wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Wspinaczki Sportowej - Informacje > Komisja Wspinaczki Sportowej

Komisja Wspinaczki Sportowej

Opublikowano: 16-03-2016; 12:22 przez mteg | Modyfikacja: 17-07-2021; 5:27 przez Arkadiusz Kamiński

Adres kontaktowy: 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24 e-mail: kws@pza.org.pl

Skład Komisji Wspinaczki Sportowej PZA:

 • Rafał Kanowski – przewodniczący
 • Piotr Bunsch – członek zarządu PZA, 
 • Agnieszka Burczyk-Szrek – członek zarządu PZA,
 • Andrzej Kajdan,
 • Michał Łodziński,
 • Łukasz Smagała

Z komisją można skontaktować się pisząc na adres kws@pza.org.pl lub korzystając z adresów do poszczególnych osób (linki powyżej).

Komisja Wspinaczki Sportowej pracuje w oparciu o regulamin KWS, dostępny w pliku PDF.

Sprawozdania z prac KWS PZA znajdują się tutaj

Zadania: w ramach kompetencji udzielonych KWS przez Zarząd PZA, Komisja organizuje i nadzoruje współzawodnictwo we wspinaczce sportowej pod patronatem PZA. Jako ciała doradcze KWS funkcjonują następujące grupy robocze:

 • Zespół ds. szkolenia tzw „Sztab Szkoleniowy”
 • Sekretariat KWS,
 • Kolegium Sędziów,
 • Kolegium Konstruktorów Dróg,
 • Zespół ds. UKS-ów i sportu powszechnego,
 • Zespół ds. Sportu Osób z Niepełną Sprawnością, 
 • Komisja Zawodników, 
 • Komisja Dyscyplinarna,

Ww. grupy robocze są powoływane i rozwiązywane przez KWS. Decyzje podjęte przez grupy robocze (poza Komisją Dyscyplinarną) są zatwierdzane przez KWS.

Do zadań KWS spoza pola pracy grup roboczych należy:

 • przedstawianie do zatwierdzenia przez Zarząd PZA własnych wniosków i uchwał,
 • ustalanie kalendarza zawodów PZA,
 • ustalanie dotacji,
 • wyznaczanie delegatów na zawody kalendarza PZA.

Zespół ds. szkolenia KWS – tzw. Sztab Szkoleniowy

Ewa Białkowska – trener

Monika Prokopiuk – trener,

Mateusz Mirosław – trener odpowiedzialny za przygotowania Aleksandry Mirosław do IO w Tokio 2020,

 

Współpraca:

Robert Wykręt – trener

Andrzej Kajdan – trener

Zespół ds. szkolenia nazywany również Sztabem Szkoleniowym odpowiada za kreowanie i realizację szkolenia sportowego PZA we wszystkich kategoriach wiekowych objętych szkoleniem, wyznaczaniem ścieżki kariery sportowej, poszukiwaniem talentów i modelowaniem ich procesu szkoleniowego celem podniesienia poziomu sportowego i uzyskania znaczących wyników. 

 

Sekretariat i osoby współpracujące z KWS

Krzysztof Walasek – rejestracja w systemach IFSC, publikowanie informacji na www związku,

Zadania:

 • prowadzenie ewidencji licencji klubów, sędziów, kompozytorów dróg, instruktorów i trenerów — z uwzględnieniem rodzajów licencji i wysokości opłat,
 • prowadzenie ewidencji finansów KWS,
 • publikowanie na stronach internetowych KWS informacji o imprezach pod patronatem PZA,
 • publikowanie formularzy zgłoszeń organizatorów imprez, zgłoszeń na imprezy i wniosków licencyjnych,
 • moderowanie stron KWS PZA,
 • prowadzenie dokumentacji korespondencji z biurem Zarządu PZA, IFSC i Ministerstwem Sportu,
 • przesyłanie do biura Zarządu PZA protokołów z posiedzeń i uchwał KWS:
  • poprawianie protokołów z zebrań KWS,
  • protokołowanie decyzji KWS z głosowań na grupie dyskusyjnej KWS,
 • opiniowanie wniosków o przyznanie klas sportowych na podstawie wyników w zawodach,
  • opiniowanie wniosków za wyniki w zawodach,
 • pomoc przy organizacji startów kadry narodowej w wybranych międzynarodowych zawodach pucharowych — tylko na prośbę zawodników,
 • pomoc przy organizacji zgrupowań kadry narodowej — wyszukiwanie noclegów, organizowanie dojazdu — na prośbę organizatora,
 • przygotowywanie bieżących dokumentów KWS, między innymi takich jak: rekomendacje KWS dla zawodników, zestawienie bazy antydopingowej KWS PZA, zestawienie członków kadry narodowej dla Ministerstwa Sportu, przygotowanie opisów do oferty z lat ubiegłych etc. Gotowe dokumenty przesyłane będą do akceptacji KWS,
 • przyjmowanie (ewentualna korekta) rozliczeń i sprawozdań z wyjazdów na imprezy dofinansowywane przez KWS PZA,
 • publikowanie na stronie internetowej PZA wyników i osiągnięć zawodników z kadry narodowej.

Kolegium Sędziów

Rafał Kanowski  – przewodniczący kolegium, sędzia główny, 

Sandra Bauer – sędzia główny PZA, 

Artur Polański – sędzia główny IFSC, 

Z kolegium sędziów można skontaktować się pisząc na adres kskws@pza.org.pl

Zadania:

 • opracowywanie regulaminów współzawodnictwa,
 • wnioskowanie o nadanie/odebranie licencji sędziów,
 • organizacja kursów sędziów,
 • wyznaczanie sędziów na zawody kalendarza PZA.

Decyzje podjęte przez Kolegium Sędziów są zatwierdzane przez KWS.

Kolegium Konstruktorów Dróg

 • Michał Łodziński – przewodniczący
 • Łukasz Smagała

Zadania:

 • opracowywanie regulaminów,
 • wnioskowanie o nadanie/odebranie licencji konstruktora dróg,
 • organizacja kursów konstruktorów dróg,
 • wyznaczanie konstruktorów dróg na zawody kalendarza PZA.

Decyzje podjęte przez Kolegium Konstruktorów Dróg są zatwierdzane przez KWS.

Zespół ds. Sportu Powszechnego

 • Arkadiusz Kamiński – koordynacja zadań w ramach Sportu Wszystkich Dzieci

Zadania:

 • przygotowywanie wniosków i sprawozdań do Ministerstwa Sportu dotyczących sportu powszechnego,
 • organizacja Pucharu Młodzików i Dzieci,
 • organizacja zgrupowań Młodzików i Dzieci,
 • zatwierdzanie sprawozdań z imprez pod patronatem PZA dotyczących sportu powszechnego,
 • prowadzenie dokumentacji korespondencji,
 • przesyłanie do KWS protokołów z posiedzeń,
 • współpraca z trenerami i opiekunami.

Decyzje podjęte przez Zespół ds. Sportu Powszechnego są zatwierdzane przez KWS.

Zespół ds. Sportu Osób z Niepełną Sprawnością

Zadania:

 • Opracowanie zasad, przepisów współzawodnictwa sportowego we wspinaczce dla osób z niepełną sprawnością, 
 • Koordynacja organizacji zawodów ogólnopolskich.

Komisja Zawodników

 • Jakub Główka – przewodniczący
 • Małgorzata Rudzińska,
 • Aleksandra Rudzińska,
 • Marcin Dzieński,
 • Monika Prokopiuk,
 • Piotr Schab.

Zadania:

 • reprezentowanie zawodników, 
 • współpraca z KWS w zakresie tworzenia przepisów i regulaminów wspinaczki sportowej, 
 • opiniowanie proponowanych rozwiązań dotyczacych wspinaczki sportowej. 

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni