wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Kurs trenerów wspinaczki sportowej

Kurs trenerów wspinaczki sportowej

Opublikowano: 13-08-2007; 16:37 przez mteg

PZA planuje przeprowadzenie jesienią br. kursu trenerów wspinaczki
sportowej. Zajęcia mają się rozpocząć w pierwszej połowie września
w Warszawie i potrwać do końca listopada.

Osoby które ukończą kurs otrzymają uprawnienia państwowe trenera
II klasy wspinaczki sportowej. Program kursu, obejmujący 300 godzin
zajęć powstał dzięki współpracy PZA
z niemieckim Alpenverein (DAV), prowadzącym kursy trenerów
wspinaczki sportowej od 10 lat. Program obejmuje m.in. zagadnienia
związane z teorią sportu, treningiem, taktyką i techniką wspinaczki oraz
teorią asekuracji, psychologią sportu i regulaminami współzawodnictwa.
Obecnie trwają formalności związane z zatwierdzeniem programu przez
Ministerstwo Sportu.

Uczestnicy kursu powinni posiadać świadectwo dojrzałości oraz
tytuł instruktora wspinaczki sportowej od co najmniej dwóch lat (zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury
fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania).

Kryteria selekcyjne uczestników w razie większej liczby chętnych
mogą stanowić udokumentowane, aktywne uczestnictwo w prowadzeniu
działalności szkoleniowej lub we współzawodnictwie organizowanym przez
Polski Związek Alpinizmu oraz wynik testu sprawnościowego DAV
wg załącznika do programu kursu.

Część zajęć w czasie kursu poprowadzą trenerzy zagraniczni —
wg wstępnych ustaleń w tygodniu między 24 a 30 września
(aktualizacja w dn. 4 czerwca w związku z nakładaniem się poprzedniego terminu na zawody MŚ w Hiszpanii) wykłady mają
poprowadzić trenerzy z DAV. Osoby biorące pod uwagę swoje uczestnictwo
w kursie uprzejmie prosimy o zarezerwowanie sobie w tym okresie wolnego czasu.
Ponieważ do planowanego rozpoczęcia zajęć pozostało jeszcze ponad trzy miesiące,
istnieje możliwość doboru kadry szkoleniowej — osoby chcące wesprzeć
działania Związku w tym zakresie lub włączyć się w prace
organizacyjne proszone są o kontakt mailowy <tomasz.kugler@pza.org.pl>.

Kolejna informacja nt. kursu zostanie podana po akceptacji programu
przez ministerstwo, prawdopodobnie w połowie czerwca.


Aby otrzymywać aktualne informacje nt. kursu prosimy wypełnić
i przesłać do PZA formularz zgłoszenia.
Lista zgłoszeń jest dostępna tutaj.

Partnerzy