wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Zgłoszenia organizacji zawodów i akcji szkoleniowych PZA w 2019 roku

Zgłoszenia organizacji zawodów i akcji szkoleniowych PZA w 2019 roku

Opublikowano: 2-10-2018; 8:52 przez Arkadiusz Kamiński

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA zaprasza do składania wniosków o przyznanie organizacji zawodów pod patronatem PZA oraz akcji szkoleniowych kadry narodowej w 2019 roku. 

Wypełnione WNIOSKI należy przesyłać e-mailem na adres KWS. Terminami preferowanymi są daty niekolidujące z kalendarzem IFSC, a także terminy w okresie od stycznia do kwietnia. Zwyczajowo terminy ustalane są w porozumieniu z poszczególnymi organizatorami. 

Zawody 2019

Zawody powinny się odbyć w jednej lub kilku z konkurencji wspinaczkowych tj. na czas, bouldering, prowadzenie i trójbój. O przyznaniu rangi zawodów tj. Mistrzostwa lub Puchar Polski decyduje KWS. Mistrzostwa Polski wliczane są do cyklu Pucharu Polski (z wyjątkiem konkurencji trójboju).

Zawody mogą być rozgrywane w kategoriach wiekowych: młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów. Planowana liczba imprez w sezonie: trzy (lub wyższa) dla każdej konkurencji (m. in. w zależności od zgłoszeń i konkurencji). W konkurencji na czas zawody rozgrywane będą w formacie rekordu, preferowana ściana: „standard 15 lub 10 metrów”, dla młodzików z dodatkowymi chwytami.

Akcje szkoleniowe kadry narodowej

Komisja Wspinaczki Sportowej zaprasza również kluby, sekcje i ścianki wspinaczkowe do zgłaszania propozycji organizacji konsultacji lub zgrupowań kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu w konkurencjach prowadzenie, bouldering i na czas.

W 2019 roku, zgodnie z wytycznymi MSiT, planowane jest zwiększenie liczby akcji szkoleniowych dla kadry narodowej. KWS planuje podział organizacji akcji na tzw. grupy szkoleniowe np. organizowane osobno dla każdej z kategorii wiekowych (młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy i seniorzy). Organizacja akcji zagranicznych wymaga uzyskania osobnej zgody Ministerstwa Sportu i Turystyki wraz z podaniem uzasadnienia dla imiennego składu powołanych zawodników.    

Puchar Dzieci i Dzieci Młodszych oraz Puchary Regionalne w 2019 roku

Równocześnie przyjmujemy zgłoszenia na organizację zawodów w cyklu Puchar Dzieci i Dzieci Młodszych 2019. Konkurencje: prowadzenie, na czas i bouldering. Zawody ogólnopolskie maksymalnie sześć imprez. Kategorie wiekowe: dzieci i dzieci młodsze.

Zachęcamy również do składania wniosków na organizację Pucharów Regionalnych PZA, wzorem tegorocznych zawodów Puchary Regionalne PZA 2018. Zawody mogą być adresowane do kategorii wiekowych: dzieci młodsze, dzieci, młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy (nie muszą być wszystkie, do ustalenia z KWS). 

Wszystkie w/w zgłoszenia chęci organizacji zawodów mogą być wpisane do wniosku PZA o dofinansowanie z Programu Sport Wszystkich Dzieci Ministerstwa Sportu i Turystyki (przyznanie dofinansowania uzależnione jest od decyzji Ministerstwa).

Informacje dodatkowe

Zebrane wnioski będą podlegać ewaluacji ze względu na lokalizację, dotychczasowe doświadczenie w organizacji imprez i historię współpracy, postulowany wkład własny i działania medialne, ewentualną współpracę z samorządami, a także termin oraz program imprezy. Kolejność zgłoszeń nie będzie brana pod uwagę.

Potencjalni organizatorzy muszą zobowiązać się do przestrzegania i wypełnienia wszystkich zadań wynikających z przepisów Polskiego Związku Alpinizmu dotyczących współzawodnictwa we wspinaczce sportowej, a zwłaszcza do zaakceptowania nadrzędnej pozycji PZA w kwestiach dotyczących sponsoringu, ustalania harmonogramów i formatu rozgrywania zawodów czy powoływania osób oficjalnych (sędziów i konstruktorów dróg/problemów).

Decyzję o dofinansowaniach dla poszczególnych akcji podejmuje KWS. W przypadku pytań prosimy o kontakt KWS.

Komisja Wspinaczki Sportowej czeka na wszystkie zgłoszenia do 15 listopada 2018.

Partnerzy
Partnerzy techniczni