wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów (C) oraz Seniorów i Młodzieżowców (C) Bytom 23 Kwietnia 2022

Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów (C) oraz Seniorów i Młodzieżowców (C) Bytom 23 Kwietnia 2022

Opublikowano: 2-04-2022; 14:30 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 20-04-2022; 1:15 przez Piotr Bunsch

PP-Bytom2022W dniu 23 kwietnia 2022r. w Bytomiu odbędzie się Puchar Polski młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów we wspinaczce sportowej w konkurencji na czas. Komisja Wspinaczki Sportowej otwiera możliwość startu zawodników z Ukrainy w zawodach Pucharu Polski PZA w Bytomiu.

 1. Organizacja

Klub Sportowy Skarpa Bytom (kontakt w sprawach organizacyjnych:  Marek Chłopaś, techniczny.skarpa@gmail.com ).

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: Piotr Bunsch, kws@pza.org.pl)

 1. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu, Klub Sportowy Skarpa Bytom

 1. Uczestnictwo

W Pucharze Polski PZA w Bytomiu mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na rok 2022. Zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Lista zawodników posiadających aktualną licencje zawodnika jest dostępna na stornie: http://pza.org.pl/news/news-sport/zawodnicy-ws
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie (
szczegóły w komunikacie). 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

 1. Puchar Polski dla ukraińskich wspinaczy / Кубок Польщі для українських альпіністів

Komisja Wspinaczki Sportowej, otwiera możliwość startu zawodników z Ukrainy w zawodach Pucharu Polski PZA w Bytomiu, które odbędą się 23.04.2022r. Zawodnicy z Ukrainy proszeni są o kontakt bezpośrednio z organizatorem na podany adres mailowy: techniczny.skarpa@gmail.com

Link do formularza zgłoszeniowego zostanie wysłany bezpośrednio do zainteresowanych zawodników. Zapisy trwają do 15 kwietnia br.

Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Wymagane natomiast będzie oświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu oraz zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich.

 – zgoda rodzica/prawnego opiekuna – wzór do wypełnienia

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

TŁUMACZENIE GOOGLE

Комісія зі спортивного скелелазіння відкриває можливість для спортсменів з України взяти участь у змаганнях «Кубок Польщі PZA Cup» у Битомі, які відбудуться 23 квітня 2022 року. Учасників з України просимо зв’язуватися безпосередньо з організатором за адресою електронної пошти: techniczny.skarpa@gmail.com

Посилання на форму заявки буде надіслано безпосередньо зацікавленим гравцям. Реєстрація триває до 15 квітня цього року.

Громадянам України не потрібно буде мати ліцензію конкурента PZA. Проте декларація про відсутність протипоказань для занять спортом та згода батьків для неповнолітніх знадобляться.

– згода батьків / законного опікуна – шаблон необхідно заповнити

Особисте страхування від нещасних випадків є відповідальністю окремих гравців, тренерів та керівників команд. Організатор не передбачає додаткового страхування учасників змагань.

 1. Rejestracja

Czasówki SiM: ZAPISZ SIĘ!

Czasówki Mł, JM, J: ZAPISZ SIĘ!

 1. Termin przyjmowania zgłoszeń 

Zgłoszenia dla wszystkich zawodników przyjmowane są internetowo do dnia 15.04.2022. 

Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane są za dodatkową opłatą 200zł (dla członków KN nie jest możliwe zgłoszenie po terminie)

 1. Nagrody i świadczenia organizatorów

Medale za miejsca 1-3 w każdej kategorii.

 1. Pakiet startowy

70 zł – za jedną konkurencję, (Wpisowe Juniorów i Juniorów Młodszych pokrywa również wpisowe za start w kategorii Senior).

200 zł – opłata dodatkowa za zgłoszenie po terminie.

Opłata za pakiet startowy wyłącznie przelewem na konto. W opisie przelewu należy wpisać pełne imię i nazwisko zawodnika. Opłatę za pakiet startowy należy wnosić na następujące konto bankowe:

Bank BGŻ. S.A 41 2030 0045 1110 0000 0333 1220

Odbiorca: Klub Sportowy Skarpa Bytom, ul. Modrzewskiego 5A

W celu uzyskania dokumentu księgowego potwierdzającego wniesienie opłaty startowej należy przesłać na adres: techniczny.skarpa@gmail.com wiadomość z podaniem daty dokonanego przelewu, oraz danymi (wraz z adresem) osoby/instytucji na którą należy wystawić dokument. Rachunki zostaną rozesłane pocztą. Uwaga – nie będzie możliwości wniesienia opłaty startowej oraz uzyskania dokumentu potwierdzającego jej wniesienie na miejscu, w dniu zawodów.

 1. Miejsce

Skarpa Bytom Rozbark
Wojciecha Kilara 33, 41-900 Bytom

    10. Harmonogram

23.04.2022 r. – Sobota

Młodzicy – czasówki (10m)

9:00 – 9:45 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów,

10:00 – 11:45 – praktyki i eliminacje,

12:00– 12:45 – finały,

13:00 – ceremonia dekoracji medalistów,

Juniorzy młodsi, juniorzy – czasówki (15m),

12:00 – 12:45 potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów,

13:15 – 15:15 – praktyki i eliminacje,

15:30 – 16:15 – finały

16:30 – ceremonia dekoracji medalistów

Młodzieżowcy i seniorzy – czasówki (15m),

16:00 – 16:45 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów,

17:00 –18:15 – praktyki i eliminacje, (wyniki eliminacji JM, J zostaną przepisane z eliminacji ze swojej kategorii wiekowej)

18:30 – 19:15 – finały,

19:30 – ceremonia dekoracji medalistów

Harmonogram może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych kategoriach i konkurencjach. Organizator Pucharu Polski planuje rozegrać zawody na ścianie zewnętrznej. Z uwagi na warunki pogodowe, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca zawodów na ścianę wewnętrzną.

 1. Dojazd

Parking na terenie Skarpa Bytom Rozbark:

Wojciecha Kilara 33, 41-900 Bytom,

 1. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Marek Chłopaś

Sędzia główny: Natalia Woś

Sędziowie PZA: …

 1. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzane są następujące zasady:

– Uczestnicy przed wejściem do obiektu powinni zdezynfekować ręce. W całym obiekcie znajdują się płyny do dezynfekcji osobistej – zachęcamy do korzystania.

– Wewnątrz Centrum Organizator zaleca korzystanie z maseczek oraz zasłanianie ust i nosa. Niniejsza prośba nie dotyczy zawodników w momencie startu.

– Preferowane jest używanie magnezji w płynie.

 1. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Polski w Skarpa Bytom Rozbark
Wojciecha Kilara 33, 41-900 Bytom w dniu 23.04.2022, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

zawody stopka bytomMSiT_kolorowe_2021_poziom

______________________________________________________________________ 

Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook

Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie

Polub profil Poland Climbing Team na Facebook

Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA

e-mail:  kws@pza.org.pl

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni