wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Regionalny DM, D i Mł – Gdańsk 2018

Puchar Regionalny DM, D i Mł – Gdańsk 2018

Opublikowano: 2-10-2018; 9:28 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 22-10-2018; 14:14 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 17 listopada 2018 w Szkole Podstawowej nr 27 w Gdańsku, im. Dzieci Zjednoczonej Europy, odbędzie się Puchar Regionalny PZA we wspinaczce na czas w formacie klasycznym dla dzieci młodszych, dzieci i młodzików z województw zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie.

1. Organizator

Uczniowski Klub Sportowy Europejczyk,

Osoba odpowiedzialna: Zbigniew Czerwiński

2. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć tylko dzieci zamieszkujący województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie. O uczestnictwie w zawodach decyduje miejsce zameldowania a nie przynależność do Klubu Sportowego. Zawodnik w dniu zawodów będzie zobowiązany do okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzający adres zameldowania.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach – dokument do pobrania ze strony PZA. Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w zawodach. Zawodnicy mogą wystartować jedynie pod opieką osoby dorosłej.

Osoby biorące udział w rozgrywkach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i w razie wątpliwości powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spadają na ich prawnych opiekunów. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania zawodów. 

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Kategorie wiekowe:

  • dzieci młodsze – do 9 lat, 
  • dzieci – 10 – 11 lat, 
  • młodzicy – 12 – 13 lat. 

3. Rejestracja zawodników

Zapisy na zawody prowadzone są poprzez formularz rejestracyjny. Lista uczestników dostępna jest na stronie PZA. Zapisy przyjmowane są do dnia 14.11.2018 do godziny 23:59. Możliwe są również zapisy w dniu zawodów. 

Ostateczna rejestracja zawodnika następuje w dniu zawodów po zapoznaniu się z regulaminem zawodów oraz regulaminem ścianki wspinaczkowej

4. Opłata startowa

Oplata startowa wynosi 30 zł i zostanie pobrana w dniu zawodów w momencie rejestracji.

5. Miejsce i adres zawodów

Szkoła Podstawowa nr 27 w Gdańsku, im. Dzieci Zjednoczonej Europy, ul. Srebrniki 10. 

6. Nagrody i wyróżnienia

Organizator przewiduje puchary dla zawodników od miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej z podziałem na dziewczynki/chłopcy. Przewidziane są również nagrody rzeczowe.

Dla wszystkich uczestników zawodów wręczony zostanie dyplom lub medal okolicznościowy.

7. Harmonogram

Sobota, 17.11.2018

Konkurencja wspinaczki na czas, format klasyczny. 

  • 08:00 – otwarcie biura zawodów i rejestracja pierwszej grupy, zakończenie rejestracji kolejnych grup kończy się na 15 minut przed startem, 
  • 09:00 – 10:00 – start eliminacji kategorii dzieci młodsze (ewentualny finał zostanie rozegrany zaraz po eliminacjach), 
  • 10.30 – 11.30 – start eliminacji kategorii dzieci, 
  • 12.00 – 13.00 – start eliminacji kategorii młodzicy, 
  • 13.30 – ogłoszenie wyników eliminacji,
  • 14.00-15.00 – finał kategorii dzieci i młodzików,
  • 15.30 – ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców,  

Harmonogram ma charakter poglądowy, organizator zastrzega sobie prawo zmian ze względu na nieprzewidziane okoliczności.

8. Informacje dodatkowe

Wyposażenie uczestnika – strój sportowy lub inny niekrępujący ruchów, obuwie sportowe(preferowane wspinaczkowe), uprząż(opcjonalnie). Długie włosy powinny być spięte. 

Zawody w konkurencji na czas składają się z rundy eliminacyjnej i rundy finałowej. Runda finałowa odbędzie się zaraz po zakończeniu rund eliminacyjnych (z wyjątkiem dzieci młodszych).

Zawody odbywają się na dwóch drogach jednocześnie. Zawodnicy startują parami, o kolejności startu decyduje algorytm losowy. Na wyznaczonych drogach start odbywa się dwa razy. Raz na drodze nr 1 i raz na drodze nr Suma dwóch czasów jest brana pod uwagę w klasyfikacji generalnej. Drogę uznaje się za ukończoną, jeśli zawodnik zakończy pracę stopera naciśnięciem przycisku oznaczonego jako koniec drogi. Nieukończenie drogi lub odpadnięcie od ściany powoduje niezaliczenie biegu bez możliwości jego powtórzenia. W przypadku nieukończenia jednej z dróg eliminacyjnych zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.

Ustalenie liczby finalistów (8 lub 4 zawodników) podlega decyzji Sędziego Głównego. 

9. Zasady bezpieczeństwa

Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia wydawane przez organizatorów i sędziów zawodów. Zawodnicy przebywają w strefie zawodników pod opieką organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu sztucznej ścianki wspinaczkowej oraz poleceń wydawanych przez operatorów ścianki.

Osoby nie stosujące się do zaleceń organizatora i sędziego będą dyskwalifikowane.

10. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat jest równocześnie regulaminem zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

 

Partnerzy