wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Boulderingu i na Czas, Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów na Czas – Łódź, 2-3 III 2024

Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Boulderingu i na Czas, Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów na Czas – Łódź, 2-3 III 2024

Opublikowano: 7-02-2024; 15:32 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 6-03-2024; 14:23 przez Piotr Bunsch

419564392_391852929901230_1317676383077513973_n

W dniach 2-3 marca 2024 r. w Łodzi odbędą się Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Boulderingu i na Czas oraz Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów na Czas. Organizatorem wydarzenia jest Fabryka Wspinania.

 1. Organizacja

Fabryka Wspinania

Dyrektor zawodów: Emil Palenica

Dyrektor sportowy: Paweł Czyż 

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: kws@pza.org.pl)

Strona wydarzenia –  FACEBOOK

2. Partnerzy zawodów

msit_2023 FW_green

3. Uczestnictwo

W Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców mogą wystartować zawodnicy od kategorii Junior Młodszy (od rocznika 2010). W finałach mogą brać udział jedynie zawodnicy posiadający licencję zawodnika oraz aktualne badania sportowe. Do udziału w rundzie eliminacyjnej i półfinale licencja nie jest wymagana. 

Mistrzostwa Polski w Bulderingu są zawodami kwalifikacyjnymi na cykl zawodów międzynarodowych dla kategorii Junior Młodszy i Junior.

UWAGA! – będzie możliwość wyrobienia jednorazowej licencji (obowiązuje na 2 konkurencje MP, koszt 25zł) oraz przedłożenia stosownego oświadczenia o posiadaniu badań w dniu zawodów.

Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

 1. Formuła Mistrzostw Polski w Boulderingu

Formuła eliminacji  

Uczestnicy startują w 4 grupach OPEN liczących po 30 osób. Będą mieli do pokonania 10 boulderów w czasie 1,5h.

Formuła półfinałów

Do półfinału kwalifikuje się 20 zawodników i zawodniczek.

Zawodnicy i zawodniczki startują jednocześnie, mają do pokonania po 4 bouldery, 5 minut rotacji.

Formuła finałów

Do finału kwalifikuje się 6  najlepszych zawodników i zawodniczek, formuła PŚ, 4 bouldery, 4 minuty.

 1. Mistrzostwa Polski dla ukraińskich wspinaczy / ЧемпіонатПольщі / КубокПольщідляукраїнськихальпіністів

W zawodach mogą uczestniczyć obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce.  Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Pozostałe formalności musza zostać dopełnione. 

W związku ze startem w zawodach zawodników z Ukrainy informujemy: 

  • zawodnicy z Ukrainy mimo braku licencji zawodnika mogą zajmować miejsca w finale. 
  • w przypadku zwycięstwa zawodnika z Ukrainy, przyznany mu zostanie tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski, a tytuł Mistrza Polski przyznany zostanie pierwszemu Polakowi itd. 
  • w przypadku zajęcia przez zawodnika z Ukrainy miejsca medalowego odbędą się dwie dekoracje medalowe (Międzynarodowe Mistrzostwa Polski PL/UA, Mistrzostwa Polski).
  • zawodnicy z Ukrainy nie będą uwzględnieni w oficjalnych wynikach Mistrzostw Polski publikowanych na stronach PZA. 
 1. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą systemu PZA. Aby dokonać zgłoszenia należy posiadać konto w systemie.

Zgłoszenia na MP SiM w Boulderingu – pod tym linkiem

Zgłoszenia na MP SiM na Czas – pod tym linkiem

Zgłoszenia na PP Mł, JM i J na Czas – pod tym linkiem

W Mistrzostwach Polski w Boulderingu może wystartować  maksymalnie 120 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapisy do poszczególnych grup startowych MP SiM w Boulderingu znajdują się  – pod tym linkiem

Do 15 lutego zawodnicy mają zagwarantowane 90 miejsc. Po tym terminie zostanie usunięty limit zgłoszeń. 

Nie ma limitów dla Mistrzostw Polski SiM na Czas i Pucharu Polski Mł, JM i J na Czas

7. Termin przyjmowania zgłoszeń 

Zgłoszenia dla wszystkich uczestników przyjmowane są internetowo do dnia 27.02.2024. (wtorek).
Członkowie KADRY NARODOWEJ muszą zgłosić swój udział do dnia 15 lutego (czwartek) oraz są zobowiązani poinformować biuro PZA o późniejszej rezygnacji z udziału.

8. Nagrody i świadczenia organizatorów

Miejsca 1-3 – medale.

 1. Pakiet startowy

120 zł – bouldering

100 zł – zawody na czas

200 zł – obydwie konkurencje

Płatne po dokonaniu rejestracji przez system PZA, do 27.02.2024

   +25 zł    jednorazowa licencja zawodnika

Wpłaty należy dokonać na konto: 

 29 1140 2004 0000 3702 8244 1673

Odbiorca: 

 Fabryka Wspinania Spółka z o. o.

Opis przelewu: 

Imię nazwisko, kategoria, MP B, C, PP C.

Dla przelewów zbiorczych proszę o przesłanie listy zbiorczej na adres: epalenica@gmail.com

Wszystkie osoby z listy muszą się niezależnie zapisać na zawody przez system PZA.

W celu otrzymania faktury, prosimy po opłacie o dodatkową informację e-mailową na adres: epalenica@gmail.com
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Zgłoszenia nieopłacone traktowane są jako niekompletne i będą usuwane.

 1. Miejsce

Fabryka Wspinania 
aleja Politechniki 10

Łódź 93-590

 1. Harmonogram (roboczy)

Wszystkie bieżące informację zostaną umieszczone na Facebooku wydarzenia.  

Sobota  2.03.2024

Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Boulderingu

Eliminacje 

8:00     otwarcie biura zawodów

09:00 – 10:30   eliminacje pierwsza grupa OPEN

10:45 – 12:15   eliminacje druga grupa OPEN

12:30 – 14:00   eliminacje trzecia grupa OPEN

14:15 – 15:45   eliminacje czwarta grupa OPEN

16:30    ogłoszenie wyników eliminacji i publikacja list startowych półfinałów

 

Półfinały

17:00   otwarcie strefy izolacji dla półfinalistów

17:30   zamknięcie strefy izolacji dla półfinalistów

18:00 – 20:30 półfinały

21:00   ogłoszenie wyników półfinałów i listy finalistów Mistrzostw Polski

 

Niedziela 3.03.2024

Finał  Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w Boulderingu

 

08:00   otwarcie biura zawodów i strefy izolacji dla finalistów

09:00   zamknięcie strefy izolacji

09:15   prezentacja zawodników i oglądanie problemów

09:30-11:30    finały (po 4 problemy kobiece i męskie, formuła pucharowa)

11:45   ceremonia dekoracji zwycięzców Mistrzostw Polski w Boulderingu

Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na Czas oraz Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów na Czas

Młodzicy

10:30 – 11:30 rejestracja w biurze zawodów

12:00 – 13:15 praktyki i eliminacje

13:30 – 14:00 finały

14:15   ceremonia dekoracji w kategorii Młodzików

Juniorzy Młodsi i Juniorzy

13:15 – 14:15 rejestracja w biurze zawodów

14:45 – 16:00 praktyki i eliminacje

16:15 – 17:00 finały

Seniorzy i Młodzieżowcy

15:30 – 16:30 rejestracja w biurze zawodów

17:00 – 18:00 praktyki i eliminacje

18:15 – 19:00 finały

19:15   ceremonia dekoracji w kategoriach Juniorów Młodszych, Juniorów, Seniorów i Młodzieżowców

20:00   zakończenie zawodów

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów zależnie od ostatecznej liczby zgłoszonych zawodników.

 

 1. Osoby oficjalne

Sędzia główny PZA: Artur Polański

Główny konstruktor dróg PZA: Piotr Suder

Konstruktorzy dróg PZA:  Krzysztof Szalacha, Jakub Jurek

Sędziowie PZA: Karol Małgorzewicz, Klaudia Łebzuch

Sędziowie stażyści: Rafał Urbaś, Agnieszka Wielebska, Jadwiga Żak-Piąstka, Joanna Kamińska

 1. Bezpieczeństwo.

Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spadają na uczestników lub ich prawnych opiekunów. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania zawodów. Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia wydawane przez organizatorów zawodów. Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu obiektu Fabryka Wspinania oraz poleceń wydawanych przez operatorów ściany.

 1. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w  Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w dniach 2-3 marca 2024 roku wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach, Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz jego partnerom, w celu organizacji zawodów i promowania. 

PARTNERZY PZA: 

homepage-logo-resizedyNW1iVXAj9KTa 

logo_bp

Partnerzy