wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Dzieci i Dzieci Młodszych / Puchar Polski Młodzików – Łódź 2019

Puchar Dzieci i Dzieci Młodszych / Puchar Polski Młodzików – Łódź 2019

Opublikowano: 24-08-2019; 11:09 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 25-08-2019; 7:13 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 8 września w Łodzi odbędzie się Puchar Dzieci i Dzieci Młodszych oraz Puchar Polski młodzików we wspinaczce na czas. 

1. Organizator

Fiord Centrum Wspinaczkowe

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu, Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2019 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie, ewentualne pytania prosimy kierować do KWS – licencjekws@pza.org.pl.  Zawodnicy muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Badania lekarskie

 • dzieci i dzieci młodsze – nie są wymagane,
 • młodzicy – wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.  

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników. 

4. Rejestracja i opłata startowa

Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów. 

Opłata startowa wynosi 30,00 zł, płatne w biurze zawodów.

5. Termin przyjmowania zgłoszeń 

 • zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie online. Ostateczny termin rejestracji upływa 05.09.2019 o godz. 24:00.
 • zapisy nie będą prowadzone po tym terminie.

6. Nagrody i świadczenia organizatora

 • Miejsca 1-3 – medale, dyplomy, nagrody
 • Miejsca 4-8 – dyplomy

7. Miejsce

Fiord Centrum Wspinaczkowe, Zatoka Sportu Pł, al. Politechniki 10, 93-590 Łódź, 

8. Harmonogram

Dzieci i dzieci młodsze

 • 09:00 – 09:30 – otwarcie biura zawodów dla kat. dzieci i dzieci młodszych, 
 • 10:00 – 12:30 – eliminacje
 • 12:45 – 13:15 – finały, 
 • 13:30 – 14:00 – dekoracja zwycięzców w kat. dzieci i dzieci młodsze, 

Młodzicy

 • 13:30 – 14:00 – otwarcie biura zawodów dla młodzików, 
 • 14:30 – 16:00 – praktyki i eliminacje
 • 16:15 – 16:45 – finały, 
 • 17:00 – 17:15 – dekoracja zwycięzców w kat. młodzików

9. Osoby oficjalne

Sędzia główny: Paweł Czyż, 

Sędzia PZA: Inga Melon, 

Sędzia stażysta: Rafał Sak

Partnerzy