wróć
Polski Związek Alpinizmu

Zako Boulder Power 2020

Opublikowano: 17-07-2020; 14:58 przez Rafał Kanowski | Modyfikacja: 5-08-2020; 0:57 przez Rafał Kanowski

conan ea

W dniach 4-6 września odbędą się Mistrzostwa Polski seniorów i młodzieżowców w boulderingu. Impreza wyjątkowo w tym roku odbędzie się w Krakowie.

  1. Organizacja

Avatar Centrala Ruchu, Polski Związek Alpinizmu, CUBE Baldy & Kawa, Moc Gór – Spotkania z Filmem Górskim

2. Uczestnictwo

W zawodach Mistrzostw Polski mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na 2020 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Badania, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 – zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. (Zgodnie z: USTAWĄ z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszą zawody w następujących kategoriach:

  • Zawody Open dla Amatorów
  • Zawody Open dla Kozaków
  • Zawody Open dla YounGirl 40+
  • Zawody Open dla Oldboy 40+  
  • Puchar Regionalny / Mistrzostwa Małopolski w Boulderingu Dzieci młodszych, Dzieci, Młodzików oraz Juniorów młodszych.

3. Rejestracja

Zgłoszenia zawodników do Mistrzostw Polski przez stronę pza – tutaj oraz przez stronę organizatora – tutaj

Zgłoszenia zawodników w pozostałych kategoriach przez stronę organizatora – tutaj

Zgłoszenia zawodników do Regionalnego Pucharu dzieci – tutaj

4. Termin i przyjmowanie zgłoszeń

W zawodach Mistrzostw Polski do dnia 02.09.2020

W zawodach Regionalnych dzieci do dnia 04.09.2020

5. Nagrody

We wspólnej rywalizacji kategorii MP i Kozaków (dla mężczyzn i kobiet):

I miejsce – 1000 zł,

II miejsce – 500 zł,

III miejsce – 250 zł.

W kategorii MP (dla mężczyzn i kobiet, Seniorów i Młodzieżowców):

Miejsca 1-3 – medale.

Pozostałe kategorie:

Miejsca 1-3 – medale.

Główną nagrodą dla Amatorów (kategoria kobiety i mężczyźni) będzie 50% zniżka na tygodniowy pobyt w nowoczesnym domku mobilnym na campingu Ca’Savio na włoskim wybrzeżu dla 4 osób! Ca’Savio znajduje się nad samym Adriatykiem. Znakomita infrastruktura i nowoczesne wyposażenie domków pozwolą na zasłużony rest. Sponsorem nagród jest marka New Campsite, a więcej informacji o campingach i ofercie znajdziecie na stronie newcamsite. Możliwy termin realizacji nagrody od końca czerwca 2021

6. Opłata startowa

– 60 zł – do 14.08.2020

– 70 zł – od 14.09.2020 do 03.09.2020

– 80 zł – w dniu zawodów

– Koszulka – 60 zł

Pakiet startowy w cenie (woda, owoc, słodka przekąska).

7. Miejsce

Avatar Centrala Ruchu, ul. Sikorki 21A, Kraków

8. Harmonogram

Piątek – 04.09.2020:

ELIMINACJE w kategoriach Kozak, Amator, Oldboy 40+, YounGirl 40+ (grupy 1-5) oraz w kategorii Mistrzostw Polski (grupa 6)

07:45 – 19:00 – rejestracja uczestników

– Grupa 1: grupa rozpoczyna start o godzinie 8:00

– Grupa 2: grupa rozpoczyna start o godzinie 10:15

– Grupa 3: grupa rozpoczyna start o godzinie 12:45

– Grupa 4: grupa rozpoczyna start o godzinie 15:00

– Grupa 5: grupa rozpoczyna start o godzinie 17:15

– Grupa 6 grupa rozpoczyna start o godzinie 19:30-21:30 – grupa tylko dla startujących w Mistrzostwach Polski

Sobota – 05.09.2020:

ELIMINACJE w kategoriach Kozak, Amator, Oldboy 40+, YounGirl 40+ (grupy 7-8)

05:45 – 8:00 – rejestracja uczestników

– Grupa 8: grupa rozpoczyna start o godzinie 6:00

– Grupa 9: grupa rozpoczyna start o godzinie 08:15

PÓŁFINAŁ

Mistrzostwa Polski, kat. Kozaków

– 11:00 – zamkniecie strefy

– 12:00 – 14:00 półfinały MP/kozaków, (brak osobnego czasu na oglądanie problemów – zawodnicy startują w systemie rotacyjnym, czas 5 minut, 4 problemy)

FINAŁ

Amatorów, Oldboy 40+, YounGirl 40+

– 17:00 – finały Amatorów, Oldboy 40+, YounGirl 40+

FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI (KATEGORIA ZAWODNIK) ORAZ KATEGORII KOZAK

– 18:00 – zamknięcie strefy izolacji

– 19:00 – 20:30 – Finał Mistrzostw Polski oraz kategorii Kozak (formuła pucharowa)

– 21:00 dekoracja Mistrzów Polski / Kozaków/ Amatorów, Oldboy 40+, YounGirl 40+

– 21:00 – AFTERPARTY w CUBE Baldy & Kawa

Niedziela 06.09.2020

Puchar Regionalny / Mistrzostwa Małopolski w Boulderingu Dzieci młodszych, Dzieci, Młodzików oraz Juniorów młodszych

Szczegółowy harmonogram wkrótce.

9. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Paweł Grochowalski

Routesetterzy:

Chef Routestter: Tomasz Oleksy

Aleksander Romanowski, Piotr Suder, Łukasz Smagała, Łukasz Filipiak, Piotr Tabor, Andrzej Musiał, Tomasz Zacharewicz.

Sędzia główny: Rafał Kanowski

10. *

Przez całą imprezę czas umilał będzie mocnym bitem DJ DE LA ROCKA, a całość imprezy poprowadzi Dawid Biały.  

KATEGORIE:

– Zawodnik (MP) – osoba posiadająca aktualną licencję zawodnika na 2020 rok, aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego oraz ukończyła 16 lat (zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich).

– Amator – kategoria przeznaczona dla osób, które mają na swoim koncie przejścia o trudności do 7B+ (bouldering) lub do 8a (lina)*, które nie zakwalifikowały się nigdy do półfinałów w zawodach rankingowych (Puchar Polski, Mistrzostwa Polski).

– YounGirl 40+ (dla Pań powyżej 40. roku życia) – jeśli osoby powyżej 40 r.ż. chcą startować w kategorii Zawodnik lub Kozak to muszą to zgłosić przed startem swojej grupy i nie będą jednocześnie brać udziału w klasyfikacji w kategorii YounGirl 40+.

– Oldboy 40+ (dla Panów powyżej 40. roku życia) – jeśli osoby powyżej 40 r.ż. chcą startować w kategorii Zawodnik lub Kozak to muszą to zgłosić przed startem swojej grupy i nie będą jednocześnie brać udziału w klasyfikacji w kategorii Oldboy 40+.

– Kozak – kategoria przeznaczona dla osób silniejszych niż Amatorzy, młodszych i/lub silniejszych niż YounGirl/Oldboy, nieposiadających licencji PZA, ale posiadający chęć zaprezentowania siły, zapasu i dogięcia, niełapiących się na żadną inną kategorię. Może startować w finale, ale nie będzie klasyfikowana w MP.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy uwzględnienia konkretnego zawodnika w kategorii amator, celem utrzymania towarzyskiego poziomu kategorii. Wszyscy niekwalifikujący się do kategorii amator mogą uczestniczyć w zawodach w kategorii Kozak. W sytuacjach spornych o dopuszczeniu konkretnego zawodnika lub zawodniczki do rywalizacji w wybranej z kategorii zadecydują Organizatorzy.

* Zakres trudności nie jest jednoznaczny z trudnością baldów podczas zawodów.

Partnerzy
Partnerzy techniczni