wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Konferencja kadry szkoleniowej i osób współpracujących – Sosnowiec 2018

Konferencja kadry szkoleniowej i osób współpracujących – Sosnowiec 2018

Opublikowano: 1-11-2018; 7:15 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 26-11-2018; 10:52 przez Arkadiusz Kamiński

W dniach 24-25 listopada w Sosnowcu odbędzie się konferencja adresowana do kadry szkoleniowej (instruktorów i trenerów) oraz osób współpracujących z PZA, a także kierowników klubowych sekcji wspinaczkowych i przedstawicieli organizatorów zawodów z kalendarza PZA, dotycząca wybranych zagadnień z zakresu organizacji szkolenia we wspinaczce sportowej. 

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z organizacją szkolenia sportowego zawodników kadry narodowej w 2019 roku, między innymi sprawy związane z organizacją tzw. szkolenia centralnego. Co za tym idzie wyjaśniane będą zasady współpracy z Komisją Wspinaczki Sportowej oraz Biurem PZA. 

Do udziału w tej części konferencji zaprosiliśmy również przedstawiciela Zespołu Metodycznego IS-PIB (opiekun PZA) w kontaktach z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Pan Tomasz Grzywacz poprowadzi panel dyskusyjny, podczas którego zaprezentuje przywileje i konsekwencje zmiany statusu dyscypliny po włączeniu wspinaczki sportowej do programu Igrzysk Olimpijskich. 

Od 2019 roku wspinaczka sportowa wchodzi do Systemu Sportu Młodzieżowego oraz będzie częścią Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Podczas konferencji tłumaczone będą zmiany, które za sobą pociąga włączenie naszego sportu do w/w systemu, np. konieczność uzyskania przez zawodników kwalifikacji by móc uczestniczyć w Mistrzostwach Polski w kategorii juniorów młodszych. 

Zapraszamy również do dyskusji na w/w tematy, a także na temat zasad powoływania reprezentacji na zawody międzynarodowe, czy kwestii związanych z zasadami zmian barw klubowych.  

W dalszej części konferencji Jan Zbranek poprowadzi warsztaty dla trenerów dotyczące specyfiki routesettingu międzynarodowego pod kątem przygotowania zawodników i kierunków ich treningu w konkurencji prowadzenie. Na przykładzie wybranych nagrań z MŚ w Innsbrucku omówione zostaną elementy przygotowania taktycznego, mentalnego i częściowo fizycznego tj. przedstawione zostaną istotne z punktu widzenia zawodnika informacje dotyczące przygotowania pod daną specyfikę kręcenia dróg na zawodach międzynarodowych. Warsztaty będą tłumaczone na język polski. 

Warsztaty przygotowania motorycznego poprowadzi Tomasz Stranc. Będą one polegały na zaprezentowaniu wniosków z Konsultacji Kadry Narodowej PZA w Tarnowskich Górach, zaleceń dla trenerów w pracy z młodzieżą wspinaczkową w zakresie podstawowego treningu motorycznego i profilaktyki urazów przeciążeniowych. 

Psycholog sportu Łukasz Gruszczyński poprowadzi wykład podczas, którego poruszone zostaną zagadnienia związane z rolą trenera i postawy trenerskiej w oddziaływaniu na zawodnika, elementy treningu mentalnego w treningu fizycznym i technicznym, sposoby komunikacji z rodzicami, przekazywania informacji od trenerów dla rodziców o sposobach wsparcia zawodników w wieku juniorskim. 

Organizacja szkolenia zawodników kadry narodowej na przykładzie kadry w pływaniu na wodach otwartych, to kolejny blok tematyczny podczas naszej konferencji, który poprowadzi Tomasz Pąchalski – koordynator/trener kadry narodowej juniorów i seniorów na cykl olimpijski 2012-2016. Poruszone zostaną zagadnienie związane z planowaniem szkolenia i struktury działalności kadry narodowej w perspektywie czterolecia olimpijskiego. Podziału zakresu zadań i obowiązków dla poszczególnych członków wydziału szkolenia. Omówione zostaną zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi poziomami prowadzonego szkolenia np. trenerzy kadry, kluby i trenerzy klubowi prowadzący danych zawodników. 

Kolejną poruszaną kwestią będą wprowadzane przez MSiT ramy kwalifikacji w sporcie – w 2016 roku w Polsce weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, która wprowadza zupełnie nowe możliwości potwierdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną ogólne zasady ram kwalifikacji w sporcie w odniesieniu do instruktorów i trenerów sportu, a także korzyści i obowiązki dla kadry szkoleniowej i związków sportowych. Prezentację poprowadzi Patryk Czermak. 

1. Organizacja

Polski Związek Alpinizmu

Osoba odpowiedzialna i moderator dyskusji: Patryk Czermak patrykczermak@gmail.com

2. Uczestnictwo

Do udziału w konferencji zapraszamy instruktorów sportu we wspinaczce sportowej, trenerów wspinaczki sportowej, jak również kierowników klubowych sekcji wspinaczkowych uczestniczących we współzawodnictwie PZA oraz przedstawicieli organizatorów zawodów z kalendarza PZA. 

Z uwagi na znaczące zmiany w organizacji szkolenia kadry narodowej, dla kadry szkoleniowej (trenerów klubowych wykazywanych przy zawodnikach w zestawieniach kadry narodowej) i osób współpracujących, które korzystały z dofinansowań PZA w 2018 roku oraz dla wszystkich w/w osób zainteresowanych dofinansowaniami w kolejnym sezonie, udział w konferencji jest obowiązkowy. 

3. Rejestracja i termin zapisów

Wszyscy uczestnicy konferencji proszeni są o:

 1. zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie PZA, 
 2. przesłanie droga e-mail na adres kws@pza.org.pl następujących informacji: imię i nazwisko, przynależność klubową, nazwa klubu lub sekcji uczestniczącej we współzawodnictwie PZA.

Szkoleniowców, którzy dotąd nie współpracowali z PZA prosimy również o przesłanie skanu/zdjęcia dokumentu poświadczającego posiadane uprawnienia na adres kws@pza.org.pl  

Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA. Termin zapisów do dnia 19.11.2018. W konferencji mogą uczestniczyć tylko zgłoszeni uczestnicy. 

4. Opłata, zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu

Opłata

Dla członków klubów zrzeszonych w PZA oraz organizatorów zawodów z kalendarza PZA udział w konferencji jest bezpłatny. Dla pozostałych osób opłata wynosi 130 złotych. 

Wpłat dokonujemy na nr rachunku 06 1140 2004 0000 3802 7739 0763, Polski Związek Alpinizmu, ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa. Tytuł wpłaty:„Konferencja kadry szkoleniowej i osób współpracujących 2018

Zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu

Kadra szkoleniowa i osoby współpracujące z PZA (które korzystały z dofinansowań na zawody IFSC w 2018 roku), mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania konferencji w hotelu Okrąglak Residence. W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt z kws@pza.org.pl podając dzień i godzinę przyjazdu i wyjazdu z konferencji. Potwierdzenie należy wysłać do dnia 12.11.2018

W/w osoby mogą również starać się o oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania (do wysokości równowartości przejazdu środkami komunikacji publicznej, II klasa PKP, lub autobus) – szczegóły prosimy ustalić indywidualnie z kws@pza.org.pl . Chęć otrzymania zwrotu kosztów przejazdu należy zgłosić do dnia do dnia 12.11.2018

Pozostałe osoby: dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników – we własnym zakresie. 

Polecany hotel Okrąglak Residence, ul. Gabriela Narutowicza 59, 41-200 Sosnowiec.

5. Miejsce konferencji

Sport Poziom 450, ul. Narutowicza 51, Sosnowiec

6. Harmonogram

Piątek, 23.11.2018

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie. 

Sobota, 24.11.2018

 • 09:00 – 15:00 – blok dyskusyjny i prezentacja zmian w organizacji szkolenia PZA: 
  • „Wspinaczka sportowa jako sport olimpijski – przywileje i konsekwencje zmiany statusu dyscypliny” – panel dyskusyjny z przedstawicielem Zespołu Metodycznego IS-PIB (opiekunem PZA) w kontaktach z MSiT, 
  • organizacja szkolenia sportowego kadry narodowej PZA, współpraca z KWS i Biurem PZA, 
  • zasady powoływania reprezentacji, 
  • zasady zmiany barw klubowych, 
  • System Sportu Młodzieżowego i Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,  
 • 15:00 – 16:30 – przerwa obiadowa,
 • 16:30 – 19:15 – warsztaty przygotowania motorycznego – Tomasz Stranc, 
 • 19:30 – warsztaty dla trenerów dotyczące specyfiki routesettingu międzynarodowego pod kątem przygotowania zawodników – Jan Zbranek, tłumaczenie z języka angielskiego na język polski

Niedziela, 25.11.2018

 • 09:00 – 11:15 – przestrzeń dla treningu mentalnego w przygotowaniu zawodników oraz wsparcie dla trenerów w zakresie komunikacji z rodzicami – Łukasz Gruszczyński,
 • 11:30 – 13:30 – organizacja szkolenia zawodników kadry narodowej na przykładzie kadry narodowej w pływaniu na wodach otwartych – Tomasz Pąchalski, 
 • 14:00 – 15:30 – krajowe ramy kwalifikacji w sporcie – Patryk Czermak,
 • 15:30 – zakończenie konferencji, 

7. Prelegenci i osoby oficjalne PZA

 • dr Tomasz Grzywacz – przedstawiciel Zespołu Metodycznego IS-PIB (opiekunem PZA) w kontaktach z MSiT,
 • dr Patryk Czermak – pracownik naukowo-dydaktyczny AWF Wrocław, trener 2 klasy wspinaczki sportowej, psycholog,
 • Tomasz Pąchalski – koordynator/trener kadry narodowej juniorów i seniorów na cykl olimpijski 2012-2016,
 • Tomasz Stranc – trener przygotowania motorycznego GKS Piast Gliwice, 
 • Marta Piorun –  mgr Turystyki i Rekreacji AWF we Wrocławiu specjalność Rekreacja Ruchowa.
 • Jan Zbranek – IFSC Chief Routesetter MŚ w Innsbrucku, 
 • Łukasz Gruszczynski – psycholog sportu,
 • Piotr Pustelnik – Prezes PZA, 
 • Karolina Wiącek – specjalista Biura PZA, 
 • Monika Prokopiuk – Koordynator Młodzieżowej KN, 
 • Andrzej Kajdan – asystent Koordynatora Młodzieżowej KN, członek KWS, 
 • Arkadiusz Kamiński – przewodniczący Komisji Wspinaczki Sportowej PZA.

8. Dodatkowe informacje

Uczestników prosimy o zabranie stroju sportowego i osobistego sprzętu wspinaczkowego – będą niezbędne podczas zajęć praktycznych. 

W dniach 24-25.11.2018 dla uczestników konferencji wstęp na ściankę Poziom 450 jest bezpłatny. 

9. Lista zgłoszonych uczestników

 1. Bibro Marcin, 
 2. Bibro Marta, 
 3. Ciechanowski Tomasz, 
 4. Czerwiński Zbigniew, 
 5. Dąbrowski Tomasz,
 6. Dudek Patrycjusz, 
 7. Gajaszek Grzegorz, 
 8. Grabowicz Robert, 
 9. Grochowalski Paweł, 
 10. Kawecki Michał, 
 11. Kowalski Paweł, 
 12. Kusztelak Małgorzata, 
 13. Łodziński Michał, 
 14. Mikulski Andrzej, 
 15. Niburski Tomasz, 
 16. Orłowski Paweł, 
 17. Piąstka Tomasz, 
 18. Przytuła Hubert, 
 19. Ropek Edyta, 
 20. Samól Rafał,
 21. Smagała Łukasz, 
 22. Sokołowski Jan, 
 23. Sordyl Tomasz, 
 24. Suder Piotr, 
 25. Szczucki Mateusz, 
 26. Szymański Renat, 
 27. Tucki Grzegorz, 
 28. Wasiak Marcin
 29. Witala Paulina
 30. Wyciślik Paweł
Partnerzy
Partnerzy techniczni