu, regulaminu ściany wspinaczkowej Sport Poziom 450, oraz poleceń organizatorów
i obsługi zawodów.

– Za bezpieczeństwo podczas asekuracji odpowiedzialna jest obsługa zawodów wspinaczkowych.

– Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań
do uprawiania sportów wysiłkowych.

– Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

– Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie zawodów.

 1. Postanowienia końcowe:

– Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

– Podczas zgłoszenia się na zawody za pomocą formularza na stronie https://competit.pl/w/6689/ uczestnik zgadza się na publikację na tej stronie swoich danych: imienia, nazwiska, klubu, miasta pochodzenia.

Uczestnicy zawodów muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach. Niepodpisanie
w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Partnerzy
Partnerzy techniczni