wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Kurs unifikacyjny dla Instruktorów Sportu o specjalności Wspinaczka Sportowa

Kurs unifikacyjny dla Instruktorów Sportu o specjalności Wspinaczka Sportowa

Opublikowano: 3-10-2021; 21:51 przez Jolanta Głowacka

Polski Związek Alpinizmu zaprasza na kurs unifikacyjny dla Instruktorów Sportu o specjalności Wspinaczka Sportowa, po którym instruktorzy sportu będą mogli legitymować się uprawnieniami Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA.

Instruktor Wspinaczki Sportowej PZA posiada kompetencje do:

 

 1. prowadzenia i nadzorowania zajęć oraz szkolenia na sztucznych obiektach wspinaczkowych,
 2. trenowania i przygotowywania zawodników do zawodów wspinaczki sportowej w ramach klubów i sekcji sportowych oraz UKS,
 3. prowadzenia zajęć na kursach fakultatywnych z zakresu wspinaczki sportowej organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu lub inne uprawnione podmioty,
 4. prowadzenia zajęć specjalistycznych obejmujących tematykę i zakres zawarty w programach kursu instruktora wspinaczki sportowej,
 5. kierowania sekcją wspinaczkową, klubem UKS lub inną organizacją w zakresie prowadzenia zajęć wspinaczkowych,
 6. prowadzenia zajęć i szkolenia we wspinaczce sportowej w terenie skalnym trwale ubezpieczonym według programów Polskiego Związku Alpinizmu, zgodnie z Regulaminem Szkolenia PZA.

 

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. mieć ukończone 18 lat
 2. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie wspinaczkowe udokumentowane:
 • wykazem przejść skałkowych dróg o trudności minimum 7a OS i 7b RP (te same kryteria obowiązują kobiety i mężczyzn)

lub

 • wykazem osiągnięć w zawodach wspinaczkowych rangi Pucharu Polski Juniorów lub Seniorów

lub

 • posiadaniem co najmniej II klasy sportowej we wspinaczce sportowej lub skalnej
 1. posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ze wspinaczki sportowej na drogach ubezpieczonych.

Cena kursu to 950 PLN składające się z dwóch rat:

 • 200 PLN opłaty za egzamin wstępny płatne przed przystąpieniem do egzaminu
 • 750 PLN opłaty za kurs płatne przed rozpoczęciem kursu

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się tutaj 3,2oraz przesłanie wraz ze swoim wykazem wspinaczkowym oraz zestawieniem prowadzonych szkoleń ze wspinaczki sportowej na drogach ubezpieczonych na adres kurs.is@pza.org.pl do 15 października. Wszystkie dodatkowe pytania prosimy kierować na ten sam adres. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Po analizie zgłoszeń kandydaci spełniający kryteria naboru zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego, który składać się będzie z dwóch części:

a) część teoretyczna (test oraz rozmowa kwalifikacyjna),
b) część praktyczna — pokaz sprawności wspinaczkowej na drodze ubezpieczonej o trudnościach  7a oraz wykazanie się umiejętnościami z zakresu asekuracji (zakres kursu wspinaczki skalnej wg programu PZA, z wyłączeniem wspinaczki na własnej asekuracji).

Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 23 października o godzinie 10 w Łodzi na ściance AKG (Łódź, ul. Ludomira Różyckiego). 

Harmonogram kursu (miejsca zjazdów zostaną podane w trakcie kursu):

6-7 listopada

27-28 listopada

11-12 grudnia

18-19 grudnia

 

Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące kursu zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

Partnerzy
Partnerzy techniczni