wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski Juniorów, JM i Młodzików / OOM

Mistrzostwa Polski Juniorów, JM i Młodzików / OOM

Opublikowano: 7-06-2024; 11:31 przez Rafał Kanowski | Modyfikacja: 12-06-2024; 10:26 przez Rafał Kanowski

OOM I MP 2024 plakat

W dniach  21 -23 czerwca 2024r. w Bytomiu odbędą się Mistrzostwa Polski Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów. Rywalizacja w Bytomiu odbywać się będzie w  konkurencji bouldering, w prowadzeniu i na czas. Kategorie będą miały następującą rangę: 

 • Młodzicy – Mistrzostwa Polski – konkurencje: bouldering i na czas
 • Juniorzy Młodsi, Juniorzy – Mistrzostwa Polski – konkurencje: bouldering, prowadzenie i na czas
 • Juniorzy Młodsi – Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
 1. Organizacja

Klub Sportowy Skarpa Bytom 

Dyrektor zawodów: Miłosz Bujak (kontakt: miloszbujak@skarpa.bytom.pl)

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: KWS: kws@pza.org.pl)

Strona wydarzenia – facebook

Strona internetowa Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

 1. Partnerzy zawodów

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Lubelska Unia Sportu

 1. Uczestnictwo

W Mistrzostwach Polski PZA  mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na rok 2024. Zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Lista zawodników posiadających aktualną licencję zawodnika jest dostępna na stronie: http://pza.org.pl/news/news-sport/zawodnicy-ws.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie (szczegóły w komunikacie). 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Kategorie:

 • Juniorzy
 • Juniorzy młodsi
 • Młodzicy
 1. Formuła zawodów

Boulder: 

   Eliminacje młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy – flash, bez strefy, 5 boulderów, rotacja (5 min), próby rejestrowane, bez nagrań przejść.

   Finał: strefa, 4 bouldery, rotacja (5 min), próby rejestrowane, 6 osób w kategorii.

   Z uwagi na Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży skład finału w kategorii Junior Młodszy zostaje poszerzony do 8 osób. 

Prowadzenie:

  Eliminacje w formule flash, bez strefy, 2 drogi eliminacyjne. Eliminacje zostaną rozegrane na czterech drogach.

  Nie odbędzie się pokaz dróg na żywo. Zapis wideo z przejścia dróg zostanie udostępniony na stronie wydarzenia.

  Runda półfinałowa nie zostanie rozegrana. Do Finału zostanie dopuszczone 8 osób z każdej kategorii.

  Finały ze strefą izolacji w formule OS. Finały zostaną rozegrane na 2 różnych drogach. 

Na czas: 

  Część spadkowa tabeli zostanie rozstawiona według najlepszego czasu jaki osiągnął zawodnik podczas zawodów.

UWAGA!

Finały kategorii junior młodszy w razie konieczności pozostaną poszerzone o zawodników zakwalifikowanych do finału OOM.

 1. Mistrzostwa Polski dla ukraińskich wspinaczy

W związku ze startem w zawodach zawodników z Ukrainy informujemy: 

  • zawodnicy z Ukrainy zajmują miejsca w zawodach, uczestniczą we wszystkich rundach oraz dekoracji medalistów. 
  • zawodnicy z Ukrainy nie będą uwzględnieni w oficjalnych wynikach Pucharu i Mistrzostw Polski publikowanych na stronach PZA. 
  • w przypadku zwycięstwa zawodnika z Ukrainy, przyznany mu zostanie tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski, a tytuł Mistrza Polski przyznany zostanie pierwszemu Polakowi. 
  • podstawowy skład finału  zostanie rozszerzony o zawodników z Ukrainy (nie dotyczy zawodów na czas).

W celu zapisania się na zawody, zawodnicy z Ukrainy proszeni są o kontakt bezpośrednio z sędzią głównym na podany adres mailowy: rafal.kanowski@pza.org.pl

Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Wymagane natomiast będzie oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich.       zgoda rodzica/prawnego opiekuna – wzór do wypełnienia

 1. Rejestracja

Przez system PZA – odrębne zapisy na poszczególne konkurencje.                        

Problemy z rejestracją proszę zgłaszać na adres: kws@pza.org.pl

UWAGA!

Zgłoszenia powołanych na OOM zawodników dokonują wojewódzkie federacje sportu na druku zamieszczonym na stronie OOM – https://oomlubelskie2024.pl/do-pobrania/.

Zakwalifikowani do OOM zawodnicy i trenerzy mają na czas zawodów zapewnione zakwaterowanie (Hotel Malinowski ECONOMY***, ul. Chodkiewicza 33, 44-100 Gliwice) i wyżywienie (śniadania i kolacje w hotelu, obiady w formie cateringu Hotel Przy Skarpie).

 

 1. Termin przyjmowania zgłoszeń 

Zgłoszenia dla wszystkich zawodników przyjmowane są internetowo do dnia 18.06.2024r.

Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane są za dodatkową opłatą 200 zł. 

Członkowie Kadry Narodowej muszą zgłosić swój udział do 11 czerwca 2024r.!
(Dla członków Kadry Narodowej nie jest możliwe zgłoszenie po terminie). 

 1. Nagrody i świadczenia organizatorów

Medale, dyplomy za miejsca 1-3 w każdej kategorii. 

 1. Pakiet startowy

Koszt pakietu startowego:

110 zł    –  Bouldering

110 zł  – Prowadzenie

 60 zł – Na czas 

200 zł – Bouldering + Prowadzenie + Czas 

UWAGA! Konieczność opłaty za pakiet startowy do 18 czerwca do godziny 23.59. Osoby, które nie wywiążą się z konieczności dokonania opłaty w terminie zostaną wykreślone z listy. Zgłoszenie po terminie będzie się wiązało z dodatkową opłatą. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 

63 1050 1230 1000 0090 8107 6581

Odbiorca: 

KLUB SPORTOWY SKARPA BYTOM UL. WOJCIECHA KILARA 33, 41-902 BYTOM

Opis przelewu: 

Imię nazwisko, kategoria, B, P, C.

Dla przelewów zbiorczych proszę o przesłanie listy zbiorczej do miloszbujak@skarpa.bytom.pl 

W celu otrzymania faktury, prosimy po opłacie o dodatkową informację e-mailową na adres  miloszbujak@skarpa.bytom.pl
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu istnieje możliwość przeniesienia należności na start innego uczestnika.

Zawodnicy zakwalifikowani do OOM są zwolnieni z opłat startowych. 

Zwolnienie dotyczy konkurencji, na którą dany zawodnik otrzymał powołanie w ramach OOM. Start w pozostałych konkurencjach w ramach MP musi zostać opłacony.
Podstawą do zwolnienia z opłaty startowej jest dostarczenie podpisanej zgody RODO (rodo-OOM2024-uczestnicy).

 

 1. Miejsce

Skarpa Bytom Rozbark
Wojciecha Kilara 33, 41-902 Bytom

 1. Harmonogram

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.

Czwartek (20 czerwca) 

21:00 – odprawa sędziów, routsetterów i obsługi technicznej. Przyjazd uczestników

 

Piątek  (21 czerwca) Bouldering

Harmonogram może ulec drobnym modyfikacjom podczas publikacji list startowych. 

8:00 – Otwarcie biura zawodów

9:00 – Rozpoczęcie eliminacji Młodzików -1 i Juniorów Młodszych 0

10:30 – Zamknięcie biura zawodów

11:00 – Rozpoczęcie eliminacji Juniorów 0

12:30 – Otwarcie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

13:30 – Zamknięcie strefy izolacji Młodzików

14:00 – Rozpoczęcie finałów Młodzików -1

15:15 – Ceremonia dekoracji Młodzików

15:30 – Zamknięcie strefy izolacji Juniorów Młodszych i Juniorów

16:00 – Rozpoczęcie finałów Juniorów Młodszych -1

17:15 – Ceremonia dekoracji Juniorów Młodszych

17:30 – Rozpoczęcie finałów Juniorów -1

18:45 – Ceremonia dekoracji Juniorów

 

Sobota (22 czerwca) Juniorzy Młodsi i Juniorzy – Prowadzenie

8:00 – Otwarcie biura zawodów

9:30 – Zamknięcie biura zawodów

10:00 – Rozpoczęcie eliminacji Juniorów Młodszych

11:00 – Rozpoczęcie eliminacji Juniorów

15:30 – Zamknięcie strefy izolacji Juniorów Młodszych i Juniorów

16:00 – Rozpoczęcie finałów Juniorów Młodszych i Juniorów

17:30 – Ceremonia dekoracji Juniorów Młodszych i Juniorów

 

Sobota (22 czerwca) Młodzicy – Na czas

8:00 – Otwarcie biura zawodów

9:30 – Zamknięcie biura zawodów

10:15 – Rozpoczęcie eliminacji Młodzików

12:00 – Rozpoczęcie finałów Młodzików

13.30-  Ceremonia dekoracji Młodzików

 

Niedziela (23 czerwca) – Na czas

8:00 – Otwarcie biura zawodów

9:00 – Rozpoczęcie eliminacji Juniorów Młodszych

9:45 – Rozpoczęcie eliminacji Juniorów

9:00 – Zamknięcie biura zawodów

11:15 – Rozpoczęcie finałów Juniorów Młodszych

11:30 – Ceremonia dekoracji Juniorów Młodszych

12:15 – Rozpoczęcie finałów Juniorów

12:45 – Ceremonia dekoracji Juniorów

 

 1. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Miłosz Bujak

Sędzia główny PZA: Rafał Kanowski

Główny konstruktor dróg:  Łukasz Smagała (bouldering), Mateusz Szczucki (prowadzenie)

Konstruktorzy dróg:

Sędziowie PZA:   

 1. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

 

Partnerzy