wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Kadra Narodowa 2023 [wspinaczka sportowa]

Kadra Narodowa 2023 [wspinaczka sportowa]

Opublikowano: 8-12-2022; 13:42 przez Wspinaczka Sportowa | Modyfikacja: 8-12-2022; 14:12 przez Wspinaczka Sportowa

Proponowany skład zawodników Kadry Narodowej 2023 [wspinaczka sportowa]

 Przedstawiamy proponowany skład zawodników Kadry Narodowej na rok 2023 przygotowany jest na podstawie dokumentu „Regulamin kwalifikacji i powoływania kadry narodowej PZA we wspinaczce sportowej” >> 

Niżej wymienieni zawodnicy proszeni są o przesłanie dokumentów:

  1. Porozumienie z zawodnikiem KN (skan + oryginał) >>
  2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzania danych osobowych (skan + oryginał) >>
  3. Paszport (skan)
  4. Aktualne badania lekarskie (skan) – nie dotyczy zawodników korzystających z COMS
  • Skany prosimy przesłać e-mailem na adres: monika.prokopiuk@pza.org.pl,
  • Podpisane oryginały Porozumienia i Zgody oraz wydrukowane skany paszportu i badań pocztą tradycyjną do biura PZA: ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa

Powyższe dokumenty należy przesłać do dnia 20.12. 2022 r.

Oficjalny skład Kadry Narodowej zostanie zatwierdzony przez Zarząd po spełnieniu warunków formalnych i opublikowany na stronie PZA.

Proponowany skład Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej na rok 2023 >>

 

Partnerzy