wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski we wspinaczce na czas – Gliwice 2019

Puchar Polski we wspinaczce na czas – Gliwice 2019

Opublikowano: 11-03-2019; 14:44 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 23 marca w Gliwicach odbędzie się Puchar Polski młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów w konkurencji wspinaczki na czas, format rekordu. 

1. Organizacja

Chwyciarnia Arena Gliwice, Arena Gliwice

2. Partnerzy i sponsorzy

Polski Związek Alpinizmu

2019-03-23-PP-Gliwice-plakat

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2019 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

5. Termin i przyjmowanie zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 20.03.2019. Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą możliwe.

6. Nagrody i świadczenia organizatora

 • pierwsze miejsca: puchary,
 • miejsca 1–3: dyplomy i medale.

7. Oplata startowa

Młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy – 40 zł
Seniorzy i młodzieżowcy – 50 zł (juniorzy startujący w kategorii senior nie wnoszą dodatkowej opłaty).
Ww. płatności należy dokonać w dniu zawodów, przed rejestracją w Biurze Zawodów.

8. Miejsce

Ścianka wspinaczkowa Chwyciarnia w Arenie Gliwice, ul. Akademicka 50, Gliwice

9. Harmonogram

Sobota, 23 marca 2019

Młodzicy – 10 metrów, dodatkowe stopnie

 • 09:00 – 09:30 – zapisy dla młodzików w biurze zawodów,
 • 10:00 – 11:30 – praktyki i eliminacje dla młodzików,
 • 11:45 – 12:15 – finały młodzików (8 zawodników)
 • 12:30 – ceremonia dekoracji.

Juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy i seniorzy

 • 11:30 – 12:30 – zapisy w biurze zawodów,
 • 13:00 – 15:00 – praktyki i eliminacje,
 • 15:15 – 16:15 – finały,
 • 16:30 – ceremonia dekoracji.

 

 • 16:45 – 18:00 – spotkanie Zespołu ds. szkolenia KWS z trenerami KN Olimpijskiej i Młodzieżowej, na spotkanie zaproszeni są również pełnoletni zawodnicy KN Olimpijskiej. 

10. Osoby oficjalne 

Dyrektor zwodów: Wojciech Kurz
Sędzia główny: Rafał Kanowski
Sędzia PZA: Karol Porwoł
Sędziowie staż: Tomasz Piąstka, Tomasz Polichnowski.

Partnerzy