wróć
Polski Związek Alpinizmu

Oferta szkoleń KWS

Opublikowano: 20-09-2008; 14:30 przez mteg

Komisja Wspinaczki Sportowej oferuje szkolenia z zakresu sędziowania
i konstruowania dróg na zawodach we wspinaczce sportowej organizowanych
pod patronatem PZA. Uczestnicy szkoleń otrzymują uprawnienia PZA
i zdobywają kwalifikacje pozwalające im na wykonywanie pracy
Sędziego PZA lub Konstruktora dróg PZA.


Kurs sędziowski


Informacje ogólne

 

Kursy sędziowskie organizowane są w każdym roku kalendarzowym. Osoby
zainteresowane udziałem w kursie proszone są o zgłaszanie się drogą
elektroniczną
pod adres kws@pza.org.pl.

 

W przypadku otrzymania co najmniej 8 zgłoszeń, po wcześniejszym
kontakcie z zainteresowanymi, ogłaszany jest termin i miejsce szkolenia.

 

Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat,

 • przedstawienie w czasie rejestracji uczestników dowodu wniesienia
  właściwej opłaty tytułem uczestnictwa w kursie/unifikacji,

 • w przypadku członków PZA: przedstawienie w czasie rejestracji
  uczestników ważnej legitymacji klubowej lub zaświadczenia z klubu
  o przynależności,

 • przedstawienie w czasie rejestracji uczestników zaświadczenia
  o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania funkcji sędziego
  sportowego.


Formularz zgłoszenia musi zawierać:

 • imię i nazwisko,

 • datę urodzenia,

 • miejsce zamieszkania,

 • telefon kontaktowy,

 • adres e-mail.


Koszty

 • kandydaci na sędziów (kurs): 200 zł, dla członków PZA 50% zniżki,

 • sędziowie i sędziowie w czasie stażu (unifikacja): 50 zł,

 • uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdów
  i zakwaterowania.


Informacje o możliwościach tańszych noclegów
zostaną podane przez organizatorów kursów na miesiąc
przed rozpoczęciem kursów.

 

Dodatkowe informacje

 1. Aktualne przepisy PZA są dostępne
  tutaj.

 2. Kandydaci na sędziów po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu
  końcowego przed uzyskaniem licencji sędziego muszą odbyć
  3 staże w zawodach kalendarza PZA, w tym po 1 stażu
  w każdej konkurencji i 1 staż w zawodach Pucharu Polski Juniorów.

 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc
  na adres kws@pza.org.pl.Kurs konstruktorów dróg


Informacje ogólne

 

Kursy konstruktorów dróg organizowane są w każdym roku kalendarzowym.
Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są
o zgłaszanie się drogą elektroniczną
pod adres kws@pza.org.pl.

 

W przypadku otrzymania co najmniej 8 zgłoszeń, po wcześniejszym
kontakcie z zainteresowanymi, ogłaszany jest termin i miejsce szkolenia.

 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do układania dróg
i problemów na zawodach z kalendarza PZA. Kurs składa się z dwóch
części: teoretycznej, obejmującej przepisy współzawodnictwa PZA
istotne dla układaczy dróg i ogólne zasady organizacji układania
dróg, oraz na część praktyczną, czyli układanie problemów/dróg,
ich testowanie, modyfikowanie i weryfikację.

 

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat,

 • przedstawienie w czasie rejestracji uczestników dowodu wniesienia
  właściwej opłaty tytułem uczestnictwa w kursie/unifikacji,

 • w przypadku członków PZA: przedstawienie w czasie rejestracji
  uczestników ważnej legitymacji klubowej lub zaświadczenia z klubu
  o przynależności,

 • przedstawienie w czasie rejestracji uczestników zaświadczenia
  o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania funkcji konstruktora
  dróg.

 • przedstawienie wykazu najlepszych przejść skalnych,
  przedstawienie wykazu startów w zawodach i ewentualnego doświadczenia
  w układaniu dróg.


Formularz zgłoszenia musi zawierać:

 • imię i nazwisko,

 • datę urodzenia,

 • miejsce zamieszkania,

 • telefon kontaktowy,

 • adres e-mail.


Koszty

 • kandydaci na konstruktorów dróg (kurs): 300 zł, dla członków PZA
  50% zniżki,

 • konstruktorzy dróg w czasie stażu (unifikacja): 50 zł,

 • uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdów
  i zakwaterowania.


Informacje o możliwościach tańszych noclegów
zostaną podane przez organizatorów kursów na miesiąc przed rozpoczęciem
kursów.

 

Dodatkowe informacje

 1. Aktualne przepisy PZA są dostępne
  tutaj.

 2. Kandydaci na konstruktorów dróg PZA po ukończeniu kursu i zdaniu
  egzaminu końcowego przed uzyskaniem licencji konstruktora dróg PZA
  muszą odbyć 3 staże w zawodach kalendarza PZA, w tym po 1 stażu
  w każdej konkurencji i 1 staż w zawodach Pucharu Polski Juniorów.

 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc
  na adres kws@pza.org.pl.

Partnerzy
Partnerzy techniczni