wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Zawody wspinaczkowe „Solna Ściana” – Puchar Regionalny DM, D i Mł

Zawody wspinaczkowe „Solna Ściana” – Puchar Regionalny DM, D i Mł

Opublikowano: 16-09-2018; 8:00 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 30 września w Wieliczce odbędą się zawody wspinaczkowe dla dzieci „Solna Ściana”, będące jednocześnie Pucharem Regionalnym PZA w kategoriach dzieci młodszych, dzieci i młodzików dla zawodników z województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. 

1. Organizator

Uczniowski Klub Sportowy Lider

2. Termin i miejsce zawodów

30.09.2018 godz. 08:00 Wieliczka, CER Solne Miasto

3. Klasyfikacje

 • XS (Skrzaty): do 7lat włącznie, urodzeni do 2011r (wyłaczeni z klasyfikacji PZA),
 • DM (dzieci młodsze): 8- 9lat włącznie, urodzeni 2010- 2009
 • D (dzieci): 10 – 11lat, urodzeni 2008-2007,
 • Mł (młodzik): 12 – 13lat, urodzeni 2005-2006.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Brak zgody dyskwalifikuje z udziału w zawodach. Zgoda do pobrania z strony klubu: http://uks.sp-siercza.pl/

Wszyscy zawodnicy zarejestrowani w biurze zawodów ( z wyłączeniem kategiri „Skrzat”) będą jednocześnie klasyfikowani w Regionalnym Pucharze Polski PZA w kategoriach dzieci młodsze, dzieci i młodzik. Zgodnie z przepisami PZA. Wyżej wymieniona klasyfikacja będzie obejmowała województwa małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

4, Zgłoszenia

W zawodach mogą uczestniczyć tylko dzieci zamieszkujące województwa: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. O uczestnictwie w zawodach decyduje miejsce zameldowania, a nie przynależność do Klubu Sportowego. Zgłoszenia w formie elektronicznej będą przyjmowane do dnia: 27.09.2018. Zgłoszenia należy przysyłać na adres mailowy: uks.zawody@sp-siercza.pl W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko zawodnika, rocznik, miejscowość zamieszkania, przynależność klubową. Zapisy w dniu zawodów będą możliwe do wyczerpania limitu miejsc.

5. Opłata wpisowa

Opłata wynosi 20 zł płatne przelewem na konto UKS Lider: 83 8619 0006 0010 0200 9289 0001 (w tytule wpłaty podać imię, nazwisko dziecka i dopisek zawody wspinaczkowe) lub w dniu zawodów 30 zł.

6. Rejestracja zawodników

Rejestracja zawodników w dniu zawodów w godzinach: 08.00 – 12.00. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do startu musi zarejestrować się w biurze zawodów przedstawić dokument potwierdzający wiek i tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty).

7. Nagrody

 • Puchary dla trzech pierwszych miejsc w kategorii wiekowej dla dziewczynek i chłopców, 
 • Medale dla wszystkich uczestników zawodów,
 • Nagrody rzeczowe dla najlepszych

8. Formuła zawodów

Zawody będą rozegrane w konkurencji wspinanie prowadzenie z asekuracją górną (wędka). O zajętym miejscu decydować będzie suma zdobytych punktów, zgodnie z przepisami PZA . Zostaną rozegrane eliminacje oraz dla najlepszych w kategoriach DM, D, MŁ finał.

W przypadku zbyt małej ilości zawodników w danej kategorii dopuszcza się możliwość wyłonienia zwycięzców na podstawie przejść eliminacyjnych.

Eliminacje:

Zawodnicy będą startować w eliminacjach zgodnie z szczegółowym harmonogramem, który będzie opublikowany do 28.09.2018 Zawodnicy startujący w eliminacjach po godzinie 12.00 muszą być przygotowani do startu 1 godzinę przed planowanym w harmonogramie.

Eliminacje rozgrywane będą na dwóch drogach o zróżnicowanym stopniu trudności. Każdy z zawodników będzie miał do przejścia dwie drogi. Czas na pokonanie drogi 5 minut. Czas przejścia dróg eliminacyjnych będzie mierzony. Brak strefy izolacji. 

Finał:

Osobna droga finałowa dla kategorii D, DM, MŁ. Ilość osób zakwalifikowanych do finału – 6 dziewczyn i 6 chłopców z każdej z trzech
kategorii :D,DM,MŁ. Czas na pokonanie drogi finałowej max 6 minut. Obowiązuje strefa izolacji

9. Harmonogram zawodów

 • 08 .00 – 12.00 Rejestracja zawodników,
 • 08.30 – 14.00 Eliminacje,
 • 14.15 – 14.30 Dekoracja zawodników w kategorii XS Skrzaty,
 • 14.30 – 15.30 Przerwa techniczna,
 • 15.30 – 16.30 Finały,
 • 16.45 – Dekoracja zwycięzców w kategoriach DM, D, MŁ zakończenie zawodów.

10. Postanowienia końcowe

Uczestnicy zawodów startują na własna odpowiedzialność. Uczestnicy ubezpieczają się w własnym zakresie. Uczestnicy zawodów muszą pozostawić w biurze zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz zgodę na publikacje danych osobowych oraz wizerunku uczestnika zawodów. Zgoda do pobrania z www.uks.sp-siercza.pl lub
dostępna w biurze zawodów. Niepodpisanie w/w zgody będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników zawodów. 

Organizator ustala limit zawodników: 120 osób

Zarejestrowanie zawodnika w biurze zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

11. Protesty

Protesty należy zgłaszać do sędziego głównego bezpośrednio po ukończeniu
wspinaczki przez zawodnika. Osobą uprawnioną do zgłaszania protestów jest opiekun prawny zawodnika lub trener. Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nieodwołalne

12. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Tomasz Piąstka

Sędzia główny PZA: Rafał Kanowski

 

 

 

 

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni