wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Regionalny w boulderingu – Nowy Sącz 2019

Puchar Regionalny w boulderingu – Nowy Sącz 2019

Opublikowano: 10-10-2019; 9:44 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 17-10-2019; 12:17 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 26 października na ściance wspinaczkowej Boulder Zone w Nowym Sączu odbędzie się Puchar Regionalny PZA w konkurencji bouldrering w kategoriach wiekowych dzieci młodsze, dzieci, młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy. 

1. Organizacja

Klub Wspinaczkowy Boulder-Zone Nowy Sącz

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu

2019-10-26-Nowy-Sacz-plakat

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć tylko dzieci reprezentujące kluby z województw: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. O uczestnictwie w zawodach decyduje przynależność do Klubu z danego województwa, w przypadku osób niezrzeszonych decyduje adres zamieszkania. Każdy zawodnik powinien dostarczyć w dniu zawodów wypełnione i podpisane oświadczenie zgody rodzica. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników. Badania lekarskie i licencje PZA nie są wymagane. 

Kategorie wiekowe:

 • dzieci młodsze – do 9 lat,
 • dzieci – 10 – 11 lat,
 • młodzicy – 12 – 13 lat,
 • juniorzy młodsi – 14 – 15 lat,
 • juniorzy – 16 – 17 lat.

4. Rejestracja i termin zapisów

Zgłoszenia na Puchar Regionalny są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

5. Opłata startowa

Opłata startowa wynosi 40 zł. Płatne w dniu zawodów podczas rejestracji. 

6. Nagrody i świadczenia organizatora

 • Miejsca 1 puchary,
 • Miejsca 1 – 3 medale, dyplomy.

7. Miejsce

Centrum Wspinaczkowe Boulder-Zone, 29 Listopada 21, 33-300 Nowy Sącz

8. Harmonogram

Sobota, 26 października 2019

Dzieci młodsze i dzieci – formuła flash, 8 problemów do pokonania, 5 prób, próby rejestrowane, bez finałów

 • 08:00 – 09:00 – rejestracja w kategoriach dzieci młodsze i dzieci, 
 • 09:30 – 11:45 – rywalizacja w kategorii dzieci młodsze i dzieci, 
 • 12:15 – ceremonia dekoracji w kategorii dzieci młodsze i dziec, 

Młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy

Eliminacje – formuła flash, 8 problemów do pokonania, 5 prób, próby rejestrowane,

 • 11:00 – 12:00 – rejestracja w kategoriach młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy, 
 • 12:30 – 15:00 – eliminacje młodzików, juniorów młodszych i juniorów, 

Finały – 4 problemy, system rotacyjny, 4 minuty wspinania / 4 minuty restu,

 • 16:00 – zamknięcie strefy izolacji dla młodzików, juniorów młodszych i juniorów, 
 • 16:30 – 19:00 – rozpoczęcie finałów młodzików, juniorów młodszych i juniorów,
 • 19:30 – ceremonia dekoracji.

Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie. 

9. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Olaf Wojnar

Sędzia główny: Paulina Michalska 

 

Partnerzy