wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski Mł, JM i J – Gliwice 2020

Mistrzostwa Polski Mł, JM i J – Gliwice 2020

Opublikowano: 14-10-2020; 6:08 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 15-10-2020; 6:03 przez Arkadiusz Kamiński

W dniach 24-25 października w Gliwicach odbędą się Mistrzostwa Polski 2020 młodzików, juniorów młodszych i juniorów w konkurencjach wspinaczki: na czas i prowadzenie. 

1. Organizacja

Chwyciarnia Arena Gliwice

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu, 

20201024-01

3. Uczestnictwo

W zawodach Mistrzostw Polski mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na 2020 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Badania, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 – zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. (Zgodnie z: USTAWĄ z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja i termin zapisów

Zgłoszenia na Mistrzostwa Polski są przyjmowane tylko przez internet, na każdą z konkurencji osobno:

5. Termin i przyjmowanie zgłoszeń

Termin zapisów upływa dnia: 21.10.2020. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

6. Nagrody

Wszystkie kategorie:

 • Miejsca 1 – puchary,
 • Miejsca 1-3 – medale,

7. Opłata startowa

50 zł za jedną konkurencję. 70 zł za obie. Płatne na miejscu w dniu zawodów.

8. Miejsce

Chwyciarnia Arena Gliwice, ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice

9. Harmonogram

Sobota, 24.10.2020

Młodzicy – dystans 10 metrów

 • 09:00 – 09:45 – potwierdzenie obecności w biurze zawodów
 • 10:00 – 11:30 – praktyki i eliminacje, 
 • 12:00 – 12:30 – finały, 
 • 12:45 – ceremonia dekoracji młodzików

Juniorzy młodsi i juniorzy – dystans 15 metrów, 

 • 11:30 – 12:30 – potwierdzenie obecności w biurze zawodów,
 • 13:00 – 14:30 – praktyki i eliminacje, 
 • 15:00 – 15:45 – finały, 
 • 16:00 – ceremonia dekoracji

Eliminacje młodzików w prowadzeniu

 • 15:30 – 16:30 – potwierdzenie obecności w biurze zawodów,  
 • 17:00 – 20:00 – eliminacje młodzików, dwie drogi,

Niedziela, 25.10.2020

Finały młodzików

 • 08:00 – 09:00 – otwarcie / zamkniecie strefy izolacji dla młodzików,
 • 09:15 – 10:15 – finały młodzików,
 • 10:30 – ceremonia dekoracji młodzików, 

Eliminacje juniorów młodszych i juniorów

 • 10:00 – 10:45 – potwierdzenie obecności w biurze zawodów, 
 • 11:00 – 15:00 – eliminacje, dwie drogi, 

Finały juniorów młodszych i juniorów

 • 16:30 – 17:00 – otwarcie / zamknięcie strefy izolacji dla finalistów, 
 • 17:15 – 18:45 – finały on-sight, 
 • 19:15 – ceremonia dekoracji w konkurencji prowadzenie i trójbój,

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Harmonogramu 

10. Osoby oficjalne

Sędzia główny: Rafał Kanowski, 

Sędzia PZA: Kinga Kluska, Mateusz Nawratek, 

Routesetterzy: Marcin Wszołek, Łukasz Smagała, Piotr Suder, Krzysztof Roza, 

11. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzane są następujące zasady:

 • Zgodnie z nowymi zmianami każdy przebywający w obiekcie (rodzic, opiekun) musi nosić maseczkę zakrywającą usta i nos – sędzia, trener i zawodnicy są zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa, 
 • Uczestnicy przed wejściem do obiektu muszą zdezynfekować ręce,
 • Preferowane jest używanie magnezji w płynie,
 • W całym obiekcie znajdują się płyny do dezynfekcji osobistej – zachęcamy do korzystania,
 • Prosimy o zachowanie 2 metrowych odstępów między uczestnikami i publicznością,
 • W wydarzeniu może uczestniczyć maksymalnie 99 osób publiczności.

12. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.
W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Mistrzostwach Polski w Chwycirania Arena Gliwice w dniach 24-25.10.2020, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

Partnerzy