wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Sekretariat KWS w 2008 roku

Sekretariat KWS w 2008 roku

Opublikowano: 28-05-2008; 16:17 przez mteg

Komisja Wspinaczki Sportowej zdecydowała o podtrzymaniu współpracy
z kolegą Krzysztofem Walaskiem, który będzie pracował
w roli sekretarza KWS w 2008 roku. Komisja ustaliła warunki
na jakich będzie on zatrudniony w bieżącym roku.


Od dnia 1 kwietnia ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia
sekretarza z tytułu umowy zlecenia:


 • 551 PLN netto — za miesiąc kwiecień,

 • 418 PLN netto miesięcznie — za okres od maja do grudnia włącznie.Ustalona została również nowa lista zadań i obowiązków sekretarza KWS.

Będą to:


 1. prowadzenie ewidencji licencji zawodników, klubów, sędziów,
  kompozytorów dróg, instruktorów i trenerów — z uwzględnieniem
  rodzajów licencji i wysokości opłat,

 2. prowadzenie ewidencji finansów KWS,

 3. przyjmowanie od organizatorów i publikowanie
  na stronach internetowych KWS
  informacji o imprezach pod patronatem PZA,

 4. publikowanie formularzy zgłoszeń organizatorów imprez, zgłoszeń
  na imprezy i wniosków licencyjnych,

 5. moderowanie stron KWS PZA,

 6. prowadzenie dokumentacji korespondencji z biurem Zarządu PZA,
  IFSC i Ministerstwem Sportu,
 7. przesyłanie do biura Zarządu PZA protokołów z posiedzeń
  i uchwał KWS:


  • poprawianie protokołów z zebrań KWS,

  • protokołowanie decyzji KWS z głosowań na grupie
   dyskusyjnej KWS,

 8. opiniowanie wniosków o przyznanie klas sportowych
  na podstawie wyników w zawodach,


  • opiniowanie wniosków za wyniki w zawodach,

  • przekazywanie wniosków za przejścia skale do opiniowania KWS,
   po akceptacji, publikowanie przyznania klas,

 9. pomoc przy organizacji startów kadry narodowej w wybranych
  międzynarodowych zawodach pucharowych — tylko na prośbę zawodników,
 10. administrowanie bieżącą pocztą e-mail,
  z konta kws@pza.org.pl nie wymagającą decyzji KWS,


  • odpowiadanie na e-maile zawodników, trenerów
   i działaczy,

  • odpowiadanie na zapytania biura PZA,

 11. pomoc przy organizacji zgrupowań kadry narodowej — wyszukiwanie
  noclegów, organizowanie dojazdu — na prośbę organizatora,

 12. przygotowywanie bieżących dokumentów KWS, między innymi takich
  jak: rekomendacje KWS dla zawodników, zestawienie bazy
  antydopingowej KWS PZA, zestawienie członków kadry narodowej
  dla Ministerstwa Sportu, przygotowanie opisów do oferty z lat
  ubiegłych etc.

  Gotowe dokumenty przesyłane będą do akceptacji KWS,

 13. przyjmowanie (ewentualna korekta) rozliczeń i sprawozdań
  z wyjazdów na imprezy dofinansowywane przez KWS PZA,

 14. publikowanie na stronie internetowej PZA wyników i osiągnięć
  zawodników z kadry narodowej.


Partnerzy