wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Dofinansowanie wypraw 2019

Dofinansowanie wypraw 2019

Opublikowano: 10-10-2018; 11:38 przez Ewelina Raczyńska | Modyfikacja: 20-11-2018; 7:39 przez Ewelina Raczyńska

Termin:

  1. Komisja Taternictwa Jaskiniowego informuje, że wnioski o dofinansowanie wypraw na rok 2019 należy składać do dnia 11. listopada 2018 roku do godziny 23:59 (data przyjęcia wiadomości przez serwer PZA – prosimy brać pod uwagę opóźnienia).

       2. Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu dofinansowania!

Wniosek:

  1. Wnioski należy składać poprzez formularz elektroniczny: dofinansowanie_wypraw_2019

UWAGA! Prosimy nie drukować i nie skanować formularzy wniosków oraz nie przesyłać ich dodatkowo e-mailem. Złożenie e-wniosku będzie traktowane jako oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zgody Zarządu klubu na złożenie wniosku. W wątpliwych przypadkach KTJ zastrzega sobie prawo do kontaktu z Zarządem klubu w celu potwierdzenia tej zgody.

       2. We wniosku należy podać nazwiska uczestników zgrupowania, z wyszczególnieniem tych, którzy zostaną zgłoszeni do kadry narodowej (min. 2 osoby) oraz instruktorów. Prosimy o możliwie precyzyjne określanie składu, ponieważ dotychczasowe osiągnięcia uczestników planowanej wyprawy są jednym z kryteriów oceny wniosków.

     3. Wnioskodawców, którzy uzyskali dofinansowania na rok 2018, prosimy o załączenie do wniosku bibliografii ich projektów (odniesień do publikacji, w których ukazywały się ostatnie sprawozdania). W przypadku publikacji innych niż „Jaskinie” oraz strona WWW PZA, prosimy o udostępnienie treści publikacji np. poprzez załączenie jej tekstu lub skanu.

Warunki:

  1. Zgodnie z decyzją WZD KTJ PZA, który odbył się w dniach 23 – 24.10.2010 roku dofinansowanie otrzyma nie więcej niż 10 zgłoszonych wypraw. 

      2. Zgodnie z „Regulaminem dofinansowywania wypraw przez KTJ PZA”, rozpatrywanie wniosków odbywało będzie się według następujących kryteriów:

  • cel zgrupowania (priorytetem KTJ jest działalność eksploracyjna),
  • rejon działalności,
  • okres i czas trwania wyprawy,
  • skład, m.in. ilość uczestników oraz wyniki sportowe i eksploracyjne uzyskane przez nich w dotychczasowej działalności wprowadzonej do bazy przejść PZA; także wartość unifikacyjna zgrupowania (wyprawy międzyklubowe, międzynarodowe),
  • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych przez organizatora za rok 2018 oraz poprzednie lata (pkt. 11 Regulaminu dofinansowywania wypraw przez KTJ PZA”)

     3. Pełny NOWY regulamin dofinansowania wypraw przez Komisję Taternictwa Jaskiniowego PZA dostępny jest tutaj: Regulamin dofinansowywania wypraw przez KTJ PZA

 

Zgłoszenie do Kadry Narodowej:

Po otrzymaniu akceptacji wniosku o dofinansowanie wyprawy, Kierownik wyprawy powinien złożyć dokumenty dot. zgłoszenia zawodnika do Kadry Narodowej do dnia 3.12 .2018

Koniecznie sprawdź nową procedurę zgłaszania zawodników do Kadry Narodowej.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: ktj@pza.org.pl

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA

Partnerzy
Partnerzy techniczni