wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Regionalny Młodzików i Dzieci – Tarnowskie Góry 11.12.2017

Puchar Regionalny Młodzików i Dzieci – Tarnowskie Góry 11.12.2017

Opublikowano: 23-11-2017; 13:17 przez Bożena Bator | Modyfikacja: 24-11-2017; 9:06 przez Bożena Bator

W dniu 11 XII 2017 (poniedziałek) w Centrum Wspinaczkowym Klif w Tarnowskich Górach odbędą się zawody z cyklu Puchar Regionalny Młodzików i Dzieci w konkurencji bouldering.

 1. Organizator:

– Stowarzyszenie Sanus Vivere

– Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry

 1. Termin zawodów: 11.12.2017 (poniedziałek)

 1. Kategorie:

1 kategoria: DZIECI MŁODSZE – Dziewczęta i chłopcy 7 – 9 lat (urodzone w latach 2010 – 2008)

2 kategoria: DZIECI- Dziewczęta i chłopcy 10 – 11 lat (urodzone w latach 2007 – 2006)

3 kategoria: MŁODZIKI- Dziewczęta i chłopcy 12-13 lat (urodzone w latach 2005 – 2004)

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach – dokument do pobrania ze strony:
http://www.pza.org.pl/download/573023.pdf

Dodatkowo wszyscy uczestnicy muszą mieć wypełnione oświadczenie (oświadczenie rodzica dziecka do 16 r.ż.) uprawniające do wspinaczki na terenie Centrum Wspinaczkowego Klif do pobrania ze strony:
http://www.parkwodny.com.pl/hala-sciana-wspinaczkowa,pl,3,25

Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w zawodach.

 1. Zgłoszenia zawodników:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8.12.2017 za pośrednictwem formularza na stronie : TUTAJ Lista zgłoszonych uczestników tutaj

Istnieje możliwość zgłoszenia w dniu zawodów 11.12.2017 jednak należy tego dokonać minimum na 30 minut przed rozpoczęciem rundy wspinaczkowej dla danej grupy wiekowej.

 1. Opłata wpisowa:

Organizator nie pobiera opłaty wpisowej.

 1. Rejestracja zawodników:

Rejestracja zawodników będzie otwarta w dniu zawodów 22.11.2017 od godziny 8:00.
Przed rozpoczęciem startu każdy zawodnik ma obowiązek zgłosić się do biura zawodów w celu wpisania na listę startową, odebrania numeru startowego oraz podpisania oświadczenia o przestrzeganiu regulaminu zawodów.

 1. Nagrody dla zawodników:

W każdej kategorii wiekowej organizator przewiduje:

Puchar za 1 miejsce

– Medale za miejsca 1-3

– Dyplomy za miejsca 1-3

 1. Formuła zawodów oraz punktacja:

Dla poszczególnych kategorii wiekowych przewidziana jest odpowiednia ilość problemów boulderowych:

1 kategoria: DZIECI MŁODSZE – 10-14 problemów boulderowych (limit czasu 90 minut)

2 kategoria: DZIECI- 12-16 problemów boulderowych (limit czasu 120 minut)

3 kategoria: MŁODZIKI- 12-16 problemów boulderowych (limit czasu 120 minut)

Dla każdej kategorii przewidziana jest tylko jedna runda wspinaczkowa, organizator nie przewiduje systemu eliminacje- finał.

Każdy zawodnik może oddać maksymalnie 5 prób na każdym problemie (próby są ewidencjonowane). Wspinaczka rozgrywana jest formule flash, bez wcześniejszej demonstracji sposobu przejścia problemów. Każdy z zawodników sam wybiera moment, w których chce wykonać próbę na danym problemie.

Kolejność zdobytych miejsc w zawodach uwarunkowana będzie w kolejności od najważniejszego:

– ilość zdobytych topów

– ilość prób potrzebnych do osiągnięcia topu

– ilość bonusów

– ilość prób potrzebnych do osiągnięcia bonusu

 1. Harmonogram zawodów:

8:00 – rejestracja zawodników w biurze zawodów

8:30 – 10:00 rywalizacja w kategorii 1, dzieci młodsze (90 minut)

10:00-10:30 dekoracja kategorii 1, prace konstruktorskie na ścianie wspinaczkowej.

10:30 – 12:30 rywalizacja w kategorii 2 i 3, dzieci i młodziki (120 minut)

12:45-13:00 dekoracja w kategorii 2 i 3.

13:00 zakończenie zawodów.

 1. Informacje dodatkowe:

Uwaga! Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu, regulaminu Centrum Wspinaczkowego Klif, oraz poleceń organizatorów i obsługi zawodów.

Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych.

Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie zawodów.

 1. Postanowienia końcowe:

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

– Uczestnicy zawodów muszą zostawić w Biurze Zawodów oświadczenie Centrum Wspinaczkowego Klif uprawniające do korzystania z obiektu oraz oświadczenie Polskiego Związku Alpinizmu uprawniające do udziału w zawodach. Niepodpisanie w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.

– W trakcie przerw technicznych między poszczególnymi kategoriami wszyscy uczestnicy muszą opuścić ścianę wspinaczkową.

– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Serdecznie zapraszamy do Centrum Wspinaczkowego Klif w Tarnowskich Górach.

Partnerzy
Partnerzy techniczni