wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Regionalny na czas – Łódź 2019

Puchar Regionalny na czas – Łódź 2019

Opublikowano: 10-10-2019; 9:29 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 10-10-2019; 9:43 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 24 listopada w Łodzi odbędzie się Puchar Regionalny dzieci młodszych, dzieci, młodzików i juniorów młodszych w konkurencji wspinaczki na czas, format klasyczny. Zawody adresowane są do zawodników zameldowanych w województwach: łódzkim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim.

1. Organizacja

Centrum Wspinaczkowe Stratosfera i Łódzki Klub Wysokogórski

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć tylko dzieci reprezentujące kluby z województw: łódzkie, mazowieckie, podlaskie i lubelskie. O uczestnictwie w zawodach decyduje przynależność do Klubu z danego województwa, w przypadku osób niezrzeszonych decyduje adres zamieszkania. Każdy zawodnik powinien dostarczyć w dniu zawodów wypełnione i podpisane oświadczenie zgody rodzica. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj. Badania lekarskie i licencje PZA nie są wymagane. 

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Kategorie wiekowe:

 • Dzieci młodsze -rok urodzenia 2010 i późniejszy,
 • Dzieci – rok urodzenia 2009 i 2008,
 • Młodzicy – rok urodzenia 2007 i 2006,
 • Juniorzy młodsi – rok urodzenia 2005 i 2004.

4. Rejestracja, termin zapisów i opłata startowa

Zgłoszenia na Puchar Regionalny są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronie PZA.
Termin zapisów internetowych upływa dnia: 21.11.2019
Opłata startowa wynosi 30 zł – płatne w dniu zawodów.

5. Nagrody i świadczenia organizatora

 • Miejsca 1 puchary,
 • Miejsca 1 – 3 medale,
 • Dyplom dla każdego uczestnika.

6. Miejsce

Centrum Wspinaczkowe STRATOSFERA, Łódź, ul. Drewnowska 58 (Manufaktura, wejście od rynku). 

7. Harmonogram

Niedziela, 24.11.2019

Puchar Regionalny – format klasyczny, system pomiaru czasu PZA, asekuracja z lin.

 • 09:00 – 09:40 – rejestracja zawodników (brak możliwości dopisywania po wyznaczonym czasie),
 • 9.45 – 10.15 – przywitanie zawodników, omówienie zasad i reguł, prezentacja dróg,
 • 10:15 – 13:00 – eliminacje,
 • 13:15 – 14:30 – finały (po 8 zawodników w każdej kategorii),
 • 15:00 – dekoracja dla najlepszych uczestników.

8. Noclegi i informacja turystyczna

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Legionów 27, www.yhlodz.pl
Informacja turystyczna – www.travel.uml.lodz.pl

9. Osoby oficjalne

Sędzia główny: Rafał Mockałło 

Partnerzy