wróć
Polski Związek Alpinizmu

Licencje PZA / IFSC

Opublikowano: 26-03-2018; 11:24 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 11-03-2021; 19:58 przez Rafał Kanowski

Komisja Wspinaczki Sportowej dokłada wszelkich starań, by publikować i ogłaszać wszystkie ważne informacje poświęcone sprawom wspinaczki sportowej. Jednak to po stronie klubów, trenerów i zawodników (rodziców w przypadku osób nieletnich), leży wyłączna odpowiedzialność za zapoznanie się z nimi i bieżące śledzenie strony internetowej PZA. Dotyczy to również komunikatów i informacji wysyłanych przez KWS za pomocą e-mail. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z KWS pisząc na adres kws@pza.org.pl 

Licencje zawodników PZA i IFSC

W związku z rozwojem dyscypliny oraz wymogami Ministerstwa Sportu i Turystyki od tego roku, na wniosek Komisji Wspinaczki Sportowej, Polski Związek Alpinizmu wprowadza licencje dla zawodników.

Licencja zawodnika to indywidualny numer licencyjny przypisany każdemu zawodnikowi zarejestrowanemu w systemie PZA, który dopełnił wszystkich wymaganych formalności. Dodatkowym elementem są plastikowe karty licencji wydawane zawodnikom. Obowiązkiem posiadania licencji objęci są wszyscy zawodnicy od kategorii dzieci młodszych* po seniorów. Szczegółowe zasady dotyczące licencji zawodników zawarte są w: regulaminie wydawania licencji dla zawodników (również do znalezienia w zakładce dokumenty na stronie PZA). 

2018-licencja-zawodnika-wzór

Jak otrzymać licencję:

Kluby lub trenerzy/zawodnicy  proszeni są o:

 1. Zapoznanie się z regulaminem wydawania licencji zawodnika PZA
 2. Rejestrację – zawodnicy ubiegający się o licencje muszą być zarejestrowani w systemie PZA,
 3. Przesłanie e-mailem na adres licencjekws@pza.org.pl zdjęć zawodników ubiegających się o licencję (plik w formacie JPG). Obowiązujące wymiary zdjęcia JPG to: 236 x 295 px 300 dpi. Zdjęcie należy podpisać: imię_nazwisko.jpg W treści e-maila prosimy podać następujące dane zawodnika ubiegającego się o licencję: imię i nazwisko, datę urodzenia, przynależność klubową. 
 4. Uiszczenie opłaty za licencję, zgodnie z tabelą opłat na dany rok. W tytule przelewu proszę wpisać: „Licencja zawodnika rok_imię_nazwisko” np. Licencja zawodnika 2021_Jan_Kowalski

Odbiór licencji będzie możliwy podczas zawodów u sędziego lub delegata PZA, pod warunkiem wystąpienia o licencję na minimum 7 dni roboczych przed pierwszym dniem danych zawodów.  

Opłaty za licencje w 2021 roku

Zgodnie z powyższym regulaminem w roku 2020 zawodników obowiązują następujące opłaty licencyjne:

Kategoria wiekowa Członkowie PZA Pozostałe osoby
Dzieci i dzieci młodsze 20 zł 40 zł
Młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy 30 zł 60 zł
Młodzieżowcy i seniorzy 50 zł 100 zł
Wydanie duplikatu karty 10 zł 20 zł

UWAGA! Ustala się 50% bonifikatę dla w/w płatności za licencję zawodnika, jeżeli w/w formalności zostaną dopełnione do do dnia 31.01.2021 (decyduje data zaksięgowania). 

Od 2018 roku wszystkie opłaty należy wpłacać na numer konta PZA nr: 06 1140 2004 0000 3802 7739 0763

Komisja Wspinaczki Sportowej

*Odstępstwa opisane są w regulaminie § 5

Licencja IFSC

Według przepisów IFSC (International Federation of Sport Climbing) zawodnik przed rozpoczęciem startów w zawodach międzynarodowych Pucharu oraz Mistrzostw Europy i Świata, zarówno juniorów jak i seniorów powinien posiadać aktualną na dany rok licencję IFSC. 

Jak otrzymać licencję IFSC:

 1. O licencję IFSC dla zawodnika lub osoby współpracujące może wystąpić tylko i wyłącznie Polski Związek Alpinizmu. Licencję IFSC wyrabia się co roku. 
 2. Wnioski o licencję generowane są elektronicznie poprzez system on-line IFSC, 
 3. Zawodnicy lub osoby oficjalne starające się o licencję IFSC proszone są o zgłoszenie się do KWS pisząc na adres kws@pza.org.pl 
 4. KWS przygotowuje wniosek licencyjny, następnie odsyła go w wersji elektronicznej do zawodnika/osoby współpracującej z prośbą o podpisanie (w przypadku osób nieletnich podpisują rodzice) i odesłanie go w dwóch wersjach: 
  1. Kopię (czytelny skan, zdjęcie wykonane np. telefonem) wysłać na adresy: biuro@pza.org.pl  oraz kws@pza.org.pl
  2. ORYGINAŁ wysłać metodą tradycyjną (np. pocztą) na adres Biura PZA, ul. Mokotowska 24 lok. 62, 00-561 Warszawa, 
 5. Dokonać opłaty 160,00 zł za licencję zawodnika IFSC zgodnie z tabelą opłat na rachunek: 06 1140 2004 0000 3802 7739 0763 w tytule wpłaty prosimy wpisać: IMIĘ_NAZWISKO LICENCJA ZAWODNIKA IFSC
 6. Biuro PZA wystąpi do IFSC o nadanie licencji zawodnika dopiero jak oryginał dotrze do biura i wpłata zostanie zaksięgowana. 

O Licencje IFSC należy wystąpić do PZA najpóźniej na 14 dni przed planowanym startem w zawodach pucharowych lub mistrzowskich. Licencje powinny być wypełnione czytelnie (najlepiej komputerowo). PZA nie daje gwarancji przyznania licencję po tym terminie. 

Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: kws@pza.org.pl chętnie pomożemy. 

 

 

 

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni