wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Zaproszenie do współpracy – akcje szkoleniowe KN

Zaproszenie do współpracy – akcje szkoleniowe KN

Opublikowano: 9-04-2018; 14:04 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 9-04-2018; 14:10 przez Arkadiusz Kamiński

Komisja Wspinaczki Sportowej zaprasza kluby, sekcje wspinaczkowe (trenerów) lub inne podmioty, do współpracy w zakresie organizacji akcji szkoleniowych dla zawodników kadry narodowej PZA we wspinaczce sportowej. Zaproszenie dotyczy organizacji konsultacji (do 6 dni) lub zgrupowań (7 dni lub więcej) kadry narodowej PZA w konkurencjach wspinaczki: na czas, prowadzenie, bouldering lub wielobój (dwie lub trzy konkurencje). 

Warunki realizacji:

  • akcja szkoleniowa może być realizowana w terminie od czerwca do grudnia 2018 (daty nie kolidujące z innymi wydarzeniami z kalendarza PZA i IFSC dla danej grupy wiekowej – do ustalenia z KWS). We wniosku należy wskazać propozycję terminu i czasu trwania akcji,
  • wskazanie podmiotu i osoby odpowiedzialnej za organizację, rozliczenie finansowe i merytoryczne akcji szkoleniowej, propozycję miejsca przeprowadzenia akcji, składu kadry prowadzącej poszczególne zajęcia i osób współpracujących,
  • przedstawić proponowany, szczegółowy harmonogram akcji szkoleniowej, wraz z określeniem grupy wiekowej (kategorii),
  • akcja szkoleniowa musi być adresowana do wszystkich zawodników kadry narodowej z danej grupy wiekowej np. juniorzy młodsi. Zawodnicy nie będący członkami kadry narodowej nie mogą uczestniczyć w akcji,
  • przedstawić proponowany, szczegółowy kosztorys akcji szkoleniowej np. koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia, wynagrodzeń kadry, najmu obiektów, inne zgodne z katalogiem kosztów MSiT. Koszty ponoszone w ramach realizowanej akcji muszą być zgodne z koszykiem kosztów określonym w decyzjach MSiT, w zależności od grupy szkolonych zawodników: kadra olimpijska, kadra młodzieżowa
  • akcje szkoleniowe mogą odbywać się w kraju lub za granicą, jednak po uzyskaniu akceptacji MSiT, 
  • akcja szkoleniowa winna być rozliczona w terminie 14 dni od jej zakończenia. 

Szczegóły dotyczące danej akcji szkoleniowej będą ustalane w porozumieniu i po akceptacji KWS, wszelkie pytania prosimy kierować do komisji. KWS oferuje swoją pomoc w dopełnieniu spraw formalnych i merytorycznych wymaganych przez MSiT.  

KWS może zapewnić pełne lub częściowe dofinansowanie realizowanej akcji szkoleniowej. W przypadku akcji organizowanych w kraju istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego PZA, na czas realizacji, tj. chwytów i struktur wspinaczkowych, systemu pomiaru czasu.

WNIOSEK o przyznanie organizacji akcji szkoleniowej wystarczy wysłać w formie elektronicznej DOC lub PDF.

Zgłoszenia oraz ewentualne pytania prosimy kierować na adres kws@pza.org.pl

Na wnioski czekamy do dnia 16.04.2018 do godziny 10:00.

 

Partnerzy