wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Śląska Dzieci Młodszych, Dzieci, Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w boulderingu, 9 grudnia 2023

Mistrzostwa Śląska Dzieci Młodszych, Dzieci, Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w boulderingu, 9 grudnia 2023

Opublikowano: 27-11-2023; 12:49 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 27-11-2023; 12:59 przez Piotr Bunsch

bouldering 1

 

W dniu 9 grudnia na Skarpie Bytom- Rozbark odbędą się Mistrzostwa Śląska 2023
w kategoriach: dzieci młodsze, dzieci, młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy; w konkurencji Bouldering.

Zawody realizowane są przy wsparciu finansowym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 1. Organizacja
  Śląski Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej, Skarpa Bytom.
 2. Partnerzy
  Województwo Śląskie, Chwyciarnia PreZero Arena Gliwice, Skarpa Bytom-Rozbark, Centrum Wspinaczkowe Klif, Granice.pl.
 3. Uczestnictwo
  W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież reprezentująca kluby z Województwa Śląskiego. W przypadku osób niezrzeszonych, o możliwości wzięcia udziału decyduje adres zamieszkania na terenie Województwa Śląskiego. Każdy zawodnik powinien dostarczyć w dniu zawodów wypełnione i podpisane oświadczenie zgody rodzica. Formularz do wyrażenia zgody przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się w linku. (http://www.pza.org.pl/download/573023.pdf)

 

Kategorie wiekowe – chłopcy i dziewczynki:

 • dzieci młodsze, rocznik 2014 i młodsi
 • dzieci, rocznik 2012-2013,
 • młodzicy, rocznik 2010-2011,
 • juniorzy młodsi, rocznik 2008–2009,
 • juniorzy, rocznik 2006-2007.

 

Charakter rywalizacji!

Każda kategoria będzie miała do zrobienia 16 baldów, 5 prób na balda.

Nie ma rundy finałowej.

 

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników. Badania lekarskie i licencje PZA nie są wymagane.

 

 1. Rejestracja i termin zapisów

Zgłoszenia na Mistrzostwa Śląska 2022 są przyjmowane tylko przez Internet:

 • Zgłoszenie wysyłamy na adres sozws@onet.eu podając Imię i Nazwisko zawodnika, rok urodzenia, miasto zamieszkania, nazwę klubu

Termin zapisów upływa dnia: 05.12.2023

Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

 

 1. Opłata startowa

80 zł – opłata startowa

Opłaty dokonujemy  przelewem na konto ŚOZWS:
BNP PARIBAS 70 2030 0045 1110 0000 0387 7390 (podając w tytule imię i nazwisko zawodnika oraz konkurencja Bouldering). Przy opłacie w ostatniej chwili, obowiązkowe będzie pokazanie potwierdzenia przelewu.

 

 1. Nagrody i świadczenia organizatorów
 • miejsca 1–3: puchary i nagrody książkowe
 • pakiet startowy
 •  
 1. Miejsce

Zawody odbywać się będą na terenie Skarpy Bytom- Rozbark, Wojciecha Kilara 33,

41-902 Bytom.

 1. Harmonogram

Sobota, 09.12.2023 – konkurencja bouldering

Dzieci młodsze i Dzieci

08:15-9:00 Potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów

09:30-12.30 Start- 16 baldów

13:15 Ceremonia dekoracji medalistów

 

Młodzicy Juniorzy młodsi i Juniorzy

12:30-13:10 Potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów

13:45-16.45 Start- 16 baldów

17:30 Ceremonia dekoracji medalistów

 

Harmonogram może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych kategoriach.

 

 1. Osoby oficjalne

Sędzia główny: Maciej Melcher

Konstruktorzy baldów: Dmytro Lliukhin, Marek Chłopaś, Marek Stiller i Maciek Stec.

 

 1. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna. 

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Mistrzostwach Śląska w Bytomiu w dniu 19 Listopada 2022 roku wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach, Śląskiemu Okręgowemu Związkowi Wspinaczki Sportowej oraz jego partnerom.

 
Partnerzy