wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > KKN w Gliwicach – informacje dla uczestników

KKN w Gliwicach – informacje dla uczestników

Opublikowano: 29-07-2020; 8:05 przez Arkadiusz Kamiński

W dniach 07-09 sierpnia w Gliwicach odbędą się konsultacje Młodzieżowej Kadry Narodowej PZA we wspinaczce sportowej w kategoriach  junior i młodzieżowiec. 

1. Uczestnictwo

W konsultacjach mogą uczestniczyć powołani zawodnicy młodzieżowej kadry narodowej, którzy potwierdzili swój udział; posiadający aktualną licencje zawodnika na 2020 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie – badania których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 – zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. (Zgodnie z: USTAWĄ z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw)

Sprawy formalne / zgody / regulamin konsultacji

 1. Wszyscy uczestnicy konsultacji maja obowiązek zapoznania się i zobowiązania do przestrzegania Regulaminu pobytu na akcjach szkoleniowych (konsultacje, zgrupowania) zawodników kadry narodowej we wspinaczce sportowej, w imieniu osób niepełnoletnich zobowiązanie podpisują rodzice / prawni opiekunowie – druk poniżej,
 2. Rodzice / prawni opiekunowie zawodników zobowiązani są do wyrażenia zgody na piśmie na udział zawodników w konsultacjach – druk zgody do pobrania tu, osoby pełnoletnie zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o udziale w konsultacjach – druk do pobrania tu
 3. Akcja szkoleniowa prowadzona będzie na ściance wspinaczkowej w zgodzie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla obiektów wspinaczkowych

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: szkolenie.kws@pza.org.pl lub telefonicznie z kierownikiem konsultacji: Monika Prokopiuk-Kawecka, tel. 604-997-886

2. Zakwalifikowani zawodnicy:

 1. Bujak Miłosz
 2. Fajfer Natalia
 3. Janecka Bianka
 4. Klimaszewska Marta
 5. Kroszka Jan
 6. Lesiewicz Agata
 7. Malinowski Olaf
 8. Mientus Zuzanna
 9. Nawój Daria
 10. Pałka Kinga
 11. Salach Piotr
 12. Sobański Konstanty
 13. Szwed Maria
 14. Tkaczyk Jan
 15. Winiarski Błażej
 16. Ziętek Jakub

3. Kadra szkoleniowa:

Monika Prokopiuk-Kawecka – kierownik konsultacji, Rafał Strzelecki, Arkadiusz Kamiński, Marcin Wszołek, Łukasz Smagała, Krzysztof Roza, Jarosław Dobosz. 

4. Informacje na temat kosztów udziału, zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów i ubezpieczenia

PZA pokrywa koszty związane zakwaterowaniem, wyżywieniem, z dostępem do obiektów, opieką trenerską na czas trwania konsultacji i w miejscu zakwaterowania. Uczestnicy mogą starać się o zwrot kosztu dojazdu – szczegóły poniżej.

Zakwaterowanie: Hotel Ava, ul. Pszczyńska 113, Gliwice 44-100 

Wyżywienie: zawodnicy mają zapewnione trzy posiłki, tj. śniadanie, obiad i kolacja, zgodnie z harmonogramem, 

Ścianka: Ścianka Chwyciarnia, Arena Gliwice, ul. Akademicka 50, Gliwice www.chwyciarnia.pl

Dojazd: Dojazd uczestników na konsultacje odbywa się we własnym zakresie. Trenerzy prowadzący sprawują opiekę nad zawodnikami od chwili przyjazdu, do chwili wyjazdu z miejsca konsultacji. Zawodnicy mogą starać się o zwrot kosztów dojazdu – szczegóły prosimy ustalać poprzez e-mail: szkolenie.kws@pza.org.pl na minimum 10 dni przed rozpoczęciem danej akcji.

Ubezpieczenie: zawodnicy kadry narodowej ubezpieczeni są od NNW, suma ubezpieczenia do 10.000 zł (dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie),

5. Harmonogram

Piątek, 07.08.2020

 • 14:00 – przyjazd, dopełnienie formalności oraz zakwaterowanie
 • 15:00 – obiad,
 • 17:00 – rozgrzewka, kwalifikacje na PEJ, trening w prowadzeniu
 • 20:30 – kolacja
 • 22:00 – cisza nocna

Sobota, 08.08.2020 

 • 08:00 – śniadanie,
 • 09:15 – rozgrzewka,trening w konkurencji na czas
 • 14:00 – obiad,
 • 16:30 – trening w konkurencji na czas lub w prowadzeniu
 • 20:30 – kolacja,
 • 22:00 – cisza nocna,

Niedziela, 09.08.2020

 • 08:00 – śniadanie,
 • 09:15 – trening w konkurencji na czas lub w prowadzeniu
 • 13:00 – 13:30 – wymeldowanie,
 • 14:00 – obiad,
 • 14:30 – podsumowanie i zakończenie konsultacji – rodzice / opiekunowie odbierają zawodników.

6. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Podczas akcji szkoleniowej respektowane będą wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy, procedury i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zawodników, kadry szkoleniowej i obsługi technicznej podczas epidemii Covid-19. 

Partnerzy
Partnerzy techniczni