wróć
Polski Związek Alpinizmu

Zako Boulder Power 2020

Opublikowano: 20-08-2020; 13:00 przez Rafał Kanowski | Modyfikacja: 25-08-2020; 17:03 przez Arkadiusz Kamiński

conan ea

W dniach 4-6 września odbędą się Mistrzostwa Polski seniorów i młodzieżowców w boulderingu. Impreza wyjątkowo w tym roku odbędzie się w Krakowie. Zawody realizowane są przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

1. Organizacja

Avatar Centrala Ruchu, CUBE Baldy & Kawa, Moc Gór – Spotkania z Filmem Górskim, Klub Sportowy Sportiva

2. Partnerzy

Województwo Małopolskie, Polski Związek Alpinizmu, 
Zawody organizowane są przy wsparciu finansowym Województw Małopolskiego.

Logo-Małopolska-H-rgb

3. Uczestnictwo

W zawodach Mistrzostw Polski mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na 2020 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Badania, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 – zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. (Zgodnie z: USTAWĄ z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszą zawody w następujących kategoriach:

 • Zawody Open dla Amatorów
 • Zawody Open dla Kozaków
 • Zawody Open dla YounGirl 40+
 • Zawody Open dla Oldboy 40+  
 • Puchar Regionalny / Mistrzostwa Małopolski w Boulderingu Dzieci młodszych, Dzieci, Młodzików oraz Juniorów młodszych.

4. Rejestracja

Zgłoszenia zawodników do Mistrzostw Polski przez stronę organizatora – tutaj 

Zgłoszenia zawodników w pozostałych kategoriach przez stronę organizatora – tutaj

Zgłoszenia zawodników do Regionalnego Pucharu dzieci – tutaj

5. Termin i przyjmowanie zgłoszeń

W zawodach Mistrzostw Polski do dnia 02.09.2020

 

6. Nagrody

We wspólnej rywalizacji kategorii MP i Kozaków (dla mężczyzn i kobiet):

 • I miejsce – 1000 zł,
 • II miejsce – 500 zł,
 • III miejsce – 250 zł.

W kategorii MP (dla mężczyzn i kobiet, Seniorów i Młodzieżowców):

 • Miejsca 1-3 – medale.

Pozostałe kategorie:

 • Miejsca 1-3 – medale.

Główną nagrodą dla Amatorów (kategoria kobiety i mężczyźni) będzie 50% zniżka na tygodniowy pobyt w nowoczesnym domku mobilnym na campingu Ca’Savio na włoskim wybrzeżu dla 4 osób! Ca’Savio znajduje się nad samym Adriatykiem. Znakomita infrastruktura i nowoczesne wyposażenie domków pozwolą na zasłużony rest. Sponsorem nagród jest marka New Campsite, a więcej informacji o campingach i ofercie znajdziecie na stronie newcamsite. Możliwy termin realizacji nagrody od końca czerwca 2021

7. Opłata startowa

 • 60 zł – do 14.08.2020
 • 70 zł – od 14.09.2020 do 03.09.2020
 • 80 zł – w dniu zawodów
 • Koszulka – 60 zł

Pakiet startowy w cenie (woda, owoc, słodka przekąska).

8. Miejsce

Avatar Centrala Ruchu, ul. Sikorki 21A, Kraków

9. Harmonogram

Piątek – 04.09.2020:

ELIMINACJE w kategoriach Kozak, Amator, Oldboy 40+, YounGirl 40+ (grupy 1-5) oraz w kategorii Mistrzostw Polski (grupa 6)

 • 07:45 – 19:00 – rejestracja uczestników
 • 08:00 – Grupa 1: grupa rozpoczyna start o godzinie 8:00
 • 10:15 – Grupa 2: grupa rozpoczyna start o godzinie 10:15
 • 12:45 – Grupa 3: grupa rozpoczyna start o godzinie 12:45
 • 15:00 – Grupa 4: grupa rozpoczyna start o godzinie 15:00
 • 17:15 – Grupa 5: grupa rozpoczyna start o godzinie 17:15
 • 19:30 – 21:30 – Grupa 6 – tylko dla startujących w Mistrzostwach Polski

Sobota – 05.09.2020:

ELIMINACJE w kategoriach Kozak, Amator, Oldboy 40+, YounGirl 40+ (grupy 7-8)

 • 05:45 – 8:00 – rejestracja uczestników
 • 06:00 – Grupa 8: grupa rozpoczyna start o godzinie 6:00
 • 08:15 – Grupa 9: grupa rozpoczyna start o godzinie 08:15

PÓŁFINAŁ

Mistrzostwa Polski, kat. Kozaków

 • 11:00 – zamkniecie strefy
 • 12:00 – 14:00 półfinały MP/kozaków, (brak osobnego czasu na oglądanie problemów – zawodnicy startują w systemie rotacyjnym, czas 5 minut, 4 problemy)

FINAŁ

Amatorów, Oldboy 40+, YounGirl 40+

 • 17:00 – finały Amatorów, Oldboy 40+, YounGirl 40+

FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI (KATEGORIA ZAWODNIK) ORAZ KATEGORII KOZAK

 • 18:00 – zamknięcie strefy izolacji
 • 19:00 – 20:30 – Finał Mistrzostw Polski oraz kategorii Kozak (formuła pucharowa)
 • 21:00 dekoracja Mistrzów Polski / Kozaków/ Amatorów, Oldboy 40+, YounGirl 40+
 • 21:00 – AFTERPARTY w CUBE Baldy & Kawa

Niedziela 06.09.2020

Puchar Regionalny / Mistrzostwa Małopolski w Boulderingu Dzieci młodszych, Dzieci, Młodzików oraz Juniorów młodszych

Szczegóły w osobnym komunikacie >>

10. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Paweł Grochowalski

Routesetterzy

Chef Routestter: Tomasz Oleksy

Aleksander Romanowski, Piotr Suder, Łukasz Smagała, Łukasz Filipiak, Piotr Tabor, Andrzej Musiał, Tomasz Zacharewicz.

Sędzia główny: Rafał Kanowski

11. Informacje dodatkowe

Przez całą imprezę czas umilał będzie mocnym bitem DJ DE LA ROCKA, a całość imprezy poprowadzi Dawid Biały.  

KATEGORIE:

 • Zawodnik (MP) – osoba posiadająca aktualną licencję zawodnika na 2020 rok, aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego oraz ukończyła 16 lat (zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich).
 • Amator – kategoria przeznaczona dla osób, które mają na swoim koncie przejścia o trudności do 7B+ (bouldering) lub do 8a (lina)*, które nie zakwalifikowały się nigdy do półfinałów w zawodach rankingowych (Puchar Polski, Mistrzostwa Polski).
 • YounGirl 40+ (dla Pań powyżej 40. roku życia) – jeśli osoby powyżej 40 r.ż. chcą startować w kategorii Zawodnik lub Kozak to muszą to zgłosić przed startem swojej grupy i nie będą jednocześnie brać udziału w klasyfikacji w kategorii YounGirl 40+.
 • Oldboy 40+ (dla Panów powyżej 40. roku życia) – jeśli osoby powyżej 40 r.ż. chcą startować w kategorii Zawodnik lub Kozak to muszą to zgłosić przed startem swojej grupy i nie będą jednocześnie brać udziału w klasyfikacji w kategorii Oldboy 40+.
 • Kozak – kategoria przeznaczona dla osób silniejszych niż Amatorzy, młodszych i/lub silniejszych niż YounGirl/Oldboy, nieposiadających licencji PZA, ale posiadający chęć zaprezentowania siły, zapasu i dogięcia, niełapiących się na żadną inną kategorię. Może startować w finale, ale nie będzie klasyfikowana w MP.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy uwzględnienia konkretnego zawodnika w kategorii amator, celem utrzymania towarzyskiego poziomu kategorii. Wszyscy niekwalifikujący się do kategorii amator mogą uczestniczyć w zawodach w kategorii Kozak. W sytuacjach spornych o dopuszczeniu konkretnego zawodnika lub zawodniczki do rywalizacji w wybranej z kategorii zadecydują Organizatorzy.

* Zakres trudności nie jest jednoznaczny z trudnością baldów podczas zawodów.

12. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzane są następujące zasady:

 • Uczestnicy przed wejściem do obiektu będą mieli mierzoną temperaturę, osoby z podwyższoną temperaturą (powyżej 37,5) nie będą wpuszczani do obiektu.
 • W całym obiekcie obowiązuje konieczność noszenia maseczek lub innych elementów zasłaniających usta i nos. Jedynie podczas startu nie ma takiego obowiązku.
 • Preferowane jest używanie magnezji w płynie.
 • W całym obiekcie znajdują się płyny do dezynfekcji osobistej – zachęcamy do korzystania.
 • Prosimy o zachowanie 2 metrowych odstępów między uczestnikami i publicznością.
 • W wydarzeniu może uczestniczyć maksymalnie 99 osób publiczności.
Partnerzy
Partnerzy techniczni