wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Regionalny DM, D, M i JM – Łódź 2018

Puchar Regionalny DM, D, M i JM – Łódź 2018

Opublikowano: 16-10-2018; 7:43 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 24 listopada w Łodzi odbędzie się Puchar Regionalny dzieci młodszych, dzieci, młodzików i juniorów młodszych w konkurencji wspinaczki na czas, format klasyczny. Zawody adresowane są do zawodników zameldowanych w województwach: łódzkim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim.

1. Organizacja

Centrum Wspinaczkowe Stratosfera i Łódzki Klub Wysokogórski

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć tylko dzieci zamieszkujące województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie i lubelskie. O uczestnictwie w zawodach decyduje miejsce zameldowania, a nie przynależność do Klubu Sportowego. Zawodnik w dniu zawodów będzie zobowiązany do okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzający adres zameldowania. Każdy zawodnik powinien dostarczyć w dniu zawodów wypełnione i podpisane oświadczenie zgody rodzica. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Kategorie wiekowe:

 • Dzieci młodsze -rok urodzenia 2010 i 2009,
 • Dzieci – rok urodzenia 2008 i 2007,
 • Młodzicy – rok urodzenia 2005 i 2006,
 • Juniorzy młodsi – rok urodzenia 2003 i 2004.

4. Rejestracja, termin zapisów i oplata startowa

Zgłoszenia na Puchar Regionalny są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronie PZA

Termin zapisów upływa dnia: 21.11.2018

Opłata startowa wynosi 30 zł – płatne w dniu zawodów. 

5. Nagrody i świadczenia organizatora

 • Miejsca 1 puchary,
 • Miejsca 1 – 3 medale,
 • Dyplom dla każdego uczestnika.

6. Miejsce

Centrum Wspinaczkowe STRATOSFERA, Łódź, ul. Drewnowska 58 (Manufaktura, wejście od rynku). 

Puchar Regionalny – format klasyczny, system pomiaru czasu PZA, asekuracja z lin.

7. Harmonogram

Sobota, 24.11. 2018

 • 08:00 – 08:40 – rejestracja zawodników (brak możliwości dopisywania po wyznaczonym czasie),
 • 09:00 – 12:00 – eliminacje,
 • 12:15 – 13:15 – finały (po 8 zawodników w każdej kategorii),
 • 13:30 – dekoracja dla najlepszych uczestników

8. Noclegi i informacja turystyczna

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Legionów 27, www.yhlodz.pl
Informacja turystyczna – www.travel.uml.lodz.pl

 

Partnerzy