wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski Juniorów w prowadzeniu

Mistrzostwa Polski Juniorów w prowadzeniu

Opublikowano: 8-05-2018; 6:43 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 9-05-2018; 10:34 przez Arkadiusz Kamiński

W dniu 19.05.2018 w Sport Poziom 450 w Sosnowcu odbędą się zawody z cyklu Mistrzostwa Polski Młodzików , Juniorów Młodszych i Juniorów w konkurencji prowadzenie.

1. Organizacja

Sport Poziom 450

2. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2018 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj. Dodatkowo wszyscy uczestnicy muszą mieć wypełnione oświadczenie uprawniające do wspinaczki na terenie SPORT POZIOM 450 ze strony. Należy zwrócić uwagę aby wypisać oświadczenie przeznaczone dla odpowiedniej grupy wiekowej. Formularz należy przekazać w dniu imprezy do biura zawodów przy rejestracji zawodników.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

3. Rejestracja i opłata startowa

Zgłoszenia przyjmowane są online poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie PZA . Lista uczestników tutaj.

 Młodzicy, Juniorzy Młodsi i Juniorzy: opłata startowa wynosi 30 złotych przy wcześniejszym zgłoszeniu przez internet, opłata obejmuje udział w zawodach i pakiet startowy (woda, baton)  i 60 złotych w przypadku braku zgłoszenia przez internet. W/w. płatności należy dokonać w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

4. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 17.05.2018. Zgłoszenia w dniu zawodów są możliwe, wiąże się to jednak z większa opłatą startową. 

5. Nagrody i świadczenia organizatorów

 • pierwsze miejsca: puchary,
 • miejsca 1–3: dyplomy i medale,

6. Miejsce zawodów

Sport Poziom 450 ul. Narutowicza 51 41-200 Sosnowiec

7. Harmonogram

Piątek, 18.05.2018 – przygotowanie dróg do zawodów, odprawa techniczna zespołu organizacyjnego. 

Sobota, 19.05.2018

 • 8.00 – 9.00 – Zapisy i weryfikacja zgłoszeń w Biurze Zawodów
 • 8.30 – 9.00 – Pokaz dróg na monitorze
 • 9.00 – 15.00 – rozpoczęcie eliminacji w konkurencji prowadzenie w formule flash po 2 drogi eliminacyjne dla kobiet i mężczyzn,
 • 15.00 – zamknięcie strefy izolacji
 • 15.30 – 17.30 finały równolegle na dwóch drogach (on-sight), po jednej dla każdej płci,
 • 18.00 – zakończenie zawodów – ceremonia dekoracji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin w harmonogramie

 • Mł – kategoria młodzików, wiek 12-13 lat,
 • JM – kategoria junior młodszy, wiek 14-15 lat,
 • J – kategoria junior, wiek 16-17 lat.

8. Osoby oficjalne PZA

Sędzia główny: Monika Prokopiuk,

Sędziowie PZA: Mateusz Nawratek, Karol Porwoł,

Sędziowie stażyści: Iga Melon, Kinga Kluska, Tomasz Polichnowski. 

Partnerzy
Partnerzy techniczni