wróć
Polski Związek Alpinizmu

PPJiJM Gdańsk 2017

Opublikowano: 6-04-2017; 14:46 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 6-04-2017; 14:48 przez Arkadiusz Kamiński

BlokFit Boulder Center Gdańsk zaprasza wszystkich na wyjątkowe zawody boulderowe – Przypływ Mocy 2.0! W ramach tych zawodów odbędzie się Puchar Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Boulderingu oraz standardowa rywalizacja w kategorii OPEN.

1. Organizacja

BlokFit Boulder Center Gdańsk,
Polski Związek Alpinizmu

2. Partnerzy/Sponsorzy

Decathlon Przymorze, Tuttu, T-Wall, E-climbing Shop, Shockland, Zmiany Zmiany, Żywiec, Trójmiejski Folklor, Zmasowane Dobro, Fantomatyka, Competit

Patronat:
Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska
Bouldering.pl
Magazyn Górski Online

3. Uczestnictwo

W zawodach PPJiJM w Boulderingu mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający zgodę rodziców/opiekunów prawnych. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj. Przy rejestracji w biurze zawodów wymagany będzie dokument dziecka ze zdjęciem.

UWAGA: W zawodach Pucharu Polski Juniorów i juniorów młodszych w Boulderingu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Puchar Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Boulderingu (22.04.2017.):
– juniorzy – rok urodzenia 2000 i 2001,
– juniorzy młodsi – rok urodzenia 2002 i 2003

4. Rejestracja i Opłata Startowa
Zgłoszenia przyjmowane są online poprzez system competit: www.competit.pl/zgloszenie/2222/

Puchar Polski Juniorów i Juniorów Młodszych – Opłata startowa wynosi 30 zł

Opłata startowa powinna być wniesiona w następujący sposób:

 • do zgłoszenia online – dla dokonania ważnej rejestracji online wymagane jest wniesienie opłaty startowej przelewem w wyznaczonym terminie (24h od wypełnienia formularza i nie później niż przed zamknięciem rejestracji online). Opłata startowa będzie zwracana w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w zawodach najpóźniej do godz. 24:00 dnia 19.07.2017 mailowo na adres kamil.bochenski@blokfit.pl
 • zgłoszenia w dniu zawodów (UWAGA: brak gwarancji zapisu – zapisy tylko w przypadku wolnych miejsc) – opłata startowa pobierana będzie w dniu zawodów w biurze zawodów. Opłata w dniu zawodów wynosić będzie 60 zł.

Termin rejestracji online upływa 20.04.2017 o godzinie 12:00

5. Nagrody i świadczenia organizatorów
PPJiJM
Miejsca 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe
Miejsca 4 – 6 – dyplomy

6. Miejsce zawodów

BlokFit Boulder Center Gdańsk, ul. Słowackiego 1a, Gdańsk Wrzeszcz, Garnizon

Dojście z dworca PKP: ok. 8 minut na piechotę, z dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz kierujemy się w stronę Galerii Bałtyckiej. Po przejściu jej przechodzimy na drugą stronę ulicy i jesteśmy na BlokFit.
Dojazd na Parking: wjeżdżając na al. Żołnierzy Wyklętych od strony Wrzeszcza (Galerii Bałtyckiej) po ok. 200 m skręcamy w prawo przed Smart Hotel, następnie jedziemy prosto i objeżdżamy budynek BlokFit aby dostać się na parking.

7. Harmonogram

Eliminacje

 • 7.45 – otwarcie biura zawodów,
 • 8.30 – 11.00 – I grupa eliminacyjna kategorii OPEN,
 • 10:50 – zamknięcie rejestracji na PPJiJM
 • 11.15 – 13.45 – eliminacje PPJiJM (formuła flash, 8 boulderów , 5 prób na boulder),
 • 13.45 – 16.15 – II grupa eliminacyjna kategorii OPEN

Finały

 • 16.00 – zamknięcie strefy dla finalistów PPJiJM (wszyscy finaliści, JM + J),
 • 16.30 – start rundy finałowej PPJiJM – Juniorzy Młodsi,
 • 17.15 – start rundy finałowej PPJiJM – Juniorzy,
 • 18.30 – Dekoracja zwycięzców PPJiJM,
 • 20.00 – zamknięcie strefy dla finalistów kategorii OPEN,
 • 20.30 – Finały kategorii OPEN (formuła własna)

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Harmonogramu zawodów zależnie od ostatecznej liczby zawodników zgłoszonych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Przepisy zawodów PPJiJM

Runda eliminacyjna
Każda grupa wiekowa i kategoria startuje na 8-10 problemach bulderowych. Każdy zawodnik może oddać maksymalnie 5 prób na każdym problemie (próby są ewidencjonowane). Runda kwalifikacyjna jest rozgrywana w formule flash, bez wcześniejszej demonstracji sposobu przejścia problemów. Każdy z zawodników sam wybiera moment, w których chce wykonać próbę na danym problemie.

Runda finałowa
Rundę finałową rozgrywa się według zasad dotyczących rundy półfinałowej w zawodach seniorskich (czas rotacji = 5 minut MPJiJM / 4 minuty PMID, nie ma wcześniejszego oglądania problemów, formuła OS, zawodnik musi zmieścić się w 5 / 4 minutach – brak „kradzionego” czasu); juniorzy młodsi startują przed juniorami.

8. Prowadzenie zawodów

Kierownik Zawodów – Kamil Bocheński
Sędziowie Zawodów PPJiJM – Artur Polański (Sędzia Główny), Karol Małgorzewicz (sędzia PZA), Hanna Sieczko, Zbigniew Czerwiński (sędziowie stażyści)

Routesetterzy: Aleksander Romanowski (główny), Kuba Jurek (stażysta).  

9.Nocleg na ścianie

Dla chętnych możliwy jest BEZPŁATNY nocleg na terenie BlokFit Boulder Center Gdańsk w noc z 21/22 kwietnia. (dostępne będzie pełne zaplecze sanitarne). Chętnych prosimy o wysłanie maila informacyjnego (godzina przyjazdu, ile osób) DO DNIA 17.04.2017 r.

10. Hotele w pobliżu / Informacja Turystyczna

Smart Hotel – www.hotelsmart.pl
Gdańskie Centrum Informacji Turystycznej – Długi Targ 28/29, Telefon: 58 301 43 55

Partnerzy
Partnerzy techniczni